ERASMUS+ Natječaj - Često postavljana pitanja
PITANJA NA KOJA JE MOGUĆE NAĆI ODGOVOR U TEKSTU NATJEČAJA:
 
• Tko se može prijaviti?
• U kojem statusu moram biti da bi prisustvovao/la razmjeni?
• Što je sa školarinom?
• Koje dokumente trebam priložiti svojoj prijavi?
• Koje je trajanje mobilnosti i koja su ograničenja?
• Mogu li na razmjeni pisati diplomski rad?
• Na koja se sveučilišta može otići?
• Koji je iznos financijske potpore?
• Postoji li dodatna financijska potpora?
• Koji su kriteriji za odabir kandidata?
• Koji je postupak prijave?
• Koji je rok za slanje prijave?
• Kad se objavljuju rezultati?
• Gdje mogu naći potrebne obrasce?
 
OSTALA PITANJA
 
• Što mogu napraviti prije nego što se raspiše Natječaj?
Pomno proučiti na koja sveučilišta žele ići, a ponajviše samostalno istražiti ima li sveučilište na koje žele ići dovoljno sadržaja na stranom jeziku na kojem žele slušati nastavu. Važno je i proučiti ostale aspekte mobilnosti prije konačnog odabira stranog sveučilišta, a posebno mogućnosti smještaja, financijska konstrukcija boravka i slično. U protivnom se izlažu riziku da u kasnijoj fazi budu primorani odustati (ako je nakon proteka roka za odustanak, ne mogu se prijaviti naredne dvije godine na Erasmus+ natječaje).
 
• Koje sveučilište da odaberem?
To ovisi isključivo o vašim željama i sposobnostima. U prijavi birate tri strana sveučilišta. Prvo odlučite u koju državu želite ići pa suzite izbor na grad i sveučilište. Ili krenite od jezika s kojim se služite vrlo dobro te možete pratiti nastavu. Vrlo je važno unaprijed dobro provjeriti jeste li zaista u mogućnosti otići na pojedino sveučilište ako budete odabrani.
 
• Koja su najtraženija sveučilišta?
Mijenjaju se iz godine u godinu te je teško pretpostaviti unaprijed.
 
• Kolike su mi šanse da dobijem stipendirano mjesto obzirom na moje ocjene i broj ECTS bodova?
Ovisi o svim ostalim kandidatima koji se prijave.
 
• Kolike su mi šanse da dobijem željeno sveučilište?
Ovisi o tome što su izabrali svi ostali kandidati koji su se prijavili.
 
• Kako se utvrđuje mjesto na rang listi?
Matematičkim putem – ponderom broja ECTS bodova i prosjeka ocjena.
 
• Mogu li mijenjati svoj prvotni odabir sveučilišta i mogu li mijenjati sveučilište za koje sam odabran/na?
Ne.
 
• Mogu li biti odabran za razmjenu, a ne dobiti stipendiju?
Da. U tom slučaju studenti koji ipak žele ići, mogu to učiniti u svojstvu zero grant studenta tako da si sami plaćaju boravak. Mogu i pričekati eventualni pomak rang liste zbog odustanka više rangiranih studenata.
 
• Mogu li se prijaviti za razmjenu u trajanju dužem ili kraćem nego je predviđeno ugovorom?
Ne. Ugovoreno trajanje razmjene za svako pojedino sveučilište provjeriti u prilozima Natječaja.
 
• Koje potvrde mogu ishoditi prije otvaranja Natječaja?
Možete napisati životopis, motivacijsko pismo i pribaviti potvrdu o znanju jezika. Potvrdu o znanju engleskog/njemačkog jezika možete između ostalog pribaviti i na katedri za strane jezike. Da biste je dobili, morate s indeksom i najmanje dva položena kolegija tog stranog jezika otići na konzultacije na katedru za strane jezike. Za tu potvrdu je važno da ima potpis predavača i pečat fakulteta.
 
• Gdje mogu dobiti potvrdu o prijepisu dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta i potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku)?
Prijepis ocjena na studomatu i u informatičkoj učionici, a potvrdu o upisu u semestar u studentskoj referadi nakon raspisivanja Natječaja.
 
• Mogu li donijeti potvrdu s ECTS bodovima koja nije još ušla u moj ukupan prosjek i broj bodova?
Ne. Mjerodavna je potvrda o prijepisu ocjena koja se predaje u trenutku prijave na Natječaj.
 
• Što je s mojim statusom za vrijeme razmjene, koju godinu upisujem?
Za sva pitanja ove vrste s povjerenjem se obratite u studentsku referadu.
 
• Koje predmete mogu odabrati?
Sve pravne predmete, minimalno morate upisati 25 ECTS bodova, maksimalno možete upisati 40 ECTS bodova od čega najviše 8 ECTS bodova može biti nepravnog sadržaja (strani jezik i slično). Studenti su dužni samostalno istražiti ima li sveučilište na koje žele ići dovoljno sadržaja na stranom jeziku na kojem žele slušati nastavu. U protivnom se izlažu riziku da u kasnijoj fazi budu primorani odustati zbog nemogućnosti upisa dovoljnog broja ECTS bodova.
 
• Što će mi se od ugovorenih predmeta priznati?
Sve i isključivo ono što je u ugovoru o učenju. Položeni predmeti se priznaju umjesto izbornih sadržaja 9. semestra (uključena i praksa). Priznavanje predmeta položenih na stranom sveučilištu za obvezne predmete na našem fakultetu podliježe posebnim pravilima i samo iznimno se dopušta uz prethodno odobrenje predmetne katedre i dokaz o preklapanju sadržaja predmeta minimalno 70%.
Ako položite manje sadržaja nego ste upisali, razliku možete položiti u Zagrebu. Kako ne biste morali vraćati dio stipendije Sveučilištu, morate položiti najmanje 15 ECTS bodova u jednom semestru (detaljnije upute dobit ćete pri potpisivanju ugovora o financiranju).
Ako položite više od 30 ECTS bodova ili već imate položene izborne predmete, sve ono što je 'višak' također će se priznati u dodatku diplomi.
 
• Koju razinu studija trebam birati u online aplikaciji?
Načelno master, odnosno second za studente prava. Ako za pravni studij postoji samo razina bachelor moguće je odabrati i tako budući da je naš studij integrirani bachelor/master.
 
• Datumi početka i kraja razmjene u online aplikaciji?
Obavezno provjeriti akademski kalendar na stranicama stranog sveučilišta. Broj upisanih mjeseci ne smije se razlikovati od broja ugovorenih mjeseci s pojedinim stranim sveučilištem te mora odgovarati upisanim datumima.
 
• Gdje moram predati dokumentaciju?
Ured za međunarodnu suradnju svakim radnim danom od 10-12 sati.

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana