Obavijesti
jučer u 08:50
Uređeno: jučer u 08:51

Vlado Hrdalo

 

održat će pred nastavnicima i studentima nastupno predavanje s naslovom

 

Kodifikacija konzularnog prava

 

Nastupno predavanje će se održati u srijedu, 3. svibnja 2017. u 12 sati u zgradi Pravnog fakulteta u Zagrebu, Gundulićeva 10, dvorana VIII / I. kat.

 

Biserka Salar

jučer u 08:48

Andrea Metelko Zgombić

 

održat će pred nastavnicima i studentima nastupno predavanje s naslovom

 

Konzularne povlastice i imuniteti

 

Nastupno predavanje će se održati u srijedu, 3. svibnja 2017. u 12,45 sati u zgradi Pravnog fakulteta u Zagrebu, Gundulićeva 10, dvorana VIII / I. kat.

 

 

 

Biserka Salar

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana