Obavijesti
7. 11. 2016. u 15:50
Uređeno: 16. 11. 2016. u 22:46

PROGRAMA RADA STUDENTSKOG ZBORA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA AKADEMSKU GODINU 2016./17.

 

 

 • Unutarnji ciljevi
  • Ostvarenje  Mjera za unapređenje studija na temelju preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sastavljenih od strane nadležnog odbora Studentskog zbora .
  • Promjene načina plaćanja participacije sa svrhom smanjenja financijskog opterećenja studenata (omogućiti obročno plaćanje svima) 
  • Ujednačavanje kriterija i nastavnih metoda sa svrhom povećanja kvalitete studiranja 
  • Omogućavanje bolje komunikacije (u dva pravca: studenti-studenti i studenti-nastavnici) 
  • Osiguranje transparentnosti i dosljednosti provjera znanje (iznimno važno za kolegije koji imaju samo završni usmeni ispit) 
  • Provođenje ankete među studentima sa svrhom identificiranja i analiziranja problema 
  • Aktivno uključenje SZ-a u pomoći studentima Studijskog centra za javnu upravu u težnji za promjenom studija iz stručnog u sveučilišni studij 
  • Očuvanje  i zaštita postojećih pozitivnih sadržaja

 

 • Vanjski ciljevi
  • Suradnja sa studentskim organizacijama na Fakultetu
  • Povezivanje s ostalim studentskim zborovima u Republici Hrvatskoj sa svrhom prikupljanja i razmjene dobrih praksi te implementacije istih
  • Međunarodna suradnja s predstavničkim tijelima studenata
  • Daljnje povezivanje s pravosudnim institucijama

 

Karlo Kožina

U četvrtak, 11.rujna je održan sastanak s prodekanicom za nastavu, doc. dr. sc. Grubišić na kojem su sudjelovali i kolege "predbolonjci".

O mogućnosti produženja roka za prebacivanje (30.9. 2015.g.) odlučit će Fakultetsko vijeće na svojoj redovnoj sjednici 24. rujna 2014.g. u 12h. Studentski zbor će predložiti stavljanje navedene točke na dnevni red sjednice. Do tad će predstavnici studenata komunicirati s Upravom.

Problem upisa predmeta "Europsko javno pravo" će se riješiti u korist studenata. Fakultet je svjestan problema koji bi mogao nastati zbog upisa ovog predmeta s II.godine (nepotreban produžetak studija).

O cijeni školarine ćemo vas obavijestiti pravovremeno kad saznamo točne informacije.

 

Zvonimir Brzić

Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća donesena je sljedeća odluka:

 

Prijelaz na integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij za studente koji su upisali dodiplomski pravni studij
 

Zvonimir Brzić

U repozitoriju se nalazi Prijedlog koji smo dostavili Upravi fakulteta kojim predlažemo preraspodjelu redovitih rujanskih ispitnih rokova, počevši od akademske godine 2014./2015.

U online anketi o ovom pitanju, dobili smo ukupno 1088 odgovora. Vas 96% je bilo ZA pomicanje rujanskih rokova za jedan tjedan unaprijed.
 

Zvonimir Brzić

18. 5. 2014. u 20:38

Studentski zbor je na svojoj redovnoj sjednici u petak, 16.5.2014. izabrao Ivonu Vidović, studenticu III. godine, za novu studentsku pravobraniteljicu. Time završava mandat dosadašnjem pravobranitelju Matiji Kikelju, kojem se zahvaljujemo na odličnoj suradnji. 

 

Čestitamo kolegici te joj želimo što više uspjeha u radu.

Zvonimir Brzić

14. 5. 2014. u 23:24
Uređeno: 14. 5. 2014. u 23:28

OVDJE možete ispuniti anketu o pomicanju ispitnih rokova u rujnu. Unutar ankete je sve objašnjeno. Molimo vas da proslijedite anketu ostalim kolegama. O (ne)uspjehu prijedloga ćemo vas na vrijeme obavijestiti. Hvala.

Zvonimir Brzić

5. 5. 2014. u 09:47
Uređeno: 5. 5. 2014. u 09:50

Na temelju članka 5. i članka 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te na temelju članka 5. Statuta Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentski zbor dužan je imenovati studentskog pravobranitelja.


Pozivamo sve zainteresirane studente koji žele obnašati dužnost studentskog pravobranitelja u razdoblju od lipnja 2014. do lipnja 2015. da pošalju svoj životopis na szpfzg@gmail.com do subote 10. svibnja 2014.

Kandidati će daljne obavijesti pravovremeno primiti putem maila. Pravobranitelj će se izabrati na sjednici Studentskog zbora, kad će se obaviti razgovor sa svakim kandidatom.

Pravilnik o izboru studentskog pravobranitelja:http://www.pravo.hr/studenti/SZ/propisi_studentskog_zbora/pravilnik_o_izboru_studentskog_pravobranitelja

Zvonimir Brzić

27. 2. 2014. u 15:56
Uređeno: 27. 2. 2014. u 15:59

Udruge i pojedinci koji se žele okušati u pripremi određenog studentskog projekta nerijetko zapnu po pitanju financija. Kako se slično ne bi dogodilo i vama ili kako biste jednostavno s dodatnim novcem projekt učinili kvalitetnijim, bacite oko na netom raspisani Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za studentske projekte u 2014.

Koliko traje, što će se financirati i gdje preuzeti potrebne obrasce i slično, provjerite na priloženoj poveznici.

Sretno! 

http://szzg.hr/884/raspisan-natjecaj-za-studentske-programe-za-2014-g/

Bruno Milinković

20. 12. 2013. u 13:51
Uređeno: 20. 12. 2013. u 13:55

Drage kolegice i kolege, na poveznici se nalazi anketa s oko 50 pitanja u vezi studiranja na našem Fakultetu. Molimo Vas da ju ispunite te podijelite s Vašim kolegama. Anketa će ispuniti cilj samo ako ju ispuni velik broj kolega. Daljnje informacije pratite putem facebook stranice SZ-a na https://www.facebook.com/szpfzg. Obratite nam se i putem email adrese szpfzg@gmail.com sa svojim prijedlozima, kritikama i problemima. Tu smo zbog Vas.

Studentska anketa SZPFZG-a
https://szpfzganketa.typeform.com/to/fHFrYV
 

Zvonimir Brzić

U ponedjeljak, 9.12.2013. Studentski zbor je održao sjednicu na kojoj su prisustvovali i predstavnici studentskih udruga i organizacija na PFZG-u. Organiziranjem tzv. "proširenih sjednica" želimo što više razviti suradnju među udrugama te povezati ih u neke buduće, zajedničke projekte.

Na sjednici su prisutni bili (osim članova Studentskog zbora) i zamjenici studentskog pravobranitelja te predstavnici udruga Alimenta, Capella juris, Društvo studenata socijalnog rada, ELSA Zagreb, eSTUDENT, ŠUS PF (Športska udruga), Udruga malonogometaša PFZG-a Futsal Pravo, Udruga Pravnik, Udruga studenata studija za javnu upravu (Upravni student) i Udruga veslača Pravnog fakulteta.

Predstavnik svake gore navedene udruge u nekoliko minuta predstavio je svoju udrugu kroz plan rada, ciljeve, broj članova u cilju međusobnog upoznavanja studentskih organizacija. Na sjednici su i predložene neke ideje povezivanja udruga u zajedničke projekte koji će zasigurno doprinijeti kvaliteti studiranja.


Na našem Fakultetu trenutno je organizirano 15 studentskih organizacija s preko 400 aktivnih članova. Svima je želja za iduću godinu da ta brojka naraste te da što više kolega stekne neprocjenivo iskustvo koje jedno članstvo u udruzi donosi.

Zvonimir Brzić

14. 6. 2013. u 14:18
Uređeno: 14. 6. 2013. u 16:01

Na sastanku predstavnika Studentskog zbora s Upravom Fakulteta, raspravljene su sljedeće teme:

 

 •  „ECTS bodovi koji se studentu računaju kao ostvareni u protekloj akademskoj godini, trebaju biti ostvareni u periodu od 1. listopada prethodne kalendarske godine do 30. rujna tekuće kalendarske godine.“

„Obračun plaćanja će se obavljati zaključno s 30. rujnom.“

 

Temeljem navedenih točaka 16. i 17. Odluke Senata Sveučilišta o pravilima participiranja u troškovima studija, proizlazi kako održavanje dekanskog roka kakvo je bilo do sada, početkom listopada, nije moguće. Kako je cilj dekanskog roka bio da se pruži dodatna prilika za polaganje ispita studentima kojima nedostaje ispit do davanja uvjeta za upis više akademske godine, ovako propisanim rokovima u Odluci Senata ta se svrha gubi.

 

 • Upravi fakulteta je obrazložen i predan dopis kojim se predlaže uvođenje zimskog izvanrednog ispitnog roka koji bi se održavao u 12. mjesecu. Predlaže se usvajanje ovog prijedloga na predstojećoj sjednici Fakultetskog vijeća koja će se održati 3. srpnja 2013. Dopis je također poslan svim katedrama i članovima Fakultetskog vijeća.

 

 • Upravi fakulteta je obrazložen i predan dopis, zajedno s dodatnom relevantnom dokumentacijom i podacima, kojim se predlaže produljenje roka za završetak studija po predbolonjskom programu do 30. rujna 2014. godine. Predlaže se usvajanje ovog prijedloga na predstojećoj sjednici Fakultetskog vijeća koja će se održati 3. srpnja 2013. Uprava je izrazila svoju sklonost ovakvom prijedlogu. Dopis je također poslan svim katedrama i članovima Fakultetskog vijeća.

 

 • Izložen je problem neusklađenosti fakultetskog Pravilnika o nagrađivanju studenata sa sveučilišnim Pravilnikom o dodjeli rektorove nagrade. Po sveučilišnom pravilniku pravo natjecanja za nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, dok po fakultetskom pravilniku to pravo imaju samo redovni studenti s prosjekom ocjena 3,5 ili viši.

Također, dobitniku dekanove ili rektorove nagrade se prilikom utvrđivanja uvjeta za izdavanje diplome prosjek ocjena uvećava za 0,2. Međutim, kako je to pravo propisano Pravilnikom o iznimno uspješnim studentima, slijedi kako to pravo mogu ostvariti jedino studenti dobitnici dekanove ili rektorove nagrade koji imaju status iznimno uspješnog studenta (student s prosjekom ocjena 4,2 ili viši koji redovno upisuje višu godinu studija).

Studentski zbor smatra kako bi pravo natjecanja za rektorovu ili dekanovu nagradu trebalo biti omogućeno svim studentima Pravnog fakulteta, a shodno tome i sva prava koja se stječu dobivanjem nagrade.

Uprava fakulteta je odgovorila kako bi se fakultetski pravilnici trebali uskladiti sa sveučilišnim te kako se to planira učiniti na jednoj od sjednica u zimskom semestru naredne akademske godine.

 

 • Postavljeni su upiti: - o mogućnosti polaganja ispita s upisane godine studija uz jedan preneseni ispit s niže godine studija na stručnim studijima, - o mogućnosti obročnog plaćanja participacije u troškovima studija, - o pojedinim specifičnim slučajevima na petoj godini, a vezano za pitanje plaćanja participacije u troškovima studija (poput ponovnog upisa X. semestra).

Odgovore očekujemo u najskorijem roku te ćemo o njima odmah obavijestiti studente.

 

 • Dodatno, potaknuti mnogim upitima studenata, pojašnjavamo određene odredbe Odluke Senata Sveučilišta o pravilima participiranja u troškovima studija:

 

„Student koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario više ili jednako od 30 ECTS bodova, a manje od 55, platit će iznos dobiven množenjem broja nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine s cijenom jednog ECTS boda.“ (t. 12.)

„Obračun plaćanja će se obavljati zaključno s 30. rujnom.“ (t. 17.)

 

Slijedi da se iznos participacije obračunava pri upisu akademske godine (a ne pri ponovnom upisu predmeta!). Platit će se svi nepoloženi ECTS bodovi.

Na primjer, student koji ponovno upisuje prvu godinu i koji nije položio rimsko pravo i političku ekonomiju, platit će oba ispita pri upisu godine, bez obzira na činjenicu da je moguće da navedene ispite položi prije upisa ljetnog semestra i tako faktički upiše cijelu drugu godinu odnosno sve ispite s druge godine. Ponovno napominjemo kako nije donesena odluka o načinu plaćanja, odnosno mogućnosti obročnog plaćanja participacije, no očekujemo da o tome bude odlučeno prije ljetnih praznika te ćemo o tome odmah obavijestiti studente. No neovisno o tome, obračun plaćanja će se vršiti pri upisu godine odnosno već će se pri upisu znati koliki će biti pojedini iznos participacije.

 

Oba dopisa se nalaze u repozitoriju.

 

Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Aleksandra Kavgić

27. 5. 2013. u 22:34
Uređeno: 28. 5. 2013. u 11:47

Na temelju članka 5. i članka 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te na temelju članka 5. Statuta Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentski zbor dužan je imenovati studentskog pravobranitelja.

Pozivamo sve zainteresirane studente koji žele obnašati dužnost studentskog pravobranitelja u razdoblju od lipnja 2013. do lipnja 2014. da pošalju svoj životopis i motivacijsko pismo na szpfzg@gmail.com do nedjelje 9. lipnja 2013.

Kandidati će daljne obavijesti pravovremeno primiti putem maila.

Pravilnik o izboru studentskog pravobranitelja: http://www.pravo.hr/studenti/SZ/propisi_studentskog_zbora/pravilnik_o_izboru_studentskog_pravobranitelja

Aleksandra Kavgić

29. 3. 2013. u 17:24
Uređeno: 29. 3. 2013. u 17:25

Na sjednici Vijeća Pravnog fakulteta održanoj 27. ožujka, potvrđena su Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija donesena od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu. (http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/sjednice_senata/2011_2012/2012_2013/PRAVILA_PARTICIPACIJE_03.2013._Odluka_Senata-corr_scan.pdf )

 
Prema pravilima koja vrijede za Pravni fakultet, oslobađaju se plaćanja participacije redoviti studenti:
1. koji u akad. godini 2013./14. i 2014./15. prvi put upisuju prvu godinu studija,
2. koji su u trenutku kada upisuju akad. godinu 2013./14. i 2014./15. u prethodnoj akad. godini stekli najmanje 55 ECTS bodova (s izuzetkom redovitih studenata s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji su oslobođeni plaćanja participacije ako u prethodnoj akad. godini steknu najmanje 30 ECTS bodova),
3. koji redovito ostvaruju uvjete za upis više godine studija ako u vrijeme upisa prosjek njihovih ocjena iznosi najmanje 3,5.
 
Student koji je u prethodnoj akad. godini ostvario najmanje 30 ECTS bodova, a nije ostvario uvjete iz točke 2. ili 3., platit će iznos dobiven množenjem broja nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akad. godine s cijenom jednog ECTS boda. Student koji je u prethodnoj akad. godini ostvario manje od 30 ECTS bodova plaća maksimalni iznos participacije.
 
Vrijednost ECTS boda iznosi 120 kn.
Aleksandra Kavgić

14. 3. 2013. u 16:48

 

S obzirom da su do članova Studentskog zbora doprle razne glasine o (ne)održavanju dekanskog roka ove godine, obavještavamo studente da još nikakva odluka koja se tiče samog održavanja dekanskog roka nije donesena. 
Odluku donosi Uprava Pravnog fakulteta u skladu s Vladinom Odlukom o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015 te će studenti biti o njoj pravodobno obavješteni.
Aleksandra Kavgić

2. 3. 2013. u 21:03
Uređeno: 5. 3. 2013. u 14:47

Izbori za studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: fakultet) održat će se u srijedu 26. ožujka i četvrtak 27. ožujka 2013. u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.
U izborima imaju pravo sudjelovati svi studenti upisani na dodiplomske, preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije fakulteta.

 

Na temelju članka 3. stavak 2., članka 5. stavak 1. i članka 9. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, donosim

 

Odluku o provođenju izbora za Studentski zbor
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Članak 1.

Izbori za studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: fakultet) održat će se u srijedu 26. ožujka i četvrtak 27. ožujka 2013. u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.
U izborima imaju pravo sudjelovati svi studenti upisani na dodiplomske, preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije fakulteta.

Članak 2.

Studentski zbor fakulteta ima 20 (dvadeset) članova, i to:

- (12) dvanaest predstavnika pravnog studija,
- (2) dva predstavnika studija socijalnog rada,
- (2) dva predstavnika poslijediplomskih studija, te
- (4) četiri predstavnika stručnih studija.

Članak 3.

Studentski izbori provode se u četiri izborne jedinice, i to:
1. izborna jedinica – studenti pravnog studija
2. izborna jedinica – studenti studija socijalnog rada
3. izborna jedinica – studenti poslijediplomskih studija
4. izborna jedinica – studenti stručnih studija

Članak 4.

Svaki se student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidatura se predaje u pisarnicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 15. ožujka 2013. radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, utorkom od 9,00 do 13,00 i od 14,00 do 15,00 sati, te 15. ožujka 2013. od 9,00 do 12,00 sati.

Članak 5.

Izbori će se provoditi na dva biračka mjesta, i to u zgradi fakulteta na Trgu maršala Tita 14 i u zgradi fakulteta u Nazorovoj 51.


Članak 6.

Konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u novom mandatu sazvat će čelnik Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u posljednjem tjednu akademske 2012/13. godine.

Članak 7.

Postupak izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uređuje se Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica i ovom odlukom.


Zagreb, 1. ožujka 2013.

    Predsjednik              za Studentski zbor
         izbornog povjerenstva       Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Doc. dr. sc. Frane Staničić            Aleksandra Kavgić

 

Obrazac za kandidaturu se nalazi u repozitoriju!

Aleksandra Kavgić

Dragi studenti,

ovim vas putem želimo obavijestiti da je na sjednici Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu, održanoj 14. prosinca 2012., došlo do promjena u sastavu Predsjedništva Zbora.

Josip Perić, dosadašnji predsjednik Zbora, zbog odlaska na studijski boravak u okviru ERASMUS programa, podnio je ostavku na to mjesto, a za novu predsjednicu izabrana je Ana Pavić.

Zbog istih razloga je i dosadašnji potpredsjednik Zbora Josip Letica podnio ostavku. Za novu potpredsjednicu je izabrana dosadašnja tajnica Zbora Aleksandra Kavgić.

Aleksandra Kavgić

18. 12. 2012. u 12:59
Uređeno: 18. 12. 2012. u 13:20

U Zadru se od 5. do 8.12.2012. po prvi put održao Susret studenata - volontera s područja cijele Republike Hrvatske pod nazivom: 'Razvoj volonterstva u prostoru hrvatskog visokog obrazovanja' u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru i studentskog projekta 'Volontiram'. Na susretu sam imala čast i zadovoljstvo sudjelovati kao članica Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali prvenstveno kao studentica - volonterka sa skromnim volonterskim iskustvom kako sam to uvidjela družeći se sa svestranim volonterima s raznih fakulteta, a što je na mene djelovalo kao snažan poticaj na volonterski angažman većeg inteziteta u budućnosti. S ciljem da ovaj izvještaj postigne jednak efekt na vas, drage kolegice i kolege te da upravo mi studenti budemo predvodnici trenda volontiranja kao vrijednosti koja doprinosi izgradnji aktivne, odgovorne i humane zajednice, kao i glavni graditelji društva u kojem je ono prepoznato kao vrijednost koja doprinosi njegovom poboljšanju u svim segmentima, donosim vam kratak prikaz aktivnosti koje su obilježile susret.

Aleksandra Kavgić

10. 12. 2012. u 16:38
Uređeno: 10. 12. 2012. u 16:39

Fellows of SEE and the EU - Leadership Development Programme are announcing the call for essay submissions on the topic “Imagine EU 2030”.

Purpose

Future begins with the vision we hold now and young generations are crucial for shaping it. In this sense, we want to encourage you to share your thoughts, expectations, opportunities, affections and perceptions about the European Union in 2030. Through your essays, we aim to gain unique and interesting views regarding the perceptions of Balkan youth about the developments of the European Union in the years to come. You can write on any aspect of the EU you find relevant: enlargement, deepening of the union, design of institutions, future of Euro and the monetary union, role of the EU in world politics, diversity in EU – in order to answer a simple, yet complex question: what will the EU look like in the year 2030? Both euro-skeptic and euro-optimistic views are welcome!

Eligibility

BA and MA students of social sciences and humanities from the universities in Croatia, Greece, Romania, Serbia and Turkey.

Guidelines

·         Essays have to be original and unpublished. They should be submitted with the original title reflecting the specific subject of the paper.

·         Essays should not exceed 1000 or have less than 600 words.

·         The essays are required to be in English.

·         Essays should be written in Times New Roman and font size should be 12, with default Microsoft Word margins.

·         Writers can submit only one essay. Coauthored essays are not accepted.

·         Organizers retain the rights of publishing the essays.

Essays with short biography and contact details of the author should be submitted to: office@imagineeu2030.com .

Deadline

The call officially starts on November 1, 2012 and is opened until January 1, 2013.

Prize

Fifteen best essays will be published in a book and presented at the public conference in February 2013 in Belgrade, Serbia. Author of the best essay will be awarded with the book store gift certificate in the amount of 200 euros. All submissions will be peer-reviewed and judged on originality, structure, strength of arguments, quality of presentation and relevance to the overall topic. Members of the organizing team will contact the winner and the best contributors shortly after the closing of the competition.

Contact

You can find additional information at:

·         http://www.imagineeu2030.com/

·         www.facebook.com/imagineeu2030

·         www.twitter.com/imagineeu2030

The Southeast Europe and the EU – Leadership Development Programme is organized jointly by the European Fund for the Balkans, the College of Europe and the TRANSFUSE Association. The Programme aims to transmit knowledge about the EU and its relation to the SEE, to stimulate the leadership and professional skills of participants and to encourage an exchange of views of young people who aspire to play an active role in the future of their countries. This project is the sole responsibility of the group members.

Aleksandra Kavgić

2. 12. 2012. u 20:10

Na sjednici Studentskog zbora održanoj 17. studenog 2012. donesen je Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolju katedru.

Svrha nagrade je ocijeniti koja katedra pruža najveću kvalitetu studija i time pokazati kakvu nastavu studenti očekuju te motivirati i ostale da unaprijede kvalitetu svoje nastave. Kriteriji koji će se uzeti u obzir propisani su Pravilnikom, a uključuju kvalitetu predavanja i ispita, mogućnosti komunikacije, pritužbe studenata, dodatne sadržaje koje katedra nudi i dr. Ocjenjivanje će izvršiti Povjerenstvo sastavljeno od 3 člana SZ-a, uz konzultacije sa studentima Pravnog fakulteta i ostalim relevantnim subjektima.

Svim studentima će biti omogućeno da daju svoj doprinos ocjenjivanju najbolje katedre elektroničkim putem ili na konzultacijama koje će Povjerenstvo održavati.

Aleksandra Kavgić

Dragi kolegice i kolege,

povodom nadolazećih blagdana, Udruga Pravnik, uz potporu ELSA-e i Alimente,
organizira humanitarnu akciju za pomoć Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

Radi se o bolnici u koju su smješteni pacijenti koji boluju od teških kroničnih bolesti poput centralnog oštećenja živčanog sustava, bolesti srca i krvožilnog sustava, težih mentalnih oštećenja...

Bolnici su potrebne tetra pelene( obične platnene pelene koje se mogu peglati), vlažne maramice za njegu kože, Čokolino kojeg mali pacijenti jako vole te keksi koji se mogu jesti s mlijekom ( npr. Petit Beurre i slični).

Osim toga, korisno bi bilo prikupiti stare pidžame, široke majice i trenirke koje bi pacijenti mogli nositi. U Bolnici su smješteni pacijenti od najmanje dobi pa do onih starijih koji su tamo već godinama, tako da će dobro doći navedena odjeća svih veličina.

Ovim putem pozivamo sve kolege dobre volje da pomognu u ostvarivanju ove akcije, u skladu sa svojim mogućnostima.
Udruga Pravnik organizira prikupljanje navedenih stvari :

3. i 4. prosinac, dvorana 1, Trg maršala Tita 3- od 13 do 16 sati
5. prosinac, dvorana 1, Trg maršala Tita 3- od 12 do 15 sati

Pomozite da im uljepšamo blagdane!

 

Aleksandra Kavgić

30. 11. 2012. u 00:34
Uređeno: 30. 11. 2012. u 00:35

Hrvatsko slavističko društvo u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu započinje sa trećim ciklusom radionica za studente, diplomante i dugotrajno nezaposlene sa završenom visokom stručnom spremom sa područja društveno-humanističkih znanosti, i ostale koji ne znaju, a žele ostvariti svoju poslovnu zamisao.

 

U suradnji sa više nevladinih i vladinih organizacija formiran je program na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani. Zbog iznimno velikog interesa za radionicu, molimo vas da popunite prijavnicu/upitnik, na osnovu kojeg ćemo odabirati kandidate za radionicu. Radionice će se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


Sve radionice će se održavati na hrvatskom jeziku. Sudjelovanje je besplatno, a prijave se šalju na mroglic2@ffzg.hr s naznakom ''prijava za radionicu''.

 

Za radionice ''Akademsko pisanje'' i ''Poslovna korespondencija'' dovoljno je poslati prijavu na mroglic2@ffzg.hr i odjavu najkasnije tri dana prije početka radionice.

 

Za radionice ''Izrada projektnog prijedloga'' i ''Izrada EU projektnog prijedloga'' potrebno je ispuniti upitnik u privitku i poslati ga do 27.11. do 20 sati, potvrdu o prijavi na radionice dobit ćete do 28.11. do 15 sati. 

Prijave nakon 27.11. neće se uzimati u obzir.  

Prijava se odnosi na sudjelovanje na tri radionice (''Izrada projektnog prijedloga'' i ''Izrada EU projektnog prijedloga'' te praktični rad)

 

Raspored:

28.11. 18:30-20:00 Adam Vuk: Akademsko pisanje, dvorana A201

30.11. 19:00-21:00 Zlata Veselinović: Izrada projektnog prijedloga, dv. A102

05.12. 18:30-20:00 Adam Vuk: Poslovna korespondencija, dv. A308

07.12. 19:00-21:00 Zlata Veselinović: Izrada projektnog prijedloga za EU projekte, dv. A102

14.12. 18:30-20:00 Projektni prijedlozi: praktični rad i analiza, dv. A102

 

(Organizatori zadržavaju pravo izmjene programa)


Hrana i piće na radionicama nisu osigurani.

 

Za više informacija kliknite ovdje.

 
Srdačno,
Marija Roglić, koordinator projekta

Aleksandra Kavgić

30. 11. 2012. u 00:28
Uređeno: 30. 11. 2012. u 00:29

Poštovane kolegice i kolege,

Njemački predsjednik Joachim Gauck i hrvatski predsjednik Ivo Josipović održat će
7. prosinca 2012. s početkom u 16 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu predavanje koja će se dotaći tema poput prava i morala, demokracije i moći.

Predavanje će moderirati profesor Kregar, a nazočit će mu i dekan Pravnog fakuleta, profesor Parać te rektor Zagrebačkog sveučilišta, profesor Bjeliš.

Prema protokolu gostovanja predsjednika Njemačke ovo predavanje je
centralni događaj njegova posjeta, jer želi raspravljati s hrvatskim
studenticama i studentima.

Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati, iz organizacijsko-sigurnosnih
razloga potrebno je
do 3.12. u 12 sati (ALI ČIM PRIJE JER VEĆ IMA PUNO ZAPRIMLJENIH PRIJAVA!!!) poslati vaše osobne podatke za
pripremu liste sudionika.

Stoga vas molim da svi koji namjeravate sudjelovati na predavanju potvrdite namjeru sudjelovanja kolegi Nini Andonoviću do 3.12. u 12 sati na email nino.andonovic@gmail.com, te pošaljete svoje:

IME I PREZIME

DATUM I MJESTO ROĐENJA

 

Svi studenti i studentice koji će sudjelovati na predavanju i raspravi s predsjednicima dužni su ući u dvoranu između 3 do 3,30 sati. Radi ovog zahtjeva, Uprava Fakulteta prema osvježavajuća pića i sendviče koji će biti servirani već i prije događaja.

 

Srdačni pozdravi,

Antonija Petričušić

Aleksandra Kavgić

Dragi kolege studenti,

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu vas poziva da u povodu drugostupanjske presude koju će hrvatskim generalima Mladenu Markaču i Anti Gotovini u petak 16.11.2012. godine izreći Žalbeno vijeće Haaškog suda, svojom nazočnošću u akciji ˝Zajedno i dostojanstveno za istinu˝  iskažete podršku našim generalima prema niže navedenom programu.

Program:

15.11.2012. godine
17.00 - 19.00 - Okupljanje i molitva u zagrebačkoj Katedrali Uznesenja
Blažene Djevice Marije
17.00 - 18.00 - Okupljanje na Mirogoju kod spomenika "Glas hrvatske
žrtve - Zid boli"
18.00 - 18.11 - Polaganje vijenaca i paljenje svijeća
18.11 - 19.00 - Mimohod do zagrebačke Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije
19.00 - 20.30 - Sveta misa
20.30 - Molitva i bdijenje kod zagrebačke Katedrale Uznesenja Blažene
Djevice Marije

16.11.2012. godine
08.00 - Okupljanje na Trgu bana Josipa Jelačića i zajedničko čekanje presude

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

 

Aleksandra Kavgić

12. 10. 2012. u 21:57

Poštovane kolegice i kolege,


s obzirom da su se proteklih tjedana pojavile određene nejasnoće i pitanja vezana uz aktualna događanja na Sveučilištu i Pravnom fakultetu, obraćamo vam se ovim putem kako bismo, koliko je to u našoj nadležnosti, pokušali razjasniti poneka od njih.

1. Prvo i najučestalije postavljano pitanje proteklih tjedana vezano je uz promjene u sustavu naplate školarina na Pravnom fakultetu. Stav Studentskog zbora PFZG o toj problematici je da se zbog određenih kontradiktornosti  nastalih prilikom informiranja studenata javila nepotrebna panika i dezorijentiranost u dijelu studentske populacije.
Odluke donesene od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu te Uprave Pravnog fakulteta povoljne su za većinu studenata našeg fakulteta te nas se njima stavlja, barem tijekom trajanja akademske godine 2012./2013., u privilegirani položaj u odnosu na studente većine ostalih sastavnica zagrebačkog Sveučilišta.
Naime, oni studenti koji ostvare uvjete utvrđene u Odluci Vlade RH o subvenciji studija, bit će oslobođeni plaćanja školarine.
Osim toga, sve prethodno donesene odluke Pravnog fakulteta primijenit će se na studente ako su povoljnije za njih u pogledu iznosa školarine koju su dužni platiti. Što se tiče, mnogima sporne, odredbe točke 1. podtočke 3. Odluke Vlade, prema kojoj su studenti „viših godina“, tj. studenti koji po prvi put upisuju drugu godinu diplomskih sveučilišnih ili specijalističkih diplomskih stručnih te četvrtu, petu ili šestu godinu integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa javnih učilišta oslobođeni plaćanja školarine, ona se ne primjenjuje na Sveučilištu u Zagrebu, jer se prema točki 3. Odluka primjenjuje samo na javna sveučilišta koja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpišu jednogodišnje ugovore o subvenciji, a takav ugovor Sveučilište u Zagrebu nije potpisalo.
Kao završni prilog tezi kako su donesene odluke povoljne za studente našeg fakulteta treba istaknuti kako bi, u slučaju nepostojanja navedenog izuzetka za Pravni fakultet i cjelovite primjene
Odluke Vlade RH o subvenciji studija, cijena svakog ECTS boda kojeg bi studenti trebali platiti prilikom upisa godine iznosila 120kn, umjesto dosadašnjih 100kn. 

2. Drugo pitanje koje je izazvalo određene polemike proteklih dana vezano je uz modalitet održavanja ovogodišnjeg dekanskog roka. Značajan broj studenata (većinom onih s 5. godine studija) iznio nam je svoje prigovore na odluku Fakultetskog vijeća kojom je određeno kako će na dekanskom roku svaki student moći prijaviti te pristupiti samo jednom ispitu.
U odgovoru na te prigovore potrebno je naglasiti kako je Uprava na sastanku s predstavnicima Studentskog zbora, održanom prije mjesec dana, uvjetovala odobravanje dekanskog roka prihvaćanjem dodatne odredbe kojom se svakom studentu omogućuje prijava i pristupanje polaganju samo jednog ispita. Studentski zbor je na taj uvjet, s obzirom na svoju  nezahvalnu pregovaračku poziciju, pristao, želeći omogućiti svim kolegama ispunjavanje barem dijela njihovih akademskih obveza na tom izvanrednom roku.

Također, prije donošenja odluke na Fakultetskom vijeću,  Studentski zbor je pokušao neformalnim putem (službenu obavijest studentima nije bio ovlašten dati do izglasavanja odluke o održavanju dekanskog roka na Vijeću) izvijestiti što veći broj studenata o dogovorenim modalitetu.

Tek po službenoj objavi donesene odluke Fakultetskog vijeća o održavanju dekanskog roka javio nam se značajan broj studenata 5. godine, prigovarajući toj odluci te obrazlažući kako su ispiti te godine nešto manje zahtjevni od ostalih te kako je stoga realno pripremiti ih i pristupiti polaganju više njih na istom (dekanskom) roku. Temeljem tog prigovora i argumentacije zamolili su nas da pokušamo s Upravom dogovoriti izuzetak koji bi se odnosio na studente 5. godine. Kontaktirali smo Upravu s tim prijedlogom, no nažalost, obaviješteni smo kako se valjano donesena odluka Fakultetskog vijeća ne može mijenjati naknadnim aktom Uprave.

3. Treće pitanje je na određeni način tematski povezano s prethodnim, a odnosi se na uvjete upisa ljetnog semestra 5. godine. Studentski zbor smatra nelogičnim da se studentima koji su ostvarili uvjet za redovan upis 5. godine onemogućava upis ljetnog semestra 5. godine ukoliko nisu položili sve ispite iz zimskog semestra  4. godine te se nada kako se takva obavijest pojavila na mrežnim stranicama Fakulteta isključivo nehotičnom pogreškom. Taj zaključak izvodimo iz provedenih konzultacija s Upravom Fakulteta o ovom pitanju te stoga vjerujemo kako se ne radi o odluci kojom bi se mijenjao dosadašnji način upisa 10. semestra te zadiralo u dosad zajamčena prava studenata. U što skorijem vremenu očekujemo daljnje razjašnjenje ovog pitanja.

4. Zaključno, Studentski zbor želi istaknuti kako, unatoč učestalim suprotnim navodima iz određenih izvora, nema, niti je u svom programu imao, poduzimanje ikakvih aktivnosti vezanih uz osnivanje bilo kojeg oblika tzv. alfa-grupe na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Ovim priopćenjem Studentski zbor nastojao je odgovoriti na najaktualnija pitanja otvorena posljednjih tjedana. Za preostala pitanja, primjedbe i inicijative studenata, kao i do sada, otvorena je e-mail adresa:
szpfzg@gmail.com.

Studentski zbor PFZG

Aleksandra Kavgić

12. 9. 2012. u 12:13

Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu je na sjednici održanoj 07. rujna 2012. odlučio pokrenuti inicijativu za održavanje dekanskog roka u akademskoj godini 2012./2013.

Na temelju višegodišnje prakse održavanja dekanskog roka koncem akademske godine na našem fakultetu, koja se ustalila temeljem dogovora Studentskog zbora sa prethodnim Upravama fakulteta, te s obzirom da se argumentacija, iznošena prethodnih godina od strane Zbora u prilog održavanju tog roka, može i danas istaknuti s jednakom vjerodostojnošću, Studentski zbor se nada kako će i ove godine njegov prijedlog biti usvojen.

Aleksandra Kavgić

Dragi studenti,

ovim vas pitem želimo obavijestiti da je na sjednici Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu, održanoj 07. rujna 2012., došlo do određenih promjena u sastavu Predsjedništva Zbora.

Karlo Resler, dosadašnji predsjednik Zbora, zbog odlaska na studijski boravak u okviru ERASMUS programa, podnio je ostavku na to mjesto, a za novog predsjednika izabran je dosadašnji potpredsjednik Zbora, Josip Perić.

Na istoj sjednici odlučeno je kako će funkciju potpredsjednika Zbora u narednom razdoblju obnašati Josip Letica.

Aleksandra Kavgić

Zaklada Otvoreno društvo raspisala je dodatni natječaj za program financiranja studentskih projekata Higher Education Support Program Student Initiatives 2012

 

Rok za prijave je 3. lipnja 2012.

Poziv za prijave i dodatne upute se nalaze u repozitoriju.

 

The International Higher Education Support Program of the Open Society Foundations is pleased to invite project proposals for new projects from students within its Student Initiatives from university student communities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and Ukraine.

 

Higher Education Support Program Student Initiatives 2012 invites proposals in the following problem areas:

 

·         Student Solidarity for Antidiscrimination and Access to Higher Education

·         Examination of Higher Education Reforms and the Quality of Higher Education

·         The Status of Student Organizations and their Participation in University Governance

·         Students for Transparency in Higher Education

·         Examination of Finances in Higher Education

 

All submitted project proposals must meet the following requirements:

·         project proposals should include developing a new/using an existing in-depth study of the current situation on the subject of the project and relevant advocacy and awareness building activities;

·         initiated, written and submitted by student organizations/groups;

·         the maximum length of a project is 12 months;

·         submitted on the attached application form (in English).

 

The maximum amount of the requested budget is $25,000.

 

For additional information please contact:

 

Ms. Krisztina Szeberin

Program Officer

Higher Education Support Program

Open Society Institute-Budapest

Phone: (+36 1) 882-3850

Fax: (+36 1) 882-3112

E-mail: si@osi.hu

Website: http://www.soros.org/initiatives/hesp

Aleksandra Kavgić

Na temelju članka 5. i članka 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te na temelju članka 5. Statuta Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentski zbor dužan je imenovati studentskog pravobranitelja.

Pozivamo sve zainteresirane studente koji bi željeli obnašati dužnost studentskog pravobranitelja u razdoblju od lipnja 2012. do lipnja 2013. te time pridonijeti zaštiti prava studenata na našem fakultetuda da pošalju svoj životopis i motivacijsko pismo na szpfzg@gmail.com.

Kandidature šaljite do 20. svibnja 2011., a kandidati će o daljnim obavijestima biti obavješteni putem maila.

Pravilnik o izboru studentskog pravobranitelja: http://www.pravo.hr/studenti/SZ/propisi_studentskog_zbora/pravilnik_o_izboru_studentskog_pravobranitelja

Aleksandra Kavgić

Studentska anketa u ljetnom semestru akademske godine 2011./2012. održat će se u tjednima 7.-11. svibnja te 14.-18. svibnja 2012. godine.

Anketu će provoditi suradnici Pravnog fakulteta (asistenti i znanstveni novaci) te je anonimna.

Pristupite anketiranju te na taj način ocijenite rad nastavnika na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Aleksandra Kavgić

27. 4. 2012. u 22:20
Uređeno: 27. 4. 2012. u 22:21

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 25. travnja 2012. g. donijela odluku o raspisivanju Natječaja za studentske programe za 2012. godinu.

 

Natječaj je otvoren od 26. travnja do 11. svibnja tj. do 18. svibnja 2012. g. ovisno o podnositelju.

 

Tekst Natječaja, Upute o provedbi Natječaja kao i potrebni obrasci se nalaze u repozirotiju.

Aleksandra Kavgić

26. 4. 2012. u 19:46
Uređeno: 26. 4. 2012. u 19:48

Poštovane studentice i studenti,

uspješno zadovoljavanje studentskog standarda (smještaj, prehrana, kultura) jedan je od temeljnih zadataka prema kojem je usmjeren rad Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. 


Zbog smanjenja proračunskih sredstava u sustavu visokog obrazovanja za studentski standard evidentno je kako se studenti sve više susreću s problemima financiranja svoga studija. 


Stoga je Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu sastavio sljedeću anketu kako bismo zajedno ukazali na postojeće probleme u cilju ostvarivanja kvalitetnijih uvjeta studija studenata Sveučilišta u Zagrebu. Anketu možete ispuniti na ovom linku: http://www.szzg.hr/anketa/

Aleksandra Kavgić

Studentski zbor vas poziva na tribinu naziva "Programi i stipendije za studiranje u inozemstvu" 26. ožujka 2012. s početkom u 17.00h u Vijećnici Pravnog fakulteta.

Više na FB eventu: http://www.facebook.com/events/215719758535358/

 

Studentski zbor 29. ožujka 2012. organizira predavanje naziva "Budućnost BiH - najavljene ustavne promjene i revizija Daytonskog sporazuma", također s početkom u 17.00h.

Više o predavanju pročitajte na FB eventu: http://www.facebook.com/events/369311786434527/

 

Vidimo se! 

Aleksandra Kavgić

"Lakonogi mjuzikl Footloose ponovo će zaigrati u Zagrebu u srijedu 28.03.2012. i četvrtak,29.03.2012. u 19:30 te će tako proslaviti svoj PRVI ROĐENDAN!
 
Footloose se održava u obnovljenom kinu Studentski centar, Savska 25, Zagreb. 

Osim same predstave, u Footloose Lounge Baru (u lobbyu teatra) nakon predstave imamo i rođendanski tulum na kojem se možete družiti s Mariom Valentićem, Bojanom Jambrošićem i drugim glumcima Footloose-a uz odlične koktele po povoljnim cijenama te super DJa i   band! Ostanite nakon predstave i tulumarite s nama!
 
Kako je običaj da slavljenik časti, ovim putem studentima darujemo čak 50% popusta na ulaznice za rođendanske izvedbe! Popust se ostvaruje vrlo jednostavno - svaki student koji ispuni kratak upitnik na našoj web stranici dobiva e-mail s kuponom za 50% popusta! Upitnik se nalazi na http://www.footloose.com.hr/studenti.html

Ako ste skroz bez love jer kriza lupa i po vašem džepu, pozivamo vas da prkosimo krizi zajedno. Dijelimo vam BESPLATNE ULAZNICE! Kako? Sudjelujte u Facebook nagradnoj igri na našem Facebook profilu, pozovite prijatelje da "lajkaju" vaš uradak i osvojite ulaznice! Pravila pronađite ovdje.

 

Za sve naše fanove napravili smo kronologiju "Godina dana mjuzikla Footloose" u fotografijama i videu od prvih priprema pa do zadnje izvedbe.

Ako sada prvi puta čujete o nama, naš promotivni video možete pogledati ovdje a odličnu kritiku službenog Broadwaya pročitajte na njihovom portalu BroadwayWorld.com. Ukoliko Vas zanima što su naši mediji pisali o nama, slobodno sve pogledajte na http://www.footlooseincroatia.com/press/

Nek' vam korak bude lak! Vidimo se na izvedbi i kasnije na druženju u Lounge Baru i ne zaboravite nabaviti suvenir za sebe ili za frendača!"
 
Vaš lakonogi FOOTLOOSE tim
Aleksandra Kavgić

Sveučilište u Zagrebu raspisalo Natječaj za dodjelu za stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2011./2012. redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, stručnih te diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U  okviru kategorije C Natječaja, studentima s invaliditetom namijenjeno je 10 stipendija. Studenti s invaliditetom, ako ispunjavaju uvjete, mogu se prijaviti na bilo koju od kategorija Natječaja.

Rok prijave je do zaključno 20. ožujka 2012., a tekst Natječaja kao i uvjeti prijave mogu se pronaći na web-stranici Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/uredssi/index.php/lang-hr/aktualno.

 

Prijavni obrazac i program se nalaze u repozitoriju.

Aleksandra Kavgić

Škola javnih nastupa i prezentacijskih vještina će se održati 21. i 22. travnja 2012. u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14,  pod pokroviteljstvom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Škola se sastoji od tri dijela: prvi, teoretski dio obuhvaća, u vidu predavanja, osnovne zakonitosti javnih nastupa i prezentiranja sadržaja. Drugi, praktični dio podrazumijeva praktičnu vježbu dijela polaznika pred kamerom te treći dio u kojem će se analizirati snimke pojedinih polaznika pred kamerama i ukazati na konkretne pojedinosti koje se mogu unaprijediti.

Posebna cjelina odnosit će se na pripremu i održavanje efikasnih prezentacija koja će polaznicima omogućiti nesmetano održavanje prezentacija u fakultetskim okružjima, ali ih i pripremiti za sve izazove kretanja u samostalne profesionalne karijere na različitim područjima.

Na školu su pozvani po jedan student i asistent sa svakog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovanje na Školi javnih nastupa i prezentacijskih vještina za studente i asistente nominirane od strane podružnice Studentskog zbora, odnosno uprave fakulteta je besplatno.

Cijena participacije za ostale sudionike je 200 kn.

Za sva dodatna pitanja:
skola.javnih.nastupa@gmail.com
http://www.facebook.com/events/179807542130897/
tel.095.8300.955

Aleksandra Kavgić

"Poštovane studentice i studenti,

 

U razdoblju od 9. do 20. siječnja 2012.  Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodit će se Anketa za procjenu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu za predmete koji se održavaju zimskom semestru.

 

Putem anketnog upitnika imat ćete mogućnost procijeniti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave Vaših nastavnika i asistenata na svakom pojedinom kolegiju i s obzirom na različite oblike nastave (predavanja, seminari, vježbe). Poseban doprinos očekujemo od studentica i studenata koji su redovito pohađali nastavu. Vaši iskreni odgovori mogu upozoriti na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete.

 

Anketa će se provoditi tehnikom ispunjavanja tiskanog anketnog upitnika koji će Vam uručiti dežurni anketari u vrijeme održavanja nastave iz kolegija koje pohađate. Za ispunjavanje anketnog upitnika potrebno je otprilike 5-10 minuta. Sudjelovanje je dobrovoljno te ako iz bilo kojeg razloga poželite prekinuti ispunjavanje upitnika, možete to učiniti u svakom trenutku. Ispunjavanje upitnika je anonimno.

 

Zahvaljujemo Vam na pomoći i suradnji,

 

Uprava Pravnog fakulteta"

Aleksandra Kavgić

23. 12. 2011. u 00:21
Uređeno: 23. 12. 2011. u 00:24

Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaj za akademsku razmjenu u 2012. godini sa sljedećim sveučilištima:

- Sveučilište u Beču (Austrija), www.univie.ac.at

- Sveučilište u Solunu (Grčka), www.auth.gr

- Sveučilište u Padovi (Italija), www.unipd.it

- Sveučilište u Pečuhu (Mađarska), www.pte.hu

- Sveučilište Johannes Gutenberg u Mainzu (Njemačka), www.uni-mainz.de

- Jagiellonsko sveučilište u Krakovu (Poljska), www.uj.edu.pl

- Comenius sveučilište u Bratislavi (Slovačka), www.uniba.sk.  

 

Natječaj je objavljen na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta (http://international.unizg.hr/).  

 

U repozirotiju se nalaze:

- Raspis natječaja za akademsku razmjenu u 2012. godini

- Natječaj za akademsku razmjenu u 2012. godini

- Obrazac radnog programa za 2012. godinu

  

Za dodatne informacije obratiti se Renati Hranjec (Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, tel. 4698 102,renata.hranjec@unizg.hr).

Aleksandra Kavgić

12. 12. 2011. u 12:18

Dragi naši pravnici ;),


Studentski je zbor, u suradnji s još nekoliko udruga koje djeluju na našem fakultetu, 18. studenog 2011. organizirao Prav(n)i tulum vol. 2. Kao što je bilo i najavljivano, Studentski zbor je sav prihod od karata koje su prodali njegovi članovi odlučio darovati u humanitarne svrhe. Ovom se prilikom želimo zahvaliti svima koji su to omogućili, dakle svima koji su kupili karte i super se zabavili na (još jednom) super tulumu. :D


Na posljednjoj sjednici odlučili smo novac darovati humanitarnom društvu Mali Zmaj koje se bavi mnogobrojnim vrstama humanitarnog rada. Društvu će novac  u ovo predblagdansko doba godine zasigurno i više nego dobro doći. Mnogo je djece diljem Hrvatske kojima su se slali prigodni pokloni za blagdan sv. Nikole, a i puno je onih bez roditeljske skrbi smještenih u domovima kojima će sitnica poklonjena od volontera Maloga Zmaja biti možda i jedini poklon za nadolazeće Božićne blagdane. Uz to, postoji puno potrebitih obitelji na području Zagreba, a i šire, kojima je svaka pomoć  u obliku hrane i odjeće dobrodošla, posebice u ovo krizno vrijeme. Stoga smo uvjereni kako je naš skromni doprinos našao pravo odredište.


Predstavništvo Zbora, u sastavu predsjednika Karla Reslera, tajnice Aleksandre Kavgić, Ane Pavić i Ive Ćorić, posjetilo je prostorije društva na zagrebačkom Črnomercu te se upoznalo s voditeljicama. One su nas informirale o svima aktualnim akcijama u tijeku, kao i o dosadašnjima, te objasnile kako su im u ovo vrijeme najintezivnijeg dobrotvornog rada najpotrebniji ljudi dobre volje, volonteri, koji bi odvojili mrvicu slobodnog vremena da razvesele srca i lica onih kojima je to najpotrebnije.
Zato pozivamo sve vas, koji mogu i žele odvojiti nekoliko sati svog vremena, ali i one koji nemaju vremena za poklanjanje, da posjetite internetske stranice humanitarnog društva Mali Zmaj. Društvo ima svoj profil na Facebooku pa ga možete dodati za prijatelja. Nadamo se da će Zmaj i njegovi volonteri u vama probuditi blagdanski duh, ako još uvijek nekim slučajem nije probuđen. ;)


http://www.malizmaj.hr/
http://www.facebook.com/group.php?gid=155669164454925


Sve vas lijepo pozdravlja,
Vaš Studentski zbor

Aleksandra Kavgić

Pozivamo vas na prvo u nizu predavanja pod zajedničkim nazivom Hrvatska na pragu ulaska u EU, koje zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj, uz podršku rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša i veleposlanika Paula Vandorena, šefa Delegacije. 

Prvo predavanje pod nazivom 
Pristupni ugovor i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji održat će prof. dr. sc. Siniša Rodin, uponedjeljak 12. prosinca 2011. u 17.30 sati u auli Rektorata.

Aleksandra Kavgić

5. 12. 2011. u 14:38

Zagrebe, dajemo ti krvi! Veliko studentsko darivanje krvi u organizaciji Udruge studenata grada Splita

Velika studentska akcija darivanja krvi održat će se u subotu, 10. prosinca 2011. godine u prostorijama plesne dvorane studentskoga doma „Stjepan Radić“ u Zagrebu sa trajanjem od 11.00 do 15.00 sati.

Posebnost se ove akcije nalazi u tome što je organizatore – Udrugu studenata grada Splita – na priređivanje ovoga događaja potaknula želja da javnosti dokažu da ne postoji animozitet između sjevera i juga, kao što nas u to uvjeravaju mediji, te da na najdublji i najiskreniji način pokažu zahvalnost gradu u kojem se školuju – tako da mu daruju vlastitu krv.

Osim Udruge studenata grada Splita, događaj podržava i u njemu sudjeluje čak petnaest studentskih zavičajnih udruga sa sjedištem u glavnomu gradu, a svoju potporu ponudio je i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Svi će sudionici za svoju humanu gestu biti nagrađeni kuponima kojima će ostvariti pravo na konzumaciju besplatne pizze u obližnjem restoranu „Oliva“, a razveselit će ih se i poklonom iznenađenja kojega će moći iskoristiti na predbožićnom druženju članova Udruge.

S obzirom na humanitarni karakter cjelokupnoga događaja, darivanju krvi pridružena je i akcija doniranja odjeće, obuće i nekvarivih namirnica, kojom se želi pomoći onim najugroženijima i najsiromašnijima u ovo blagdansko vrijeme, a koja se održava pod patronažom Zavičajnog kluba hercegovačkih studenata.

S poštovanjem,

Upravni odbor Udruge studenata grada Splita

 

Aleksandra Kavgić

Iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

 

Sveučilište u Pečuhu i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 1 stipendije za ljetni semestar ak. god. 2011./2012. za studenta s jednog sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj pripada i Sveučilište u Zagrebu.

 

Rok za prijavu: 16. prosinca 2011.

 

Stipendija se dodjeljuje za pohađanje kolegija na Sveučilištu u Pečuhu koji donose ECTS bodove, za razdoblje od 4 do 5 mjeseca, a iznosi 1000 eura.

Detaljnije informacije o stipendiji te prijavni obrazac možete pronaći u privitcima objavljenim na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja, a o kolegijima koje nudi Sveučilište u Pečuhu na mrežnim stranicama Sveučilišta u Pečuhu, www.pte.hu.

 

Prijavni obrazac mora biti ovjeren potpisom i pečatom na Sveučilištu u Zagrebu. U tu svrhu, mole se kandidati da se jave Renati Hranjec, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, tel. 4698 102, renata.hranjec@unizg.hr. Uvjet za dobivanje potpisa i pečata je potvrda fakultetskog ECTS koordinatora da je student upisan na redovni studij i da je završio najmanje 4 semestra.

 

Osoba za kontakt na Sveučilištu u Pečuhu:

gđa Eszter Sándorfi (Rector’s Office/International Relations Department, tel. +36 72/501-509, sandorfi.eszter@pte.hu).

 

Prijave do 16. prosinca 2011. treba poslati na sljedeću adresu:

Eszter Sándorfi

Rector’s Office/International Relations Department

University of Pécs

Szántó K. J. u. 1/b

H-7633 Pécs

Aleksandra Kavgić

Hrvatsko slavističko društvo u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba započinje sa drugim ciklusom radionica za studente, diplomante i dugotrajno nezaposlene sa završenom visokom stručnom spremom sa područja društveno-humanističkih znanosti, i ostale koji ne znaju, a žele ostvariti svoju poslovnu zamisao. Cilj radionica jest prvenstveno poticanje projekata samozapošljavanja među mladima.
 
Uz suradnju s brojnim nevladinim i vladinim organizacijama formiran je program na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani. Broj mjesta je ograničen i da će se prijave prihvaćati prema prvenstvu prijave. Radionice će se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u dvorani A228.
 
Sve će se radionice održavati na hrvatskom jeziku. Sudjelovanje je besplatno, a prijave se šalju na mroglic2@ffzg.hr s naznakom ''prijava za radionicu''.
 
Jedna osoba može se prijaviti najviše na dvije radionice.

U prijavi je potrebno naznačiti na koje se radionice prijavljujete te koje je Vaše područje interesa. Ukoliko naknadno ne budete u mogućnosti prisustvovati radionici molimo da to također javite na navedenu adresu s naznakom ''odjava za radionicu'' najmanje dva dana prije početka radionice.


Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, Zagreb
Dvorana A228

Program:
18.11.
17:00-18:30 Adam Vuk: Akademsko pisanje (Filozofski fakultet)

25.11.
17:00-18:30 Adam Vuk: Poslovna korespondencija (Filozofski fakultet)

02.12.
18:00-20:00 Primjer prakse: Ivan Brezak Brkan (Netokracija)

09.12.
16:00-18:00 Izrada projektnog prijedloga: Mirela Despotović (Centar za civilne inicijative)

18:15-20:00 Vođenje Europskih projekata: Sonja Leboš (Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraľivanja)

16.12.
18:00-20:00 DicDucFac- kako se besplatno oglašavati (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti)
Aleksandra Kavgić

23. 10. 2011. u 00:53
Uređeno: 23. 10. 2011. u 00:59

Studentski zbor Pravnog fakulteta je predstojnicima katedri poslao dopis vezan za objavljivanje prezentacija s predavanja koji slijedi u nastavku.

 

"Poštovani,

 

U skladu s odgovarajućom točkom Programa rada Studentskog zbora, obraćamo Vam se s prijedlogom o objavljivanju prezentacija korištenih na predavanjima.

 

Smatramo da bi dostupnost spomenutih prezentacija na odgovarajućem mjestu na službenoj internetskoj stranici Pravnog fakulteta pomogla studentima u pripremi ispita i ponavljanju ispredavanog gradiva, prije svega zbog jednostavnijeg prikaza ispitne literature i forme koja naglašava najvažnije dijelove gradiva. O tome svjedoči i pozitivno iskustvo s katedrama kod kojih ovakva praksa već postoji.

 

Također, time bi se motiviralo studente da aktivnije sudjeluju na predavanjima umjesto da se fokusiraju na mehaničko prepisivanje sadržaja prezentacija, s obzirom da bi kasnije mogli pristupiti njihovom sadržaju s računala i tako ga ponoviti. Jednako tako bi se izašlo u susret studentima koji su iz opravdanih razloga izostali s predavanja pa bi na ovaj način nadoknadili propušteno.

 

Kako ne vidimo formalnih razloga za neobjavljivanje te s tehničke strane ne bi trebalo biti poteškoća u realizaciji, smatramo da nema prepreka u provođenju navedenoga u djelo.

 

S ciljem unapređenja kvalitete ispitnih materijala, molimo Vas da razmotrite ovaj prijedlog.

 

S poštovanjem,

Studentski zbor PFZG"

Aleksandra Kavgić

19. 10. 2011. u 00:35

Amnesty International je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija koja poduzima akcije s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava.

Pokret AI broji preko 3 milijuna i 200 članova, a Amnesty International Hrvatske oko 2300 članova i podržavatelja uz brojne volontere.

Jedan od prioriteta za sljedeću godinu je zaštita ekonomskih i socijalnih prava hrvatskih građana.

U repozitoriju se nalazi poziv za "Dane otvorenih vrata Amnesty Internationala Hrvatske" i oglas za studente za plaćeni posao preko student servisa.

Aleksandra Kavgić

19. 10. 2011. u 00:23

7. SAJAM STIPENDIJA
Najveći Sajam stipendija do sada predstavlja 44 izlagača te više od 9.000 stipendija   

 

Institut za razvoj obrazovanja organizira 7. Sajam stipendija i prateće obrazovne ponude u srijedu, 19. listopada 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sajam je jedinstven događaj u Hrvatskoj na kojemu učenici, studenti i ostali zainteresirani mogu saznati sve o stipendijama te o mogućnostima studija u Hrvatskoj i inozemstvu. Na Sajmu će se ove godine predstaviti najviše stipendija i obrazovnih mogućnosti do sada. Ukupno 44 izlagača iz 9 različitih zemalja predstavit će svoje studijske programe, stipendije i druge obrazovne usluge. Putem programa predstavljenih na Sajmu očekuje se da će se dodijeliti više od 7.700 stipendija za studij u Hrvatskoj i 1.600 stipendija za studij u inozemstvu.

 

Među najznačajnijim novinama ovogodišnjeg Sajma će biti predstavljanje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske kao prve Zemlje partnera Sajma. Obrazovni sustav Ujedinjene Kraljevine poznat je po svojoj izvrsnosti diljem svijeta, a posjetitelji ovogodišnjeg Sajma će imati priliku razgovarati s britanskim izlagačima i bivšim stipendistima britanskih obrazovnih institucija.

 

Sajam stipendija ove će godine po prvi puta podržati i INA - Industrija nafte d.d. (Prijatelj Sajma), koja će svojim sudjelovanjem promicati važnost ulaganja u obrazovanje i obrazovne projekte. INA će na Sajmu predstaviti programe stipendiranja, programe zapošljavanja visokoobrazovanih pripravnika te međunarodno natjecanje za studente. Na Sajmu će također biti predstavljen projekt „Top stipendija za top studente“, čiji je INA dugogodišnji partner.

 

Također, dana 20. listopada bit će pokrenut Online Sajam stipendija na portalu www.stipendije.info putem kojega će informacije o predstavljenim izlagačima na Sajmu postati dostupne svim hrvatskim građanima bez obzira na njihovo mjesto stanovanja.

 

Ovogodišnji Sajam stipendija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske. Organizaciju Sajma su omogućile potpore brojnih drugih partnera, koji će ujedno biti izlagači na Sajmu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Agencija za mobilnost i programe EU, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (donatori i pokrovitelji), Veleučilište VERN' (Strateški partner), Visoka škola za primijenjeno računarstvo, dio Algebra Grupe (Akademski partner) te LIDL Hrvatska (sponzor).

 

Sve informacije o Sajmu stipendija dostupne su na portalu www.stipendije.info i na www.facebook.com/trazim.stipendiju 

Aleksandra Kavgić

Mole se studenti koji su zainteresirani za obnašanje dužnosti studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu da svoje životopise i motivacijska pisma pošalju do utorka 18. listopada zaključno sa 12h na studentski.zbor@gmail.com.

Aleksandra Kavgić

13. 10. 2011. u 11:49

Skraćeni naziv SBL, pravo nastupa imaju isključivo studenti i studentice  sveučilišta i veleučilišta u Zagrebu i okolici.

Sudjelovanje u projektu za studentice i studente je besplatno. Radi ograničenog broja ekipa koje mogu sudjelovati uvedena je jednokratna naknada od 60 kn po momčadi kao ozbiljnost prijave. Na taj način se želi izbjeći situacija da se momčad prijavi, a poslije ne dolazi na susrete SBL-a.

Studenti nastupaju u projektu SBL isključivo prijavljeni kao momčad od minimalno 4 igrača do maksimalno 8 igrača. Svaka momčad koja sudjeluje u projektu SBL igra najmanje 10 kola te ovisno o uspjehu može igrati i MASTERS  SBL. JEDNO KOLO = JEDNA SUBOTA

Prijave momčadi  se vrše na sljedeći način: Popunjavanje prijavnice te uplatom od 60 kn jednokratno po momčadi.

Prijave traju zaključno sa 15. Listopada 2011.

 

Kratak opis projekta i plakat se nalaze u repozitoriju.

Aleksandra Kavgić

Pozivamo Vas na svečano otvorenje Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude i predavanje prof. Alana Barella, predavača na Sveučilištu Cambridge u organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja i Britanskog veleposlanstva kao predstavnika zemlje partnera Sajma, koji se održavaju u srijedu, 19. listopada 2011, u malom predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

 

Svečano otvorenje Sajma održati će se od 9:20 do 10:00 sati.

 

Predavanje prof. Alana Barella na temu:“Uloga i odgovornost privatnog sektora u razvoju inovativnog poduzetništva: Novac pokreće svijet!” započet će u 18.00 sati. Nakon predavanja će uslijediti domjenak za uzvanike do 21.00 sat.

 

Vjerujemo da ćete prepoznati važnost Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude te da ćete biti u mogućnosti odazvati se našem pozivu. Očekujemo Vaš odgovor elektroničkom poštom na adresu: vivosevic@iro.hr (kontakt osoba: Vanja Ivošević, Institut za razvoj obrazovanja).

 

U repozitoriju se nalaze:

 

-         Poziv na svečano otvaranje Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude

-         Koncept predavanja prof. Alana Barella i njegovu biografiju

 

Više detalja o Sajmu stipendija i prateće obrazovne ponude dostupno je na službenim internetskim stranicama Sajma www.stipendije.info.   

Aleksandra Kavgić

11. 10. 2011. u 20:40
Uređeno: 11. 10. 2011. u 20:41

STIPENDIJE ZA HRVATSKE STUDENTE NA VRHUNSKIM NJEMAČKIM SVEUČILIŠTIMA
Potpune stipendije dodjeljuju se dvogodišnje diplomske i trogodišnje doktorske studije   

 

Uz potporu programa stipendiranja Zaklade Otvoreno društvo i DAAD-a, hrvatski studenti po treći puta imaju priliku studirati na prestižnim njemačkim sveučilištima poput Humboldt-Universität Berlin, Universität Konstanz, Universität Bremen  i Universität Düsseldorf. Novi natječaj objavljen je na internetskom portalu www.stipendije.info, a program stipendiranja predstavit će se i na Sajmu stipendija i prateće obrazovne ponude 19. listopada 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

 

Njemačka služba za razmjenu studenata i znanstvenika (Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD) i Zaklada Otvoreno društvo (Open Society Foundations - OSF) dodjeljuju potpune stipendije za diplomski (dvogodišnji) ili poslijediplomski doktorski (trogodišnji) studij u području društvenih i humanističkih znanosti na njemačkim sveučilištima. Na diplomskoj razini studija, kandidati se mogu prijaviti na jedan od 22 studijska programa u aktualnim područjima poput europskog i međunarodnog prava, globalne političke ekonomije i europskih ekonomskih studija. Doktorski kandidati prijavljuju se za stipendije za bilo koje njemačko sveučilište na kojem imaju osiguranu potporu mentora u području pojedinih društvenih i humanističkih disciplina. Potpune stipendije pokrivaju sve troškove studija u Njemačkoj: putovanje, školarinu, stanovanje i sl.

 

Program OSF/ DAAD u Hrvatskoj administrira DAAD u suradnji s Institutom za razvoj obrazovanja. Natječaj je objavljen na internetskom portalu www.stipendije.info, a posjetitelji Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude dodatne detalje o uvjetima prijave mogu saznati na štandu DAAD-a.

 

Rok za predaju prijava Njemačkom veleposlanstvu u Zagrebu je 31. listopada 2011.

   

Izravni link na natječaj je
http://www.stipendije.info/hr/natjecaji/daad-osi_program_scholarships_for_masters_and_phd

 

Aleksandra Kavgić

Dragi studenti!

Ovim putem Vas obavještavamo kako Studentsko savjetovalište „Nisi sam/a“ nastavlja sa svojim radom u novom prostoru na lokaciji SD Stjepan Radić. Savjetovalište djeluje kao projekt udruge Hrabri telefon, tako da smo u svom radu neovisni i jamčimo diskreciju dok nam je Studentski centar Zagreb ustupio svoj prostor za rad.

STUDENTSKO SAVJETOVALIŠTE je mjesto gdje možete potražiti pomoć u slučaju problema u socijalizaciji, odnosima s bliskim osobama, potištenosti, osamljenosti, nasilja u vezama, poteškoća u učenju, koncentraciji i nedostatku  motivacije i sl. 

Psiho-socijalnu podršku studentima pružamo kroz individualno i grupno savjetovanje, besplatno.

SAVJETOVATELJI su stručnjaci mentalnog zdravlja s iskustvom rada s mladima.

RADNO VRIJEME nam je ponedjeljkom  i četvrtkom , 17 – 21 sat, adresa SD Stjepan Radić (glavna zgrada na katu, lijevo iznad kino dvorane) uz prethodni telefonski dogovor na mob. 099 694 56 72 ili e-mail: student@hrabritelefon.hr

                                                                                 Savjetovatelji studentskog savjetovališta „Nisi sam/a“

Aleksandra Kavgić

„Studentsko kulturno umjetničko društvo – Folklorni Ansambl "Ivan Goran Kovačić" iz Zagreba prima nove članove koji bi se htjeli baviti plesanjem, pjevanjem, sviranjem u našem Ansamblu.

Prijem novih članova je ponedjeljkom i srijedom (3.10., 5.10., 10.10., 12.10, 17.10, 19.10., 24.10. i 26.10) u 19 sati u Mjesnoj zajednici Horvati-Srednjaci na adresi Horvaćanska 54, (kod križanja Selske i Horvaćanske ceste - uz raspelo i autobusnu stanicu).

Predznanje nije bitno.

Za dodatne info:

a) www.igk.hr

c) info@igk.hr

d) Opatovina 11 - sjedište Ansambla (radnim danom otvoreno od 8 do 15 sati)

e) telefon: 4813 321

f) Facebook: F.a. Ivan Goran Kovačić“

Aleksandra Kavgić

JE LI HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE PRAVEDNO?
Sajam stipendija upozorava na važnost socijalne dimenzije visokog obrazovanja   

 

Šanse za nastavak školovanja u Hrvatskoj na visokoškolskoj razini značajno su više za studente višeg socioekonomskog statusa. Prema istraživanju EUROSTUDENT, koje su u Hrvatskoj proveli Institut za razvoj obrazovanja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, gotovo polovici hrvatskih studenata (45%) barem jedan od roditelja ima visoko obrazovanje, dok samo 3% studenata ima roditelje koji imaju završenu samo osnovnu školu. EUROSTUDENT istraživanje također pokazuje da je u Hrvatskoj otežan pristup visokom obrazovanju za studente iz obitelji s nižim prihodima, koji ne mogu računati na punu financijsku podršku roditelja te su često prisiljeni raditi.

 

Sajam stipendija i prateće obrazovne ponude, koji se održava 19. listopada 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ukazuje na potrebu promicanja socijalne dimenzije visokog obrazovanja, na način da se pristup visokom obrazovanju otvara osobama nižeg socioekonomskog statusa. Više informacija o Sajmu dostupno je na www.stipendije.info i www.facebook.com/trazim.stipendiju.

 

Bolonjski proces naglašava da studentska populacija na svim razinama visokog obrazovanja treba reflektirati raznolikost ukupne populacije. Hrvatska kao potpisnica Bolonjskog procesa ima obvezu poticati i omogućiti pristup visokom obrazovanju i mladima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa. Nalazi istraživanja EUROSTUDENT potvrđuju probleme u pristupu studiju za pojedine društvene skupine. Prema EUROSTUDENT-u posebno ugrožene skupine u Hrvatskoj uključuju potencijalne studente iz obitelji manje obrazovanih roditelja, te obitelji s nižim prihodima i nižeg imovinskog statusa, ali i potencijalne „starije studente“ koji nisu uspjeli upisati studij odmah po završetku srednjoškolskog obrazovanja.

 

I međunarodna istraživanja pokazuju da su studenti nižeg socioekonomskog statusa u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na svoje bolje stojeće kolege: manja je vjerojatnost da će pohađati visoko obrazovanje, vjerojatnije je da će izabrati samo određene studije te da će raditi tijekom studiranja, puno je manja vjerojatnost da će imati iskustvo međunarodne mobilnosti. U tom smislu, postoji opasnost da sustav visokog obrazovanja pridonosi raslojavanju društva i jačanju društvene nejednakosti.

 

Rezultati EUROSTUDENT istraživanja za Hrvatsku ukazuju nam da bi Hrvatska trebala uvesti zakonske i institucionalne mjere koje bi doprinosile jednakim mogućnostima pri upisu studija, za vrijeme njegovog trajanja te pri završetku studija, s posebnim naglaskom na pojedince iz ranjivih skupina društva. To je ujedno i poruka Sajma stipendija i prateće obrazovne poruke, koji organizira Institut za razvoj obrazovanja s ciljem otvaranja pristupa informacijama o mogućnostima financijske potpore za visoko obrazovanje u Hrvatskoj ili inozemstvu.

 

Aleksandra Kavgić

30. 9. 2011. u 22:03
Uređeno: 30. 9. 2011. u 22:04

STIPENDIJE ZA STUDIJ NA CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY-U

Potpune i djelomične stipendije za diplomske i doktorske studijske programe na međunarodnom sveučilištu u Budimpešti

 

Institut za razvoj obrazovanja, ovlašteni predstavnik Central European University-a (CEU) za Hrvatsku, objavljuje da je raspisan natječaj za upis i stipendije na CEU-u za akademsku godinu 2012./13. Smješten u samom srcu Europe, CEU izvodi međunarodno priznate studijske programe na engleskom jeziku, te pruža financijsku potporu za studij većini upisanih studenata. U akademskoj godini 2011./12. više od 30 hrvatskih studenata primljeno je na studij na CEU, a od 2001. godine na CEU-u je studiralo gotovo 250 hrvatskih studenata. Natječaj je objavljen na internetskom portalu www.stipendije.info, a CEU će svoje stipendije i studijske programe predstaviti i na Sajmu stipendija i prateće obrazovne ponude, 19. listopada 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. 

 

Central European University (CEU) je sveučilište za diplomsko (Master) i poslijediplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih znanosti te zaštite okoliša i matematike. Na CEU-u studira više od 1500 studenata iz preko 100 zemalja svijeta, što studijsko iskustvo čini izrazito međunarodnim. Stariji diplomandi sveučilišta danas obnašaju dužnosti na visokim pozicijama u institucijama poput UN-a, World Bank, Bank of England ili prestižnim sveučilištima poput Oxforda i Harvarda.

Posjetitelji ovogodišnjeg Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude imat će priliku predstavnicima i bivšim studentima CEU-a izravno postaviti pitanja o upisu i studiranju na CEU-u.

 

CEU kroz razne oblike financijske potpore podupire veliku većinu svojih studenata na diplomskoj razini studija. Također, gotovo 90% doktorskih kandidata ovog sveučilišta prima potpunu stipendiju za svoj studij. Potpune stipendije pokrivaju troškove programa, smještaja, zdravstvenog osiguranja te osiguravaju mjesečni džeparac za preostale životne troškove. Tijekom studija studenti se mogu prijaviti za dodatnu potporu u svrhu usavršavanja, putovanja ili istraživanja.

 

Glavni rok za prijavu za akademsku godinu 2012./2013. za većinu studijskih programa na CEU-u je 25. siječnja 2012., dok je rok za prijave za Erasmus Mundus stipendije na CEU-u 4. siječnja 2012.


Dodatne upite o CEU možete uputiti Institutu za razvoj obrazovanja, Preradovićeva 33/I, 10000 Zagreb (telefon: 01/4817-195; e-mail: sdobric@iro.hr; web: www.iro.hr), ovlaštenom predstavniku CEU-a za Hrvatsku.

______________________

Dodatak: izravni link na natječaj je http://www.stipendije.info/hr/natjecaji/stipendije_za_diplomske_programe_i_doktorate_na_central_european_universityju,_budimpesta

Aleksandra Kavgić

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu je odlučio da se uz već pokrenutu on-line peticiju za besplatan javni gradski prijevoz za sve studente zagrebačkog sveučilišta pokrene i ona klasična „papirnata“ verzija budući da zbog tehničkih ograničenja (nedostupnost AAI identiteta na sastavnicama) svi studenti nisu u mogućnosti potpisati i podržati istu.

„Paprinata“ peticija će se službeno provoditi od 17. – 28, listopada o.g. Potpisi bi se trebali prikupljati na svim sastavnicama Sveučilišta (štandovi tj. mjesta za potpisivanje najmanje 4h dnevno svaki dan osim vikenda na svakoj od sastavnica). 

Osim po sastavnicama predviđeno je da se peticija provodi i na sljedećim lokacijama:

-          Studentski centar (Savska cesta 25) ispred resotranâ u vremenu od 11 – 16h (radnim danima)

-          Trg bana Josipa Jelačića (čeka se još dopuštenje za postavljanje štanda od strane grada ) u vremenu od 9 – 17h (podijeljeno u 2 smjene à 9-13 i 13-17h) radnim danima

-          SD „Stjepan Radić“ (SAVA) – 17-21h kod restorana radnim danima

-          SD „Cvjetno naselje“ – 17 – 21h  kod restorana radnim danima

-          SD „Laščina“ – 17 – 21h kod restorana radnim danima

Aleksandra Kavgić

28. 9. 2011. u 16:32

Na sjednici održanoj 28. rujna 2011. Vijeće pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je odobrilo molbu Studentskog zbora za održavanjem dekanskog roka.

Dekanski rok će se održati od 3. do 7. listopada 2011. po sljedećem rasporedu:

- pisani dio ispita predmeta s prve i druge godine studija održat će se 3. listopada 2011.

- pisani dio ispita predmeta s treće. četvrte i pete godine studija održat će se 4. listopada 2011.

Ispiti se prijavljuju 29. i 30. rujna 2011. putem studomata bez mogućnosti odjave.

Aleksandra Kavgić

17. 9. 2011. u 17:45

 Institut za razvoj obrazovanja organizira 7. Sajam stipendija i prateće obrazovne ponude u srijedu, 19. listopada 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Sajam je jedinstven događaj u Hrvatskoj na kojemu učenici, studenti i ostali zainteresirani mogu saznati sve o stipendijama za studij u Hrvatskoj i inozemstvu. Ove godine, Sajam će po prvi puta predstaviti i popratni sadržaj koji je usko vezan uz prijavu na stipendije: predstavit će se studijski programi, standardizirani ispiti za studij u inozemstvu, tečajevi stranih jezika, te usluge prijevoda prijavne dokumentacije. 

 

Na Sajmu će izlagati više od 30 uglednih institucija iz 9 različitih zemalja. Među najznačajnijim novinama ovogodišnjeg Sajma će biti predstavljanje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske kao prve Zemlje partnera Sajma. Obrazovni sustav Ujedinjene Kraljevine poznat je po svojoj izvrsnosti diljem svijeta, a posjetitelji ovogodišnjeg Sajma će imati priliku razgovarati s britanskim izlagačima i bivšim stipendistima britanskih obrazovnih institucija. 

 

Sajam stipendija i prateće obrazovne ponude ove će godine po prvi puta podržati i INA – Industrija nafte, d.d. kao Prijatelj Sajma, koja će svojim sudjelovanjem promicati važnost ulaganja u obrazovanje i obrazovne projekte. INA će na Sajmu predstaviti programe stipendiranja, programe zapošljavanja visokoobrazovanih pripravnika te međunarodno natjecanje za studente. Na Sajmu će također biti predstavljen projekt "Top stipendija za top studente“, čiji je INA dugogodišnji partner.

 

Na Sajmu izlažu hrvatska i inozemna visoka učilišta, ministarstva, veleposlanstva i strani kulturni centri, tvrtke, zaklade i udruge. Ove godine se očekuje više od 7.000 posjetitelja, koji će na štandovima, predavanjima, radionicama i kroz razgovore s bivšim stipendistima moći saznati informacije o mogućnostima studija i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu. 

 

Organizaciju ovogodišnjeg Sajma su omogućile potpore brojnih partnera, koji će ujedno biti izlagači na Sajmu: Veleučilište VERN' (strateški partner), Visoka škola za primijenjeno računarstvo, dio Algebra Grupe (akademski partner), LIDL Hrvatska (sponzor), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te Agencija za mobilnost i programe EU (donatori i pokrovitelji).  

 

Sve informacije o Sajmu stipendija dostupne su na portalu www.stipendije.info i na www.facebook.com/trazim.stipendiju. 

Aleksandra Kavgić

15. 9. 2011. u 12:36
Uređeno: 15. 9. 2011. u 12:36
U srijedu 14. rujna 2011 g. je Povjerenstvo za vrednovanje studentskih programa donijelo Prijedlog raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za financiranje studentskih programa za 2011. godinu.

Žalbeni rok na Prijedlog raspodjele je 7 dana tj. do uključno srijede 21. rujna 2011. g. (do 23:59 sati)

Žalbe se podnose isključivo putem elektroničke pošte na studentski.zbor@gmail.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Nakon proteka žalbenog roka, Povjerenstvo će nakon razmatranja pravovremeno pristiglih žalbi izraditi novi prijedlog raspodjele koji će biti upućen Predsjedništvu i Skupštini Studentskog zbora te Senatu Sveučilišta na potvrdu.
Prijedlog raspodjele je objavljen na www.szzg.hr.
Aleksandra Kavgić

12. 9. 2011. u 22:52

Studentski zbor i ove godine lobira za održavanje dekanskog roka u listopadu. Još od svibnja, u službenim i neslužbenim razgovorima, upozorava se na nužnost održavanja roka. Danas je poslan i službeni dopis Upravi u kojem se iznose razlozi za odobravanje roka.

Fakultetsko vijeće će odluku o dekanskom roku donijeti na sjednici 28. rujna 2011.

 

„Poštovani dekane, prof. dr. sc. Željko Potočnjak,

  

Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu predlaže odobravanje izvanrednog ispitnog roka u listopadu (dekanski rok) za sve studente. Zbog toga tražimo i uvrštavanje te točke na dnevni red sljedeće sjednice Fakultetskog vijeća.

Dekanski rok je za veliku većinu studenata Pravnog fakulteta nužan kako bi stekli uvjete za upis u višu godinu studija jer postojeći sustav rokova nije dovoljan za polaganje svih ispita. Dekanski je rok zbog toga postao nužni i uobičajeni korektiv nastavnog plana.

Također, studenti Pravnog fakulteta bi neodržavanjem dekanskog roka bili stavljeni u još nepovoljniji položaj pri dobivanju stipendija i ostvarivanju drugih studentskih prava, posebno u odnosu na one studente čiji fakulteti omogućavaju izvanredni rok u listopadu kao što su Ekonomski i Filozofski fakultet, Fakultet političkih znanosti i mnogi drugi.

Iako nam je jasno da postoje administrativno- tehničke poteškoće vezane uz izvanredni rok, dugogodišnja praksa je pokazala da je isti moguće održati. Budući da i danas postoje svi razlozi koji su i prošlih godina utjecali na to da Fakultetsko vijeće odobri dekanski rok, tražimo da ne odstupate od već ustaljene prakse i odobrite održavanje izvanrednog ispitnog roka u listopadu.

  

S poštovanjem,

 

Karlo Resler,

Predsjednik Studentskog zbora Pravnog Fakulteta“

Aleksandra Kavgić

19. 7. 2011. u 20:49
Uređeno: 19. 7. 2011. u 20:55

U ime prorektorice Ksenije Turković  pozivamo vas na AUDEM konferenciju koja će se održati od 23. do 25. listopada u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Sveučilište u Zagrebu je domaćin ovogodišnje AUDEM konferencije.

Rok za prijavu je 15. kolovoza.

Službeni poziv i brošuru se nalaze u repozitoriju.

Aleksandra Kavgić

Stav Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu o prijedlozima zakona o sveučilištu, visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.U vezi upućivanja prijedloga Zakona o Sveučilištu, visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u saborsku proceduru i posljedica koje bi zakoni ili mjere kojima bi se pokušalo spriječiti njihovo donošenje imali na studente Pravnog fakulteta u Zagrebu, obraćamo se studentima:

1. Za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu prijedlozi zakona nisu prihvatljivi. Nismo a priori protiv reforme visokog obrazovanja već smatramo da zakoni imaju bitne nedostatke koje nije moguće izmijeniti u saborskoj proceduri. Argumenti protiv zakona najdetaljnije su izloženi u očitovanju Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta od 27. travnja ove godine, koje je podržao i Studentski zbor.

http://www.pravo.hr/?@=5xpf#news_8980

2. Podržavamo i očitovanje Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici Skupštine 15. lipnja o zakonima te promjene koje su u njemu predložene.

http://szzg.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=56:nacrt-zakona-o-sveuilitu-znanstvenoj-djelatnosti&catid=9:vijesti

 

3. Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu u potpunosti podržava stav rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Alekse Bjeliša i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu kako, unatoč bitnim nedostacima prijedloga zakona, prijepori akademske zajednice i Ministarstva znanosti te eventualni štrajk profesora Sveučilišta u Zagrebu nikako ne bi trebali opteretiti studente. S obzirom da bi za studente eventualna odgoda ili bilo kakvo pomicanje ispitnih rokova moglo negativno utjecati na upis akademske godine, mogućnosti dobivanja stipendija ili smještaja u studentskim domovima, Studentski zbor takvu soluciju ne smatra prihvatljivom. Iako podržavamo odgodu početka akademske godine, nikada ne bismo i nismo bezuvjetno podržali ukidanje ili pomicanje ispitnih rokova.

Na kraju, smatramo nužnim istaknuti kako podržavanje eventualne odgode početka sljedeće akademske godine nikako ne znači niti bi na bilo koji način trebalo podrazumijevati odgodu rujanskih ispitnih rokova.

 

Ovim putem izražavamo apsolutnu spremnost i volju za sudjelovanjem u razvoju nacionalnog zakonodavstva.

 

Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Aleksandra Kavgić

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu pokreće peticiju

BESPLATAN JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ ZA ZAGREBAČKE STUDENTE

 

Gradska skupština Grada Zagreba 20. prosinca 2010. donijela je odluku kojom se ukida pravo na besplatan javni gradski prijevoz zagrebačkim studentima, osim onima s prebivalištem u Zagrebu i mjesečnim primanjima manjima od 2000 kn po članu kućanstva. Riječ je o još jednoj od političkih odluka koja pogađa najugroženije slojeve stanovništva.

Spomenuta odluka Skupštine ne samo da izravno utječe na ionako loš socijalni status studenata, nego otvoreno diskriminira studente s prebivalištem izvan Zagreba. S obzirom na uočene socio-ekonomske posljedice ovakve odluke i njene diskriminatorne osnove zahtijevamo da javni gradski prijevoz bude doista javan i dostupan, dakle besplatan, svim studentima grada Zagreba.

Peticiju Studentskog zbora u potpunosti podržava Sveučilište u Zagrebu.

peticija.szzg.hr/

Aleksandra Kavgić

29. 6. 2011. u 19:41
Uređeno: 29. 6. 2011. u 22:55

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 29. lipnja 2011. raspravljalo se o prijedlozima Zakona o sveučilištu, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanstvenoj djelatnosti.

"Ako prijedlozi navedenih zakona ne budu povučeni iz zakonodavne procedure, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nastava u akademskoj godini 2011./2012. neće započeti.
Ovisno o budućem razvoju događaja, još u ovoj akademskoj godini će se, nakon konzultacija s predstavnicima studenata, poduzeti odgovarajuće mjere u pogledu izvođenja nastave, ako bi one bile kratkoročno nužne da bi se spriječila trajna šteta koja će za sustav visokog obrazovanja i znanosti nastati usvajanjem navedenih zakona."
(iz Očitovanja Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

Studentski predstavnici su naglasili, s čime se Vijeće u potpunosti složilo, da se o bilo kakvom štrajku, odgađanju nastave i sl. prvo dogovori sa studentima.
O mogućem štrajku najavljenom za 6. srpanj 2011. kao jednom od opcija nije bilo riječi. Kako sada stvari stoje, štrajka neće biti (sjednica Vijeća se nastavlja točno 6. srpnja).

Aleksandra Kavgić

Na inicijativu Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 21. i 22. lipnja 2011. u Zagrebu je održan prvi susret studentskih predstavnika svih pravnih fakulteta u Hrvatskoj.

Na zajedničkoj sjednici, prijemu kod prodekana Petraka i ostalim sastancima raspravljalo se o uvjetima studiranja na pravnim fakultetima, iskustvima u djelovanju studentskih zborova, mogućnostima daljnje suradnje, paketu prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju i sveučilištu te drugim zajedničkim temama.

S kolegama iz Splita, Rijeke i Osijeka potpisana je izjava o budućoj suradnji te je dogovorena zajednička organizacija susreta studenata prava iz Hrvatske.

Aleksandra Kavgić

Očitovanje Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu o nacrtima prijedloga Zakona o Sveučilištu, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanstvenoj djelatnosti

 

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (u daljem tekstu: Skupština) je na sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine donijela slijedeće zaključke. Skupština smatra da buduća zakonska rješenja t rebaju biti utemeljena na nacionalnoj strategiji razvoja znanosti i visokog obrazovanja . U ovom obliku nacrti zakona Skupštini nisu prihvatljivi te predlaže slijedeće promjene u nacrtima :

Aleksandra Kavgić

PRIJAVE KANDIDATA ZA IMENOVANJE ZA

STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu će imenovati studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu na mandat od jedne godine koji se može jednom ponoviti.

 

§  Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, dodiplomskom i poslijediplomskom studiju bez obzira da li studiraju po bolonjskom procesu ili po starom studijskom programu (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, općem aktu visokog učilišta i općem aktu studentskog zbora)

 

§   Za studentskog pravobranitelja ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te u ostalim slučajevima predviđenim statutom studentskog zbora.

 

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave  pošalju na e-mail: studentski.zbor@gmail.com zaključno sa 24. lipnja 2011. g.

 

Prijava treba sadržavati:

·         Životopis

·         Motivacijsko pismo

·         Preslika indexa ili uvjerenje o 60 postignutih ECTS bodova u protekle dvije godine

Aleksandra Kavgić

Na sjednici Studentskog zbora održanoj 17. lipnja 2011. tajnim glasovanjem je na mjesto studentskog pravobranitelja izabrana Anella Buković. Čestitamo!

Zahvaljujemo dosadašnjem pravobranitelju Janu Kapiću na odličnom obavljanju te dužnosti, izvrsnoj suradnji i međusobnom razumijevanju. :)

Aleksandra Kavgić

11. 6. 2011. u 19:55
Uređeno: 11. 6. 2011. u 19:55

S obzirom da je Studentski zbor PFZG u svom Programu u točki 4. naglasio kako će inzistirati na uvođenju ispitnih kolokvija barem za seminariste na svim godinama studija, sastavljen je popis katedri koje navedene kolokvije nemaju te je Odboru za unapređenje studija i spomenutim katedrama poslan dopis koji prenosimo u cijelosti:

 

DOPIS STUDENTSKOG ZBORA

 

PREDMET: UVOĐENJE ISPITNIH KOLOKVIJA

 

Poštovani članovi Odbora za unapređenje studija,

u ime Studentskog zbora Pravnog fakulteta stavljam pred vas prijedlog za uvođenje ispitnih kolokvija barem za seminariste na sedam katedri koje to nemaju u programu (Kazneno pravo, Kazneno procesno pravo, Građansko pravo I i II, Građansko procesno pravo, Upravna znanost, Upravno pravo i Međunarodno privatno pravo).

Ispitni kolokvij znači da se studenti (seminaristi) putem njih mogu osloboditi pisanog dijela ispita. Naime, većina profesora na spomenutim katedrama nudi svojim seminaristima seminarske kolokvije, jednake težine kao što su ispitni kolokviji na nekim drugim katedrama, a čije uspješno polaganje jamči samo ocjenu iz seminara, dok je i dalje potrebno izaći na pisani i usmeni dio ispita.

Smatramo da bi se na ovaj način povećala ozbiljnost u pristupu kolokvijima i poticao konstantan rad studenata tijekom seminara, a samim time i bolje i kvalitetnije usvajanje ispitnog gradiva. Također, izbjeglo bi se biranje seminara samo prema tome što se može položiti preko kolokvija, a ne prema istinskim preferencijama. Na štetu ovog prijedloga spominje se često kako studenti uče parcijalno i na kraju nemaju cjelovito znanje o materiji, no za to uvijek postoji usmeni ispit koji bi taj mogući nedostatak trebao otkloniti.

U ime Studentskog zbora Pravnog fakulteta i u ime svih naših studenata molim vas da razmotrite ovaj prijedlog.

 

S poštovanjem,

 

Karla Rančić

Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu

Aleksandra Kavgić

3. 6. 2011. u 20:55
Uređeno: 3. 6. 2011. u 22:49

S obzirom na rezultate i koncept pismenog ispita iz Građanskog prava 2, Studentski zbor je na sjednici održanoj 3. lipnja 2011. donio odluku o slanju otvorenog dopisa katedri Građanskog prava. Dopis prenosimo u cijelosti:

 

"Poštovana predstojnice katedre, prof. dr. sc. Josipović,

 

Obraćamo Vam se u ime studenata Pravnog fakulteta kako bismo Vam skrenuli pažnju na neugodna iskustva studenata u svezi s pisanim ispitom iz Građanskoga prava 2. 

Kao što Vam je poznato, više od 90% studenata nije prošlo pisani dio ispita, a najbolje riješeni ima svega 75% mogućih bodova. Držimo da je na ovakve rezultate u velikoj mjeri utjecao i aktualni koncept pisanog ispita.

Iako nam je jasno da studenti nisu ti koji odlučuju kakav će ispit biti, osjećamo se dužnima ukazati Vam na razloge zbog kojih smatramo da aktualni koncept pisanoga ispita nije adekvatan pokazatelj znanja i razumijevanja gradiva iz Građanskoga prava 2.  

Prije svega, smatramo da su pojedina pitanja i uz njih ponuđeni odgovori postavljeni na poprilično zbunjujući način tako da se iz njih teško može shvatiti što se određenim pitanjem pita ili ponuđenim odgovorom odgovara. Kod nekih je pitanja dvojbeno i je li samo jedan od ponuđenih odgovora točan, a logički teško održivim smatramo traženje «najtočnijeg» odgovora na pitanje.

Nadalje, samo četrdeset i pet minuta predviđenih za rješavanje ispita onemogućavaju analizu svih pitanja. Devedeset sekundi po pitanju nekada je jedva dovoljno da se kompleksna pitanja i ponuđeni odgovori s razumijevanjem pročitaju.

Uza sve to, devetnaest bodova od trideset mogućih, koliko se traži za prolazak pisanoga ispita, odnosno skoro 65%, čini nam se previsokom granicom za pružanje mogućnosti studentu da svoje znanje pokaže na usmenom ispitu.

Zbog svega toga smatramo da je studentima u velikoj mjeri otežano pokazati koliko su svladali gradivo, a nastavnicima na katedri objektivno procijeniti tko s kakvim znanjem raspolaže. Nadamo se da će na sljedećim rokovima rezultati pisanog dijela ispita odražavati stvarno znanje i usvojenost gradiva studenata.

  

Uz srdačne pozdrave,

Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu"

Aleksandra Kavgić

26. 5. 2011. u 00:01
Uređeno: 26. 5. 2011. u 00:05

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. svibnja 2011. odlučeno je da će se studentima sveučilišnog dodiplomskog pravnog studija i sveučilišnog dodiplomskog studija socijalnog rada koji studiraju po "starom programu" produžiti rok za završetak studija po istom programu do 30. rujna 2013. godine. Odluka se odnosi na studente koji imaju status apsolventa i na one koji status apsolventa steknu do 1. listopada 2011. godine.

Aleksandra Kavgić

2. 5. 2011. u 19:29
Uređeno: 2. 5. 2011. u 19:31

Na temelju članka 5. i članka 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te na temelju članka 5. Statuta Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentski zbor dužan je imenovati studentskog pravobranitelja.

Pozivamo sve zainteresirane studente koji bi željeli obnašati dužnost studentskog pravobranitelja u razdoblju od svibnja 2011. do svibnja 2012. te time pridonijeti zaštiti prava studenata na našem fakultetuda da pošalju svoj životopis i motivacijsko pismo na szpfzg@gmail.com.

Kandidature šaljite do 15. svibnja 2011., a kandidati će o daljnim obavijestima biti obavješteni putem maila.

Pravilnik o izboru studentskog pravobranitelja: http://www.pravo.hr/studenti/SZ/propisi_studentskog_zbora/pravilnik_o_izboru_studentskog_pravobranitelja

Aleksandra Kavgić

8. 4. 2011. u 22:59
Uređeno: 8. 4. 2011. u 23:00

Studentski zbor Pravnog fakulteta je na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. donio Program rada Studentskog zbora.

 

http://www.pravo.hr/studenti/SZ/propisi_studentskog_zbora/program_rada_studentskog_zbora

Aleksandra Kavgić

Hrvatsko slavističko društvo u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba pokrenulo je ciklus radionica za studente, znanstvene novake i diplomante humanističkih i društvenih znanosti. Cilj radionica jest poticanje projekata samozapošljavanja među mladima.

 

Uz suradnju s brojnim nevladinim i vladinim organizacijama formiran je program na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani. Napominjemo da je broj mjesta ograničen i da će se prijave prihvaćati prema prvenstvu prijave. Radionice će se održavati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u dvorani A228.

 

Sve će se radionice održavati na hrvatskom jeziku. Sudjelovanje je besplatno, a prijave se šalju na mroglic2@ffzg.hr s naznakom ''prijava za radionicu''. U prijavi je potrebno naznačiti na koje se radionice prijavljujete te koje je Vaše područje interesa. Ukoliko naknadno ne budete u mogućnosti prisustvovati radionici molimo da to također javite na navedenu adresu s naznakom ''odjava za radionicu'' najmanje dva dana prije početka radionice. (...)

Aleksandra Kavgić

26. 3. 2011. u 17:03

Poštovani kolege,

 

obavještavamo vas da nam se od sada možete slobodno obratiti sa svojim upitima, problemima, dvojbama, sugestijama i pritužbama u vezi sa studiranjem na našem fakultetu te u vezi s radom Studentskog zbora svakog utorka od 14:00 do 15:30 sati. Naš ured nalazi se na TMT 3, soba 42/IV kat.

 

O eventualnim promjenama ili pomicanjima termina te svim ostalim informacijama vezanim uz rad Studentskog zbora možete doznati na http://www.pravo.hr/studenti/SZ .

 

Očekujemo vas!

 

Odbor za pritužbe i probleme studenata Studentskog zbora PFZG

Aleksandra Kavgić

20. 3. 2011. u 17:27
Uređeno: 22. 3. 2011. u 09:48

  Projekt “Croatia Summer Job – Sajam sezonskih poslova 2011” organizira Udruga studenata turizma ZSM-VERN u suradnji sa Zagrebačkim Velesajmom i sajmom CroTour 2011. Ovaj sajam okuplja sve one koji su zainteresirani za pronalazak sezonskog posla i sve one kojima je sezonska radna snaga prijeko potrebna.

     Na sajmu će se mladi ljudi moći suočiti s poslodavcima, pronaći segmente poslova koje žele raditi te svoja vrijedna teorijska znanja potom primjeniti u praksi. Svi zainteresirani će na licu mjesta moći upoznati svoje potencijalne poslodavce i razmotriti trenutne mogućnosti zapošljavanja.

     Također, svi zainteresirani će imati mogućnost besplatnog informiranja za određena radna mjesta.

     Izlagači, odnosno poslodavci koji će izlagati, imati će pristup mladim kadrovima i mogućnost lakog i kvalitetnog odabira budućih zaposlenika, potražujući profil koji najviše odgovara njihovim potrebama. Lakše će rješiti kadrovske probleme u toku sezone i u budućnosti, a medijska promocija će ih predstaviti kao društveno odgovorne, koji ulažu u programe obrazovanja mladih. Također, dobivaju priliku kreirati svoju bazu podataka kandidata koja će im dobro poslužiti u budućem poslovanju. (...)

Aleksandra Kavgić

17. 3. 2011. u 21:17
Uređeno: 17. 3. 2011. u 21:18

Mreža mladih građana dunavske regije (Youth Citizens Danube Network - YCDN) objavljuje natječaj za prijavu eseja za sudjelovanje na konferenciji mladih koja će se održati u Budimpešti od 17. do 19. lipnja ove godine.

 

 U sklopu Strategije Europske Unije za dunavsku regiju (EUSDR), YCDN organizira konferenciju pod nazivom “Mlada generacija dunavske regije kao ključ europskih integracija” (“The Young Generation of the Danube Area as a Key to European Integration”). Cilj konferencije je okupiti studente i mlade stručnjake iz svih 14 zemalja regije, omogućiti im razmjenu stečenih iskustava i znanja te osigurati da se na temu EUSDR-a čuje i glas mladih.

 

 Rok za prijavu istječe 11. travnja, a više informacija o temama i postupku prijava možete pronaći na:

 

 http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5tvz#news_10722

Aleksandra Kavgić

8. 3. 2011. u 00:18
Uređeno: 14. 3. 2011. u 11:19