Odluka o cijenama usluga na Fakultetu

 

Odluka o naknadama za usluge u akad. god. 2015/2016.

/images/50003318/Odluka o naknadma za usluge u akad. god. 2015 2016.pdf

 

 

Odluka o naknadama za usluge u akad. god. 2016/2017.

/images/50003318/12 Odluka o naknadama usluga u akad. god. 2016 2017.doc


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana