9. 5. 2017. u 14:27
Uređeno: 9. 5. 2017. u 14:33

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima čast pozvati Vas na predavanje Collective Redress Schemes in Brasil

koje će održati prof. dr. sc. Sérgio Cruz Arenhart profesor Sveučilišta Paraná, Brazil.

Utorak 23. svibnja 2017. u 12 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg m. Tita 14/II kat

 

Tema predavanja: Koji su raspoloživi mehanizmi kolektivne pravne zaštite u Brazilu? Koje su njihove karakteristike? Kako funkcioniraju u različitim pravnim područjima? Kako utječu na procesna prava i dužnosti stranaka u parničnom postupku? Kako utječu na koncept pravomoćnosti? Tko može pokrenuti te postupke? Kako zainteresirane stranke pokreću ovrhu na temelju takvih sudskih odluka? Koji su izazovi vezani uz utvrđivanje visine štete u takvim parnicama? Koji su izazovi u vezi s ovrhom na temelju presuda donesenih u kolektivnom sporu? Kako se Brazil nosi s tim izazovima?

Predavanje će se održati na engleskom jeziku, bez prevođenja.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana