7. 7. 2017. u 13:50
Uređeno: 7. 7. 2017. u 13:56

Studentska referada pravnog studija uredovno radi sa strankama do 14. srpnja 2017. god. (zbog upisa studenata u prvu godinu studija).

Nakon kolektivnih godišnjih odmora referada počinje radom sa strankama od 23. kolovoza 2017. god.

Danijel Relković
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana