KATEDRA ZA EUROPSKO JAVNO PRAVO:
Katedra

 

 


2018

Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2018. (treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje) 

2011

Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2011. (drugo prošireno izdanje)


2011

 


2009


2009
Ispiti i kolokviji
Repozitorij je prazan
Katedra za europsko javno pravo

ENGLISH version

OBAVIJEST O JESENSKIM ISPITNIM ROKOVIMA

Zbog trenutne epidemiološke situacije, oba ispitna roka u rujnu bit će održana online, u terminima koji su navedeni u Studomatu. Prijave i odjave rade se na uobičajeni način, putem Studomata. Termini za prijave i odjave neće se mijenjati.

Na roku 15. rujna 2020. ispit će se održati u terminu od 14:30 do 16:00 u Merlin sustavu. Studenti koji su prijavili ispit na ovom roku će tijekom ponedjeljka (14. rujna 2020.) biti upisani u poseban e-kolegij u Merlinu (Europsko javno pravo - rok srpanj i jesenski rok) u kojem će pisati ispit, a putem kojeg će potom dobiti detaljnu obavijest i upute o pisanju ispitu.

Koncept ispita iz kolegija „Europsko javno pravo“ će ostati isti kao i na prijašnjim rokovima koji su bili održani online.  To znači da će se ispit sastojati od dva dijela: kvalifikacijskog i glavnog (problemskog).
Kvalifikacijski dio ispita se piše 15 minuta. Svi studenti moraju pristupiti kvalifikacijskom dijelu ispita kao uvjetu za polaganje problemskog dijela ispita. Kvalifikacijski dio se sastoji od 10 pitanja na zaokruživanje. Može biti točan jedan, dva, tri ili svi ponuđeni odgovori. Bod donosi samo onaj odgovor u kojem su zaokruženi svi točni odgovori i niti jedan pogrešan. Potrebno je točno odgovoriti na 7 od 10 pitanja kako bi se moglo pristupiti glavnom dijelu ispita. Broj ostvarenih bodova na kvalifikacijskom dijelu ispita ne utječe na konačnu ocjenu, već je prolaz na tom dijelu ispita samo uvjet za pristup glavnom, problemskom dijelu ispita, koji se jedini ocjenjuje.
Glavni (problemski) dio ispita se piše 60 minuta. U ovom dijelu ispita se zahtijevaju odgovori o primjeni prava EU-a u hipotetskoj situaciji. Na pitanja je potrebno odgovoriti s nekoliko rečenica. Prilikom odgovora na pitanja, potrebno je obrazložiti odgovor i navesti sudsku praksu i članke Ugovora ako su oni relevantni za odgovor.
Kako bismo provjerili jesu li studenti osobno i samostalno riješili ispit, Katedra će napraviti nasumičnu usmenu provjeru odgovora i općeg poznavanja prava EU-a. Pojedini studenti dobit će mailom poziv i link, uz naznaku vremena, za usmenu kontrolu samostalnog rješavanja ispita. Ova provjera odvijat će se putem Google Meet sustava. Ako se tijekom usmene provjere pokaže da student nije samostalno rješavao ispit, taj će student pasti ispit.

 

________________________________________________________________________________

 

Mi stvaramo očekivanja

ZADAĆA Katedre za europsko javno pravo je razvijati nastavu i znanstveno istraživanje na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,  povezivati se s akademskim institucijama na europskoj i svjetskoj razini, otvarati nove profesionalne mogućnosti za pravnike, te promicati akademsko promišljanje europskog prava i europskih vrijednosti. 

JEAN MONNET CENTAR IZVRSNOSTI projekt je Europske unije koji se odobrava žarišnim točkama kompetencija i znanja o Europskoj uniji. Povezuje stručnjake u svrhu stvaranja veza između različitih disciplina i resursa u području europskih studija i u svrhu stvaranja veza s akademskim institucijama u drugim državama. 

Centri igraju ključnu ulogu i u obraćanju studentima fakulteta koji se uobičajeno ne bave temama vezanim uz Europsku uniju te policy makerima, državnim službenicima, organiziranom civilnom društvu i općoj javnosti.    

 

KONTAKT: ejpkatedra@gmail.com

FACEBOOK pagehttps://web.facebook.com/JeanMonnetChairEUlaw/ 

 

PREDMETI:

Katedra izvodi predmete na hrvatskom i na engelskom jeziku na različitim razinama studija.

Ispod se nalazi popis svih predmeta koje izvodi Katedra. Studenti upisani u integrirani preddiplomski i diplomski studij za magistra prava mogu, u okviru redovnog programa studiranja, izabrati i sve predmete koje Katedra nudi na engleskom jeziku na drugoj i na petoj godioni studija. Za detaljnije informacije o sadržaju predmeta koji se izvode na engleskom jeziku kliknite na naziv pojedinog predmeta ili posjetite englesku verziju stranice Katedre:

 (https://www.pravo.unizg.hr/ejp/en/)

 

INTEGRIRANI STUDIJ PRAVA 

Predmeti 2. godine studija:

Europsko javno pravo (only in Croatian language)

Europsko javno pravo - seminar (only in Croatian language)

European Public Law - seminar
 

Predmeti 5. godine studija:

EU Legal Architecture

Jurisdiction and the Role of the Court of Justice of the EU

EU Internal Market Law

Fundamental Rights in the EU

EU Migration Law and Policy

Dubrovnik seminar: Advanced Issues of EU Law

 

Jean Monnet katedra za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level). 

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi Katedra.

O sudjelovanju studenata na seminaru u Dubrovniku odlučuje Katedra. Prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz Jean Monnet predmeta.
 

STUDIJ JAVNE UPRAVE

Pravo EU

Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije

 

Magistarski (diplomski) radovi i diplomski seminar

Od studenata koji izaberu pisati magistarski (diplomski) rad na Katedri za europsko javno pravo očekuje se da na istraživanju i pisanju rada, te na naprednom seminaru provedu ukupno 16 radnih sati tjedno tijekom svakog tjedna u semestru, te da pristupe obrani na kraju semestra, za što je predviđeno 30 ECTS bodova. Studenti koji na kraju semestra ne obrane rad biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan.

Pisani rad mora se temeljiti na znanstvenom istraživanju, te mora biti opsega od cca. 50 stranica (1 str = 1800 znakova)

Nastava za studente koji upišu diplomski seminar održavati će se jednom tjedno. Na svakom sastanku seminarske grupe studenti će izlagati rezultate istraživanja i napredak tijekom proteklog tjedna.

Informacije o prvom sastanku i početku nastave biti će objavljene na stranicama katedre.

Ogledni primjerci radova i upute za rad na njima nalaze se na ovoj web stranici.

 

Konzultacije

Konzultacije s profesorima na katedri održavaju se uz prethodnu najavu na e-mail katedre ejpkatedra@gmail.com

U tjednu održavanja ispita ne drže se konzultacije.

 Repozitorij