OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko javno pravo - seminar
Europsko javno pravo - seminar
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 31827
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
izv. prof. dr. sc. Melita Carević
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
Izvođači: dr. sc. Nika Bačić Selanec - Seminar
Antonija Ivančan , mag. iur. - Seminar
dr. sc. Davor Petrić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 03. 04. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko javno pravo - seminar Pravo - 5. semestar
4.0 31827
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
izv. prof. dr. sc. Melita Carević

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. 

Ćirilometodska 4, soba 52
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba 53
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Nika Bačić Selanec (Seminar)

Uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com

Ćirilometodska 4, soba 56/II kat
Antonija Ivančan , mag. iur. (Seminar) Ćirilometodska 4, soba 54 A-D/II kat
dr. sc. Davor Petrić (Seminar)

Uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Ćirilometodska 4, soba 54 A-D/II kat
Literatura
OBVEZNA: Tamara Ćapeta, Siniša Rodin; Osnove prava Europske unije; (2018), str. 203
PREPORUČENA: Siniša Rodin, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang; Reforma Europske unije; Narodne novine Zagreb (2009), str. 412
Opis predmeta
Seminar je nadogradnja znanju i vještinama usvojenima na predavanju iz predmeta Europsko
javno pravo. Sudjelovanje na seminaru pomoći će studentima utvrditi gradivo obrađeno na nastavi kroz analizu nastavnog gradiva iz različitih aspekata. Također, studenti će uvježbati analiziranje problema u europskom pravu kroz sastavljanje pisanih podnesaka stranaka u postupku, njohovoj usmenoj prezentaciji i radom u grupi na hipotetskim predmetima u kojima se pojavljuju novi pravni problemi.
Ispitni rokovi
03. 04. 2023.
11. 09. 2023.