OPĆA NAČELA U PRAKSI SUDA EU:
Opća načela u praksi suda EU
Opća načela u praksi suda EU
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 174163
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
Izvođači: dr. sc. Nika Bačić Selanec - Predavanja
Osnovni podaci
Opća načela u praksi suda EU Europsko pravo - 2. semestar
3.0 174163
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Nika Bačić Selanec (Predavanja)

Uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com

Ćirilometodska 4, soba 56/II kat
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti