PRAVO UNUTARNJE TRŽIŠTA EU:
Pravo unutarnje tržišta EU
Pravo unutarnje tržišta EU
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 166921
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo unutarnje tržišta EU Europsko pravo - 2. semestar
6.0 166921
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević (Predavanja)

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
OBVEZNA: 8/74 Dassonville;
OBVEZNA: Opinion of Advocate General Kokott in Mickelsson and Roos;
OBVEZNA: C-470/93 Mars (HR);
OBVEZNA: 120/78 Cassis de Dijon;
OBVEZNA: C-145/88 Torfaen;
OBVEZNA: C-267/91 + C-268/91 Keck;
OBVEZNA: Opinion of Advocate General Kokott in Mickelsson and Roos;
OBVEZNA: C-470/93 Mars (HR);
OBVEZNA: C-2/90 Commission v Belgium, "Walloon Waste" (ENG);
OBVEZNA: Philadelphia v. New Jersey, 437 US 617, 1978;
OBVEZNA: C-204/12 Essent v Belgium;
OBVEZNA: Mišljenje nezavisnog odvjetnika Jacobsa u Preussen Elektra, para 224-238 (ENG);
OBVEZNA: C-112/00 Eugen Schmidberger (HR);
OBVEZNA: C-376/98 Tobacco Advertising (HR);
OBVEZNA: 292/88 Antonissen;
OBVEZNA: C-67/14 Alimanovic;
OBVEZNA: C-145/09 Tsakouridis;
OBVEZNA: C-348/09 P.I.;
OBVEZNA: 149/79 Commission v. Belgium;
OBVEZNA: 186/87 Cowan;
OBVEZNA: C-76/90 Sager;
OBVEZNA: C-384/93 Alpine Investment;
OBVEZNA: C-438/05 Viking Line;
PREPORUČENA: P. Craig and G. de Burca; EU Law; OUP (2016)
PREPORUČENA: Wyatt and Dashwood; European Union Law; (2011)
PREPORUČENA: S. Weatherill; , The Road to Ruin: "Restrictions on use" and the ciricular lifecycle of Article 34 TFEU;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s pravom unutarnjeg tržišta EU
- Omogućiti studentima snalaženje u četiri tržišne slobode kako su interpretirane od strane Europskog suda
- Pripremiti studente za kritičko čitanje i ocjenu sudske prakse relevantnu za društva
Pripremiti studente za evaluaciju sudske prakse u kontekstu različitih teorijskih viđenja dopuštenog dosega unutarnjeg tržišta

Sadržaj kolegija:
1. Uvod - Društvena, povijesna i ekonomska pozadina unutarnjeg tržišta
2. Sloboda kretanja roba I
3. Sloboda kretanja roba II
4. Pozitivna integracija u području prava unutarnjeg tržišta - prenesene ovlasti, supsidijarnost,
5. Građanstvo Unije i sloboda kretanja radnika
6. Odstupanja od slobode kretanja radnika
7. Pravo na spajanje obitelji građana Unije
8. Sloboda pružanja usluga i poslovni nastan
Ispitni rokovi
Obavijesti