KATEDRA ZA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKU ZNANOST:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Obavijesti
NASTAVA IZ PREDMETA "INSTITUCIJE HRVATSKOG UPRAVNOG PRAVA" ODRŽAT ĆE SE 4. 6., 5. 6., 11. 6. I 12. 6. (PREDAVANJA) TE OD 17. 6. DO 18. 6. 2019. (DISKUSIJE) OD 17.00 DO 20.00 SATI U DVORANI I, ĆIRILOMETODSKA 4. NASTAVA IZ PREDMETA "RAZVOJ JAVNIH FINANCIJA" ODRŽAT ĆE SE OD 2. 9. DO 9. 9. 2019. U DVORANI I, ĆIRILOMETODSKA 4. PREDAVANJA IZ PREDMETA "OPOREZIVANJE PROMETA" ODRŽAT ĆE SE OD 17.00 DO 20.00 SATI U DVORANI I, ĆIRILOMETODSKA 4, OD 16. 9. DO 23. 9. 2019.
Poštovane kolegice i kolege, pohađanje nastave uvjet je za priznavanje rezultata kolokvija za redovite i izvanredne studente. Smatra se da je student uredno pohađao nastavu ako je bio nazočan na najmanje tri četvrtine predavanja. Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok traje zabrana. Na kraju semestra provjerit će se ukupno prisustvo predavanjima i priznat će se uspjeh na kolokviju samo onim studentima koji su ispunili uvjet prisustva. Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij. Parcijalni ispiti održat će se u drugoj polovini studenog 2018. i siječnja 2019., o čemu će dodatne informacije biti pravovremeno objavljene na stranicama predmeta. Rezultati kolokvija uvažavat će se na tri ispitna roka (zimskom, izvanrednom u travnju i ljetnom), zaključno s ispitnim rokom u srpnju. S poštovanjem,
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE U AKADEMSKOJ GODINI 2018/19 KONZULTACIJE KOD IZV. PROF. DR. SC. TEREZE ROGIĆ LUGARIĆ ODRŽAVATI UTORKOM, 9,00-10,00 (U PROSTORIJAMA DEKANATA) ILI PREMA DOGOVORU SA STUDENTIMA.
Knjiga "Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi" (2019.) može se kupiti na stranicama Web knjižare. Cijena knjige ovisi o broju naručenih primjeraka. Preporuča se narudžba posredstvom jedne osobe kako bi se izbjegli troškovi poštarine.   Link za pregled knjige Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi (Webknjižara)
Od akademske godine 2017/2018. literatura koja obuhvaća ispitno gradivo izmijenila se u dijelovima koji se odnose na porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost . Teoretski dio gradiva obrađen u knjizi Financijsko pravo i financijska znanost ne mijenja se. Promjene se odnose isključivo na dio gradiva obrađen u knjizi Hrvatski fiskalni sustav te će se kao literatura za ispitno gradivo od  roka u mjesecu studenom koristiti: - Zakon o porezu na dohodak (NN 115/2016) - Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, NN148/2013, NN143/14, NN115/2016)     Literaturom za polaganje ispita smatraju se navedeni zakoni, na snazi u RH, dana 1.10.2017.g. te time, početkom Akademske godine 2017/2018