OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Doprinosi i izvanproračunski fondovi
Doprinosi i izvanproračunski fondovi
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123941
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Doprinosi i izvanproračunski fondovi Porezni - 5. semestar
5.0 123941
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Božidar Jelčić; Financijsko pravo i Financijska znanost - odabrana poglavlja; Narodne novine (2008)
Šimović, J., Arbutina H., Mijatović, N., Rogić Lugarić, T., Cindori, S.; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010)
Puljiz, V., Bežovan, G., Šućur, Z., Zrinščak S.,; Socijalna politika; Pravni fakultet, Zagreb (2005)
Zakon o doprinosima za obvezno osiguranje;
Zakon o proračunu;
Zakon o mirovinskom osiguranju;
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
Zakon o zdravstvenom osiguranju;
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
Opis predmeta
Uvod - javni prihodi (2p)
Doprinosi (4p)
Doprinosi za socijalno osiguranje (4p)
Mjesto i uloga doprinosa u sustavu javnih prihoda u republici hrvatskoj(4p)
Temeljna obilježja sustava socijalnog osiguranja u republici hrvatskoj (6p)
Doprinosi kao instrument financiranja sustava socijalnog osiguranja (6p)
Izvanproračunski fondovi - fondovi socijalnog osiguranja (4p)
Ispitni rokovi