:
Europsko porezno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Dodana je u repozitorij nova verzija (od 19.4.21.) power point prezentacije za predasvanja; verzija od 16.3.21. je izbrisana.
Poštovane kolegice, poštovani kolege, predavanjima iz predmeta Europsko porezno pravo možete pristupiti ponedjeljkom u 10 sati na sljedećim poveznicama: 1. ožujka: http://meet.google.com/nfa-yade-ofw 8. ožujka: http://meet.google.com/aqc-bwzw-spo 15. ožujka: http://meet.google.com/tsg-nycb-ihg Poveznice za kasnije termine bit će dostupne na Merlinu. Pristup poveznici moguć je samo prijavljenima na mail adresu @student.pravo.hr. Prije pristupanja poveznici odjavite se s privatnih gmail računa jer u protivnom nećete moći pristupiti Google Meet-u. Srdačan pozdrav!
U Repozitorij je dodana nova verzija ispitnog materijala za predmet Europsko porezno pravo, pod naslovom EPP europsko pravo općenito... itd.. Prethodno postojećem materijalu dodan je novi dio - Državne potpore - koji će biti dio ispitne literature za 2. pisani parcijalni ispit (tzv. kolokvij). Tekst ispitnog materijala do dijela Državne potpore je ispitna literatura za 1. pisani parcijalni ispit.
1. kolokvij Materijali o uvodu u Europsko porezno pravo   2. kolokvij 1) Lončarić Horvat/Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, 3. dio knjige (str. 283-307), Narodne novine, Zagreb, 2007, 2) Dio Državne potpore iz studijskog materijala dostupnog u Repozitoriju, pod naslovom "EPP europsko pravo općenito, europsko porezno pravo, državne potpore" 3) Zakon o porezu na dobit - čl. 20. a - 20. r. (dopunska literatura)   3. usmeni ispit (na regularnom roku) 5. Arbutina/Rogić Lugarić/Filković, Osnove poreznog prava, Narodne novine, 2017., 5. dio (str. 97-121); 6. Studijski materijal o Direktivi protiv zakonitog izbjegavanja porezne obveze (dostupan u Merlinu)