OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financiranje javne uprave
Financiranje javne uprave
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111391
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Osnovni podaci
Financiranje javne uprave Javna uprava - 2. semestar
7.0 111391
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac

Ponedjeljkom od 15.30  i po dogovoru (soba 9, ĆM ili online).

Prethodna najava na jbogovac@pravo.hr

Ćirilometodska 4, soba Room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Termin po dogovoru e-mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
OBVEZNA: Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost - odabrana poglavlja; Narodne novine (2008)
OBVEZNA: Hrvoje Arbutina, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori, Jasna Bogovac, Irena Klemenčić; Javnofinancijski sustav Republike Hrvatske - odabrana poglavlja; Narodne novine (2022), str. 417
PREPORUČENA: Članci iz hrvatskih stručnih časopisa koji obrađuju teme oporezivanja u tuzemnom i međunarodnom kontekstu (Računovodstvo, revizija i financije, Pravo i porezi, Poduzetništvo pravo i porezi, Računovodstvo i financije, Porezni vjesnik);
Opis predmeta
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javni prihodi. Porezi i porezni sustav. Ostali instrumenti javnih prihoda. Javni izdaci, proračun, proračunski ciklus.
Ispitni rokovi