FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST (PREDMET):
Financijsko pravo i financijska znanost (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Poštovani studenti, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost vas poziva da se prijavite za ljetnu školu poreznog prava u Beču koja će se održati od 12. do 16. srpnja 2021. godine pod nazivom „CEE Vienna International Tax Law Summer School 2021”. Ljetnu školu moći će pohađati samo osobe koje su cijepljene protiv Covid-19. Prijave se šalju na e-mail predstojnika Katedre profesora Hrvoja Arbutine zajedno sa CV-em te prosjekom ocjena. Odabrani kandidati dobit će preporuku za školu te za oslobođenje od plaćanja školarine (koja inače iznosi 2.000 EUR). Molimo pošaljite prijave profesoru Arbutini do ponedjeljka, 22. ožujka 2021. godine. Više detalja o ljetnoj školi, letke i obrazac za prijavu možete naći na stranicama Instituta za austrijsko i međunarodno porezno pravo: https://www.wu.ac.at/taxlaw/events/cee2021
1. kolokvij održat će se 5.10.2020. FPFZ - Javni prihodi sve do zaključno sa porezom na dobit (str. 73.-367.) + doprinosi (str. 477.-490.) HFS – str. 1.-61. Poglavlje koji obuhvaća materiju o porezu na dohodak treba učiti iz Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20) + doprinosi (str. 335.-345.) 2. kolokvij održat će se 15.10.2020. FPFZ - od poreza na promet sve do zaključno s ostalim javnim prihodima, osim poglavlja o doprinosima i poglavlja o oporezivanju u skladu s načelima pravne države (str. 367.-477., 490.-526., 554-573.). HFS - od poreza na nasljedstva i darove sve do zaključno sa carinskom upravom (str. 63.-85., 138.-223.) + porezno savjetništvo (str. 325.-335.) + pristojbeni sustav (str. 345.-369.). Poglavlje koje obuhvaća materiju o porezu na dodanu vrijednost treba učiti iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19). 3. dio gradiva (usmeni ispit) FPFZ - poglavlje o oporezivanju u skadu s načelima pravne države (str. 526.-554.) i sadržaj udžbenika od javnih zajmova do kraja knjige (str. 577.-769.) HFS - porezni postupak, porezna uprava (str. 223.-325.), javni dug i javni izdaci (str. 369.-501.) Ocjene iz položenih kolokvija čuvaju se tri uzastopna ispitna roka. Za zimski semestar se kolokviji čuvaju do kraja ljetnog ispitnog roka (do kraja roka u 7. mjesecu). Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij. Na usmenom ispitu studenti odgovaraju gradivo trećeg kolokvija (i gradivo kolokvija iz kojeg imaju negativnu ocjenu). Ukoliko student padne na usmenom ispitu, ranije položeni kolokvij mu se i dalje čuva (tri uzastopna ispitna roka). Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok takva zabrana traje. To će se provjeravati na kolokviju. Kad zabrana istekne studenti će moći pristupiti kolokviju koji se (tada) piše. Prilikom izlaska na ispitni rok, pred komisijom će se usmeno polagati: gradivo usmenog (trećeg kolokvija) te gradivo onog kolokvija kojeg student nije uspio ili smio polagati putem kolokvija. Student je dužan naglasiti činjenicu da je određeni dio gradiva položio putem kolokvija prilikom samog ispita. Taj će se navod provjeriti uvidom u rezultate kolokvija.