:
Financijsko pravo i financijska znanost (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Poštovani studenti, obavještavamo vas da će se prvi kolokvij održati u ponedjeljak, 5. listopada u 8 ujutro. Molimo vas da se uključite na vrijeme jer nakon isteka vremena neće biti moguće pisati test. Kolokvij će se sastojati od 15 pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan.  Osim toga, obavještavamo vas da smo upravo primili obavijest od prodekana da studenti koji su ponovo upisali predmet Financijsko pravo i financijska znanost, nažalost, nemaju pravo pristupiti kolokviju. Ispričavamo se studentima koje smo pogrešno obavijestili. Želimo vam uspješno polaganje kolokvija!
1. kolokvij održat će se 5.10.2020. FPFZ - Javni prihodi sve do zaključno sa porezom na dobit (str. 73.-367.) + doprinosi (str. 477.-490.) HFS – str. 1.-61. Poglavlje koji obuhvaća materiju o porezu na dohodak treba učiti iz Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20) + doprinosi (str. 335.-345.) 2. kolokvij održat će se 15.10.2020. FPFZ - od poreza na promet sve do zaključno s ostalim javnim prihodima, osim poglavlja o doprinosima (str. 367.-477., 490.-573.) HFS - od poreza na nasljedstva i darove sve do zaključno sa carinskom upravom (str. 63.-85., 138.-223.) + porezno savjetništvo (str. 325.-335.) + pristojbeni sustav (str. 345.-369.). Poglavlje koje obuhvaća materiju o porezu na dodanu vrijednost treba učiti iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19). 3. dio gradiva (usmeni ispit) FPFZ - od javnih zajmova do kraja knjige (str. 577.-769.) HFS - porezni postupak, porezna uprava (str. 223.-325.), javni dug i javni izdaci (str. 369.-501.) Ocjene iz položenih kolokvija čuvaju se tri uzastopna ispitna roka. Za zimski semestar se kolokviji čuvaju do kraja ljetnog ispitnog roka (do kraja roka u 7. mjesecu). Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij. Na usmenom ispitu studenti odgovaraju gradivo trećeg kolokvija (i gradivo kolokvija iz kojeg imaju negativnu ocjenu). Ukoliko student padne na usmenom ispitu, ranije položeni kolokvij mu se i dalje čuva (tri uzastopna ispitna roka). Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok takva zabrana traje. To će se provjeravati na kolokviju. Kad zabrana istekne studenti će moći pristupiti kolokviju koji se (tada) piše. Prilikom izlaska na ispitni rok, pred komisijom će se usmeno polagati: gradivo usmenog (trećeg kolokvija) te gradivo onog kolokvija kojeg student nije uspio ili smio polagati putem kolokvija. Student je dužan naglasiti činjenicu da je određeni dio gradiva položio putem kolokvija prilikom samog ispita. Taj će se navod provjeriti uvidom u rezultate kolokvija.
1. kolokvij održat će se 7.11.2019. FPFZ - Javni prihodi sve do zaključno sa porezom na dobit (str. 73.-367.) + doprinosi (str. 477.-490.) HFS – str. 1.-61. Poglavlje koji obuhvaća materiju o porezu na dohodak treba učiti iz Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18) + doprinosi (str. 335.-345.) 2. kolokvij održat će se 19.12.2019. FPFZ - od poreza na promet sve do zaključno s ostalim javnim prihodima, osim poglavlja o doprinosima (str. 367.-477., 490.-573.) HFS - od poreza na nasljedstva i darove sve do zaključno sa carinskom upravom (str. 63.-85., 138.-223.) + porezno savjetništvo (str. 325.-335.) + pristojbeni sustav (str. 345.-369.). Poglavlje koje obuhvaća materiju o porezu na dodanu vrijednost treba učiti iz Zakona  o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18). 3. dio gradiva (usmeni ispit) FPFZ - od javnih zajmova do kraja knjige (str. 577.-769.) HFS - porezni postupak, porezna uprava (str. 223.-325.), javni dug i javni izdaci (str. 369.-501.) Kolokvije je potrebno prijaviti. Obavijest o postupku i terminu prijave kolokvija bit će objavljena naknadno. Seminaristi su obvezni izaći barem na jedan od dva pisana kolokvija - za polaganje seminarske obveze studenti seminaristi moraju položiti pisani kolokvij i napisati seminarsku radnju (izvanredni studenti trebaju pisati radnju ako su izabrali pisati radnju iz ovog predmeta). Ocjene iz položenih kolokvija čuvaju se tri uzastopna ispitna roka. Za zimski semestar se kolokviji čuvaju do kraja ljetnog ispitnog roka (do kraja roka u 7. mjesecu). Na usmenom ispitu studenti odgovaraju gradivo trećeg kolokvija (i gradivo kolokvija iz kojeg imaju negativnu  ocjenu). Ukoliko student padne na usmenom ispitu, ranije položeni kolokvij mu se i dalje čuva (tri uzastopna ispitna roka). Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok takva zabrana traje. To će se provjeravati na kolokviju. Kad zabrana istekne studenti će moći pristupiti kolokviju koji se (tada) piše. Prilikom izlaska na ispitni rok, pred komisijom će se usmeno polagati:  gradivo usmenog (trećeg kolokvija) te gradivo onog kolokvija kojeg student nije uspio ili smio polagati putem kolokvija. Student je dužan naglasiti činjenicu da je određeni dio gradiva položio putem kolokvija prilikom samog ispita. Taj će se navod provjeriti uvidom u rezultate kolokvija. Pohađanje nastave uvjet je za priznavanje rezultata kolokvija za redovite i izvanredne studente. Smatra se da je student uredno pohađao nastavu ako je bio nazočan na najmanje tri četvrtine predavanja. Na kraju semestra provjerit će se ukupno prisustvo predavanjima i priznat će se uspjeh na kolokviju samo onim studentima koji su ispunili uvjet prisustva. Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij.