:
Financijsko pravo i financijska znanost (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Poštovani studenti, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost vas poziva da se prijavite za ljetnu školu poreznog prava u Beču koja će se održati od 13. do 17. srpnja 2020. godine pod nazivom „CEE Vienna International Tax Law Summer School 2020”. Prijave se šalju na e-mail predstojnika Katedre profesora Hrvoja Arbutine zajedno sa CV-em te prosjekom ocjena. Odabrani kandidati dobit će preporuku za školu te za oslobođenje od plaćanja školarine (koja inače iznosi 2.000 EUR). Molimo pošaljite prijave profesoru Arbutini do utorka, 31. ožujka 2020. godine. Više detalja o ljetnoj školi možete naći na stranicama Instituta za austrijsko i međunarodno porezno pravo: https://www.wu.ac.at/taxlaw/events/cee2020
  Izv. prof. Sonja Cindori će  26.2.2020.  i tijekom ožujka 2020. održavati konzultacije srijedom od 12.30 do 13.30 sati.
1. kolokvij održat će se 7.11.2019. FPFZ - Javni prihodi sve do zaključno sa porezom na dobit (str. 73.-367.) + doprinosi (str. 477.-490.) HFS – str. 1.-61. Poglavlje koji obuhvaća materiju o porezu na dohodak treba učiti iz Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18) + doprinosi (str. 335.-345.) 2. kolokvij održat će se 19.12.2019. FPFZ - od poreza na promet sve do zaključno s ostalim javnim prihodima, osim poglavlja o doprinosima (str. 367.-477., 490.-573.) HFS - od poreza na nasljedstva i darove sve do zaključno sa carinskom upravom (str. 63.-85., 138.-223.) + porezno savjetništvo (str. 325.-335.) + pristojbeni sustav (str. 345.-369.). Poglavlje koje obuhvaća materiju o porezu na dodanu vrijednost treba učiti iz Zakona  o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18). 3. dio gradiva (usmeni ispit) FPFZ - od javnih zajmova do kraja knjige (str. 577.-769.) HFS - porezni postupak, porezna uprava (str. 223.-325.), javni dug i javni izdaci (str. 369.-501.) Kolokvije je potrebno prijaviti. Obavijest o postupku i terminu prijave kolokvija bit će objavljena naknadno. Seminaristi su obvezni izaći barem na jedan od dva pisana kolokvija - za polaganje seminarske obveze studenti seminaristi moraju položiti pisani kolokvij i napisati seminarsku radnju (izvanredni studenti trebaju pisati radnju ako su izabrali pisati radnju iz ovog predmeta). Ocjene iz položenih kolokvija čuvaju se tri uzastopna ispitna roka. Za zimski semestar se kolokviji čuvaju do kraja ljetnog ispitnog roka (do kraja roka u 7. mjesecu). Na usmenom ispitu studenti odgovaraju gradivo trećeg kolokvija (i gradivo kolokvija iz kojeg imaju negativnu  ocjenu). Ukoliko student padne na usmenom ispitu, ranije položeni kolokvij mu se i dalje čuva (tri uzastopna ispitna roka). Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok takva zabrana traje. To će se provjeravati na kolokviju. Kad zabrana istekne studenti će moći pristupiti kolokviju koji se (tada) piše. Prilikom izlaska na ispitni rok, pred komisijom će se usmeno polagati:  gradivo usmenog (trećeg kolokvija) te gradivo onog kolokvija kojeg student nije uspio ili smio polagati putem kolokvija. Student je dužan naglasiti činjenicu da je određeni dio gradiva položio putem kolokvija prilikom samog ispita. Taj će se navod provjeriti uvidom u rezultate kolokvija. Pohađanje nastave uvjet je za priznavanje rezultata kolokvija za redovite i izvanredne studente. Smatra se da je student uredno pohađao nastavu ako je bio nazočan na najmanje tri četvrtine predavanja. Na kraju semestra provjerit će se ukupno prisustvo predavanjima i priznat će se uspjeh na kolokviju samo onim studentima koji su ispunili uvjet prisustva. Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij.