:
Financijsko pravo i financijska znanost (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Rezultati drugog kolokvija nalaze se u repozitoriju!
  I kolokvij - FpFZn - Javni prihodi sve do zaključno sa porezom na dobit (73. –  367.) + doprinosi (477. – 490.) HFS - stranice 1. – 61. poglavlje koji obuhvaća materiju o porezu na dohodak treba učiti iz zakona o porezu na dohodak + doprinosi (335. – 345.)   II kolokvij - FpFZn - od poreza na promet sve do zaključno s ostalim javnim prihodima (367. – 573.) HFS - od poreza na nasljedstva i darove sve do zaključno sa carinskom upravom (61. – 223.)  + porezno savjetništvo (325. – 335.), pristojbeni sustav (345. – 369.)   III dio gradivo (usmeni)   FpFZn - od javnih zajmova do kraja knjige (577. – 769.) HFS - porezni postupak, porezna uprava (223. – 325.), javni dug i javni izdaci (369. – 501.)   Zakoni koji zamijenjuju istoimena poglavlja u knjizi HFS su : Zakon o porezu na dohodak te Zakon o porezu na dodanu vrijednost   Seminaristi su obvezni izaći barem na jedan od dva pisana kolokvij - za polaganje seminarske obveze studenti seminaristi moraju položiti najmanje jedan pisani kolokvij i napisati seminarsku radnju (izvanredni studenti trebaju pisati radnju ukoliko su izabrali pisati radnju iz ovog predmeta). Ocjene iz položenih kolokvija  čuvaju se tri uzastopna ispitna roka . Za zimski semestar to znači da se kolokviji čuvaju do kraja ljetnog ispitnog roka (do kraja zadnjeg roka u 7. mjesecu). Na usmenom ispitu studenti odgovaraju gradivo trećeg kolokvija (i gradivo kolokvija iz kojeg imaju negativnu  ocjenu). Ukoliko student padne na usmenom ispitu, ranije položeni kolokvij mu se i dalje čuva (tri uzastopna ispitna roka).   Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijkom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok god takva zabrana traje. To će se provjeravati na kolokviju. Kada zabrana istekne studenti će moći pristupiti kolokviju koji se (tada) piše. Prilikom izlaska na ispitni rok, pred komisijom će se usmeno polagati :  gradivo usmenog (trećeg kolokvija) te gradivo onog kolokvija kojeg eventualno student nije uspio ili smio polagati putem kolokvija. Student je dužan naglasiti činjenicu da je određeni dio gradiva položio putem kolokvija prilikom samog ispita. Taj će se navod provjeriti uvidom u rezultate kolokvija.