PRVI SEMINARSKI SASTANAK

Pozivaju se seminaristi na prvi sastanak doc. Jasne Bogovac koji će se održati u ponedjeljak, 21. 10. 2019. u 17.00 u Gundulićevoj ulici 10, dvorana VIII.

 

Valentina Kralj

Dora Križnjak

Dario Kruljac

Sara Ana Lučin Stanić

Josipa Lukenda

Stjepan Maks Magerl

Ana-Marija Mali

Neno Matijaš

Adrijana Matković

Maja Medanović

Lea Medvidović

Ante Milas

Matej Mileusnić

Gabriela Ninić

Filip Obuljen

Ivana Pavlović

Kristijan Pavlović

Paula Pečenković

Maja Pehar

Patricija Perić