Popis seminarista za akademsku godinu 2019./2020.

Pozivaju se seminaristi - izvanredni studenti na prvi seminarski sastanak koji će se održati nakon predavanja za izvanredne studente u utorak, 22. listopada 2019.

Marta Čujić

Bepina Franin-Pečarica

Božena Gudelj

Filip Ivanda

Katarina Jerković

Josipa Krajina

Dominik Kralj

Marko Lelas

Nikola Ljubanović

Mateja Mamić

Sanja Mihalić

Petra Mihojević

Nikola Roso

Ivana Vulić


Obavijesti
Repozitorij