OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financiranje velikih gradova
Financiranje velikih gradova
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111487
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Ispitni rokovi:
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Financiranje velikih gradova Javna uprava - 2. semestar
3.0 111487
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine (2010)
Pavić, Ž.; Od antičkog do globalnog grada; Pravni fakultet, Zagreb (2001)
Šimović, J., Rogić Lugarić T.; Financiranje javnih potreba u velikim gradovima: iskustva Grada Zagreba; Zbornik Pravnog fakulteta, br.6. (2005)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
Zakon o proračunu;
Rogić Lugarić, T.; Razvojne tendencije u financiranju velikih hrvatskih gradova - u pripremi; (2011)
Opis predmeta
Pregled urbane transformacije gradova. Europa. Sjedinjenje američke države. Republika Hrvatska. Teorijska osnova diferencijacije gradova prema čimbeniku veličine: Veliki grad. Srednji grad. Mali grad. Proračun kao temeljni instrument financiranja javnih rashoda: Obilježja. Razvoj proračuna. Načela. Vrste. Funkcije. Neke posebnosti gradskih proračuna. Poredbeni prikaz odabranih modela financiranja velikih gradova: Sjedinjene američke države. Europa, Zapadna Europa, Tranzicijske zemlje. Normativni okvir položaja i financiranja velikih gradova u republici hrvatskoj:
Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakon o proračunu. Tendencije u financiranju javnih potreba velikih gradova u republici hrvatskoj analizom gradskih proračuna po slijedećoj shemi:Grad. Analiza izdataka proračuna Grada. Funkcijska analiza. Ekonomska analiza. Analiza prihoda proračuna Grada. Porezni prihodi. Neporezni prihodi. Potpore. Zaduživanje. Sintetički prikaz glavnih obilježja financiranja velikih gradova u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.