OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javne financije
Javne financije
Studij: Porezni - 2. semestar
Šifra: 111426
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: Irena Klemenčić , dipl.iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javne financije Porezni - 2. semestar
4.0 111426
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
Irena Klemenčić , dipl.iur. (Predavanja)

Srijedom od 11 do 12,30

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost - odabrana poglavlja; Narodne novine (2008)
Bogovac, J.; Porezni sustav RH, skripta - materijal za izučavanje, dostupno na internetskim stranicama Katedre.;
Rosen, S. H., Gayer, T.; Javne financije (odabrani dijelovi); IJF, Zagreb (2010)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010)
Ministarstvo financija, Institut za javne financije; Internetske stranice Porezne uprave;
Ostali dijelovi udžbenika koji nisu navedeni u osnovnoj literature za ispit;
Opis predmeta
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javna dobra. Porezi i porezni sustav. Višestruko oporezivanje. Javni rashodi. Fiskalni instrumenti. Hrvatski porezni sustav.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. Prepoznati i objasniti elemente u sustavu javnih prihoda i rashoda u teorijskom kontekstu;

2. Imenovati i definirati temeljne institute iz područja javnih financija, kao i osnovnih pravnih i političkih procesa te njihova utjecaja na sustav javnih prihoda i rashoda;

3. Prepoznati i opisati međusobne utjecaje raznih fiskalnih instrumenata i usklađenost s načelima oporezivanja i vođenja proračunske politike;

4. Demonstrirati posljedice primjene poreznih oblika na javne prihode i javne rashode;

5. Prepoznati i objasniti elemente u sustavu javnih prihoda i rashoda u nacionalnom i poredbenom kontekstu;

6. Formulirati prednosti i nedostatke različitih poreznih sustava;

7. Predlagati primjenu pojedinih istraživačkih metoda za ispitivanje učinkovitosti fiskalnih instrumenata;

8. Odabrati fiskalne instrumente koji optimalno pridonose konkretnim rješenjima problema u javnim financijama države.

 

Praktične i generičke vještine:

OPĆE I GENERIČKE VJEŠTINE

- Sposobnost samostalnog profesionalnog rada;

- Sposobnost jasnog i argumentiranog izražavanja i iznošenja zaključaka u usmenom i pismenom obliku;

- Sposobnost sudjelovanja u radu tima kao aktivni član te upravljati stručnim projektima iz područja javnih financija;

- Sposobnost prilagodbe novoj situaciji.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

 

Za ishode učenja kojima se stječe znanje, razumijevanje i primjena gradiva predmeta studenti će biti ispitani kolokvijima, zadacima na zaokruživanje.

Za ishode učenja kojima studenti trebaju steći sposobnosti primjene, interpretacije i ilustracije znanja iz predmeta biti će ispitani kolokvijem i to esejističkim tipom zadataka.

Za ishod učenja kojima se usvajaju sposobnosti kritičkog prosuđivanja temeljenog na znanju i razumijevanju te primjeni znanja, analizi i sintezi unutar područja te na drugim područjima, studenti će biti ispitani usmeno.