:
Javno-privatno partnerstvo (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, kolokviji će se održati u sustavu Merlin po sljedećem rasporedu: - IZVANREDNI studenti seminaristi: 12. 3. 2021. u 17.00 sati - redovni studenti i izvanredni neseminaristi: 14. 5. 2021. u 18.00 sati. Literatura  za kolokvije je različita, a sukladna popisu literature objavljene na web stranici predmeta i u Merlinu. Linkovi i upute za pisanje kolokvija nalazit će se uz Temu datuma kolokvija. Rezultati kolokvija priznaju se tri ispitna roka (zaključno s jesenskim izvanrednim ispitnim rokom). S poštovanjem, Jasna Bogovac
U REPOZITORIJU SE NALAZI OBAVIJEST O ISPITNOJ LITERATURI.