OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javno-privatno partnerstvo (predmet)
Javno-privatno partnerstvo
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111468
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasna Bogovac - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javno-privatno partnerstvo Javna uprava - 2. semestar
5.0 111468
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac (Predavanja)

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010), str. (object Object)
Šimović, J., Rogić Lugarić, T., Šimović, H., Vuletić-Antić, B.; Javno privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa; Hrvatska javna uprava (1)
Zakon o javno-privatnom partnerstvu;
Opis predmeta
Nefiskalni instrumenti financiranja Javnih Interesa. Nefiskalni modeli financiranja i privlačenja privatnog kapitala. Poredbena iskustva. Republika Hrvatska. Razvoj javno privatnog partnerstva. Definicija pojma javno privatnog partnerstva. Povijesni razvoj javno privatnog partnerstva. Oblici i osnovne faze jpp. prednosti i nedostaci korištenja javno privatnog partnerstva. politički aspekti javno privatnog partnerstva. procjena i vrednovanje rizika pri ugovaranju jpp. Vrste rizika. Procjena rizika. smjernice i preporuke europske unije za uspješnu primjenu jpp. normativni okvir za primjenu jpp u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prisjetiti se i označiti pojedine vrste javnih dobara;
 • prepoznati i prisjetiti se pojma i sustava javnih prihoda;
 • objasniti pojam fiskalnih i nefiskalnih instrumenata javnih potreba;
 • imenovati i izdvojiti najvažnije trendove u području javnih financija;
 • grupirati nefiskalne instrumente financiranja javnih potreba;
 • prepoznati i objasniti pojam javno-privatnog partnerstva;
 • identificirati i izdvojiti obilježja javno-privatnog partnerstva;
 • identificirati ulogu pojedinih dionika u javno-privatnom partnerstvu
 • opisati i definirati normativni okvir javno-privatnog partnerstva u hrvatskom i u odabranom komparativnom kontekstu;
 • diskutirati o projektima provedenim po modelu javno-privatnog partnerstva;
 • diskutirati i kritički se izraziti o pojedinim normativnim rješenjima.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razumjeti i koristiti teoriju javnih dobara;
 • ilustrirati utjecaj suvremenih trendova na javne financije i razvoj nefiskalnih instrumenta financiranja;
 • rasporediti i skicirati nefiskalne instrumente financiranja;
 • analizirati projekte financirane po modelu javno-privatnog partnerstva;
 • izabrati područja moguće primjene javno-privatnog partnerstva;
 • demonstrirati tijek financiranja projekta modelom javno-privatnog partnerstva;
 • usporediti hrvatski normativni i institucionalni model javno-privatnog partnerstva s odabranim komparativnim modelima.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati fiskalne i nefiskalne instrumente financiranja;
 • kategorizirati fiskalne i nefiskalne instrumente financiranja;
 • izdvojiti uzroke i genezu nastanka javno-privatnog partnerstva;
 • povezati obilježja javno-privatnog partnerstva s teorijom javnih dobara i mogućim područjima primjene;
 • kategorizirati obilježja i vrste javno-privatnog partnerstva;
 • kategorizirati i usporediti dionike u javno-privatnom partnerstvu i njihov položaj;
 • kategorizirati i usporediti rizike u JPP-u;
 • analizirati praktične primjere primjene JPP-a;
 • usporediti teorijske preporuke i praktična rješenja.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost između vrste javnog dobra i mogućeg nefiskalnog instrumenta za njegovo financiranje;
 • formulirati prednosti i nedostatke pojedinih nefiskalnih instrumenata financiranja;
 • konstruirati i pripremiti teorijsko objašnjenje modela javno-privatnog partnerstva;
 • formulirati i predlagati moguće smjerove promjena u normativnom i institucionalnom okviru javno-privatnog partnerstva.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati ulogu nefiskalnih instrumenata financiranja;
 • zaključiti o prednostima i nedostacima upotrebe JPP-a;
 • prosuditi o značaju i opravdanosti upotrebe javno-privatnog partnerstva u pojedinim projektima;
 • preporučiti poboljšanja u normativnom i institucionalnom okviru JPP-a;
 • usporediti pojedina rješenja u hrvatskom i komparativnom kontekstu.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • primijeniti ishode učenja te, samostalno i/ili kao član tima, rješavati praktične probleme u svakodnevnom radu;
 • prezentirati i argumentirano iznijeti i objasniti teorijska i praktična saznanja, svoja mišljenja i prijedloge;
 • sustavno razvijati i poboljšavati suradničke i komunikacijske vještine.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

 • usmeni ispit;
 • pismeni kolokvij