OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javno financijsko pravo Europske unije
Javno financijsko pravo Europske unije
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61339
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Ispitni rokovi:
  • 26. 04. 2021.
  • 07. 06. 2021.
  • 21. 06. 2021.
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javno financijsko pravo Europske unije Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61339
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
OBVEZNA: Jure Šimović, Hrvoje Šimović; Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije; Pravni fakultet u Zagrebu (2006), str. (object Object)
PREPORUČENA: Laffan, B.; Finances of the European Union; Macmillan Palgrave (1998)
PREPORUČENA: Bambridbe, M.; Whyman, P.(ed.); Federalism and European Economic Integration; Routldge, London (2004)
PREPORUČENA: European Commission; European Union Public Finance; European Communities, 2002. (2002)
PREPORUČENA: European Commission; Tax Policy in the European Union; European Communities (2002)
Opis predmeta
Uvod (javni prihodi i javni rashodi u kontekstu funkcioniranja EU); Porezi u Ugovoru o EZ; integracijska osnova; Opći pristup oporezivanju u EU i međunarodno porezno pravo: negativna integracija; Posebno europsko porezno pravo - europska integracijska porezna politika; Carinski zakonik Europske zajednice; Harmonizacija poreza na dodanu vrijednost; Posebni porezi na promet (trošarine); Oporezivanje transakcija (capital duty); Direktiva o matičnom i zavisnom društvu; Direktiva o spajanjima; Arbitražna konvencija; Direktiva o kamatama i autorskim naknadama; Direktiva o kamatama na štednju; Uzajamna suradnja kod utvrđivanja i naplate poreza; Proračun EU
Ispitni rokovi
26. 04. 2021.
07. 06. 2021.
21. 06. 2021.
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.