JAVNOFINANCIJSKO PRAVO EU:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Javnofinancijsko pravo EU
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obavijesti
Česta pitanja
Javnofinancijsko pravo EU
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166927
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Osnovni podaci
Javnofinancijsko pravo EU Europsko pravo - 3. semestar
3.0 166927
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
OBVEZNA: Arbutina, Hrvoje, i Rogić Lugarić, Tereza; Osnove poreznog prava (dio: Administrativna suradnja); NN (2016)
OBVEZNA: Šimović, Hrvoje i Jure; Fiskalni sustav i fiskalna politika EU; (2006)
OBVEZNA: Cindori, S., Pilipović, O., Kalčić, R.; Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi; (2015)
PREPORUČENA: Lončarić Horvat, Olivera, i Arbutina, Hrvoje; Osnove međunarodnog poreznog prava, II i III dio; Informator (2007)
PREPORUČENA: Terra, Ben, i Peter Wattel; European Tax Law; Wolters Kluwer (2015)
PREPORUČENA: časopisi s tematikom međunarodnog i europskog prava javnih financija (dostupni u biblioteci PFZ), npr.: Europan Taxation, VAT Monitor, itd.;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. razumjeti suvremeni razvoj javnofinancijskog sustava u Hrvatskoj i zapadnim zemljama, od značaja za državu te za fizičke i pravne osobe, uzimajući u obzir povijesne determinante tog razvoja
2. pružiti znanja o razvoju pojedinih relevantnih javnofinancijskih sustava iz komparativne perspektive
3. analizirati reforme sustava javnog financiranja u europskom kontekstu
4. raspraviti ulogu pojedinih javnih prihoda i ukupnog javnofinancijskog sustava u razdobljima krize
5. analizirati i kritički vrednovati promijenjenu ulogu javnih prihoda i javnih rashoda u suvremenom okruženju i društvenu odgovornost povezanu s oblikovanjem javnih prihoda i rashoda i javnofinancijskog sustava u cjelini.

Sadržaj kolegija
1. Povijesni razvoj sustava javnofinancijskog prava EU
2. Proračun EU
2.1. Načela proračuna EU
2.2. Osnovne značajke proračuna EU
2.3. Prihodi proračuna EU
2.4. Rashodi proračuna EU
2.4.1. Rashodi proračuna EU za zajedničku poljoprivrednu politiku
2.4.2.Rashodi proračuna EU za Strukturne operacije - Fondovi EU
2.5. Učinci proračuna EU u svrhu ostvarivanja alokacijskih, redistribucijskih i stabilizatorskih ciljeva
3. Harmonizacija oporezivanja
3.1. Razlozi i nužnost harmonizacije oporezivanja u EU
3.2. Harmonizacija neizravnih poreza
3.2.1. Opći porez na promet (PDV)
3.2.2. Pojedinačni porezi na promet (trošarine)
3.3. Harmonizacija izravnih poreza
3.3.1. Harmonizacija poreza na dobit i štetna porezna konkurencija
3.3.2. Harmonizacija poreza na dohodak pojedinaca
3.3.3. Harmonizacija imovinskih poreza
3.4. EU porez
4. Upravljanje javnim dugom i proračunskim deficitom u EU
4.1. Maastrichtiski kriteriji konvergencije
4.2. Pakt o stabilnosti i rastu
5. Temeljna obilježja fiskalnog federalizma EU
Ispitni rokovi
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.