OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javno-privatno partnerstvo (seminar)
Javno-privatno partnerstvo - seminar
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 116606
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javno-privatno partnerstvo - seminar Javna uprava - 2. semestar
4.0 116606
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 11.00 - 12.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010), str. (object Object)
Opis predmeta
Nefiskalni instrumenti financiranja Javnih Interesa. Nefiskalni modeli financiranja i privlačenja privatnog kapitala.Poredbena iskustva.Republika Hrvatska. Razvoj javno privatnog partnerstva.Definicija pojma javno privatnog partnerstva.Povijesni razvoj javno privatnog partnerstva. Oblici i osnovne faze jpp.prednosti i nedostaci korištenja javno privatnog partnerstva.politički aspekti javno privatnog partnerstva.procjena i vrednovanje rizika pri ugovaranju jpp.Vrste rizika. Procjena rizika.smjernice i preporuke europske unije za uspješnu primjenu jpp.normativni okvir za primjenu jpp u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.