:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Repozitorij
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, sukladno Informacijama i objašnjenju na jučerašnjem predavanju, zalaganje će se ocjenjivati na osnovi izrađene prezentacije i aktivnosti na nastavi. Za određenu temu može se prijaviti više studenata, naročito za pripremu pitanja za ponavljanje II. kolokvija. Molim da se javite e-mailom kako biste dobili temu za izradu prezentacije. Temu možete predložiti i sami. Prezentacija se minimalno treba sastojati od 7 slideova sadržaja te pripadajućih uvodnih i završnih slideova. Kratke prezentacije će se održati na predavanjima u siječnju 2019. S poštovanjem,  
Poštovane kolegice i kolege, u Repozitoriju se nalazi dokument s osnovnim informacijama o predmetu za ovu akademsku godinu. Za sva ostala pitanja možete se obratiti prije ili nakon predavanja, e-mailom te na konzultacijama. S poštovanjem,