OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Korporativne financije i upravljanje porezima
Studij: Porezni - 5. semestar
Šifra: 123942
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 13. 06. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Korporativne financije i upravljanje porezima Porezni - 5. semestar
5.0 123942
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Ponedjeljkom od 15.30  i po dogovoru (soba 9, ĆM ili online).

Prethodna najava na jbogovac@pravo.hr

Ćirilometodska 4, soba Room 9
Literatura
OBVEZNA: J. Bogovac; Oporezivanje multinacionalnih korporacija - odabrana poglavlja; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1 - 101; 131 - 246; 291 - 300
PREPORUČENA: Brealey, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.; Osnove korporativnih financija; Mate (2007)
PREPORUČENA: Raffaele Russo; Fundamentals of International Tax Planning; IBFD (2007)
PREPORUČENA: Bragg, S. M.; CFO Financial Leadership Manual; Wiley (2007)
PREPORUČENA: J. Bogovac; Ostali dijelovi knjige "Oporezivanje multinacionalnih korporacija"; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
Opis predmeta
Uvod. Multinacionalne korporacije (MNK). Globalizacija. Zadaci i organizacija MNK. (2P)
Zadaci i organizacija financijske funkcije. Zadaci i organizacija porezne funkcije. Važnost oporezivanja pri donošenju strateških odluka MNK. (2P)
Pravni i organizacijski oblici i načini djelovanja MNK. (2P)
Poreznopravna kontrola MNK. Unilateralne mjere (I. dio). (2P)
Unilateralne mjere poreznopravne kontrole MNK (nastavak). Pravni aspekti poreznog izvještaja (uvod). (2P)
Računovodstveni propisi i financijski izvještaji MNK. Korporativno upravljanje. Spajanja i preuzimanja. (2P)
Odluka o financiranju i učinci oporezivanja (uvod). Financiranje kapitalom. Financiranje dugom. Dug i trošak dioničkog kapitala. (2P)
Kamatni porezni štit. Teorije o strukturiranju kapitala korporacija. Ostali čimbenici zaduženosti i strukture kapitala. (2P)
MNK i struktura kapitala. Potkapitalizacija. Zaključno o optimalnoj strukturi kapitala i važnosti poreza. (2P)
Potkapitalizacija kao posebno gledište utjecaja poreza na dobit na strukturu kapitala. Zaključno o optimalnoj strukturi kapitala i važnosti poreza. (2P)
Odluka o investicijama i porezni aspekt. Neto sadašnja vrijednost (uvod). (2P)
Identificiranje novčanih tijekova. Izračun diskontne stope. Rizik projekta i model procjene kapitalne imovine. Diskontiranje novčanih tijekova. (2P)
Utjecaj poreza na vrijednost investicija i odluke o investiranju. (2P)
Primjer - studija slučaja kalkulacije neto sadašnje vrijednosti projekta s izračunom vaganog prosječnog troška kapitala (3 scenarija). Rezultati istraživanja.(2P)
Rezultati i rasprava istraživanja o pravnim i ekonomskim čimbenicima oporezivanja korporacija. Primarnost pravnih aspekata. Paradoks poreznih poticaja. Preporuke za budućnost. Repetitorij ukupnog gradiva. (2P)
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
13. 06. 2022.
27. 06. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.