:
Međunarodno porezno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Poštovane kolegice, poštovani kolege, sukladno obavijesti koju smo primili od Uprave Fakulteta, obavještavam vas da se termini ispita pomiču za tjedan dana. Stoga će se ispit iz MPP na zimskom ispitnom roku održati od 1.-5. veljače i 15.-19. veljače. U skladu s promjenom termina ispita, pomaknut ćemo i kolokvij - održat će se 27. siječnja u 9 sati na Merlinu. Kolokvij će obuhvatiti str. 133.-248. knjige Osnove međunarodnog poreznog prava. Gradivo na stranicama 248.-280. treći je dio gradiva za usmeni ispit (uz gradivo koje nije položeno putem kolokvija). Sljedeći tjedan, 20. siječnja u 9 sati, održat ćemo redoviti sat nastave, kao i 27. siječnja nakon kolokvija. Srdačan pozdrav, dr. sc. Irena Klemenčić
Usmeni ispit (na regularnom roku) Lončarić – Horvat / Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, Narodne novine, 2007.  Poglavlja od 3.3.2.15. Jednako postupanje, pa sve do 3.3.2.21. Završne odredbe - stupanje na snagu i prestanak ugovora, odnosno (str. 248-281)