OPOREZIVANJE DOBITI:
Oporezivanje dobiti
Oporezivanje dobiti
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166941
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina - Predavanja
Osnovni podaci
Oporezivanje dobiti Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
4.0 166941
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Po dogovoru i online

Prethodnom najavom na službeni e-mail

Ćirilometodska 4, soba Room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Predavanja)

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
OBVEZNA: 1. Jelčić, B, Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina, H., Mijatović, N.,; ., Financijsko pravo i financijska znanost,; Narodne novine, Zagreb, (2008)
OBVEZNA: 2. Bogovac, J.; Oporezivanje multinacionalnih korporacija,; Pravni fakultet u Zagrebu, (2014)
OBVEZNA: 3. Harris, P,; , Corporate tax law, Structure, policy and practice; Cambridge University Press, (2013)
OBVEZNA: 4. Lončarić Horvat, O, Arbutina, H; Osnove međunarodnog poreznog prava; Narodne novine
PREPORUČENA: 1. Cnossen, S; ., What Kind of Corporation Tax?, Bulletin, No. 1/93; IBFD, Amsterdam.
PREPORUČENA: 2. Arbutina, H; An Attempt to Achieve Harmonization of Corporate Taxation in the Europea Union: Directive on Taxation of Parent-Subsidiary Dividends,; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske
PREPORUČENA: 3. Bogovac, J.,; Važnost poreznopravnih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka multinacionalnih korporacija - hrvatska i komparativna iskustva; Četvrti Zagrebačko-skopski kolokvij. Skopje, (2013)
PREPORUČENA: 4. Bogovac, J.,; The paradox of tax incentives in developing countries, System of Financial Law: Sistem of Tax Law: Conference Proceedings / Radvan, Michal (ur.).; Brno: Masaryk University
Opis predmeta
1. Uvod - razlozi za oporezivanje dobiti. Historijat poreza na dobit i njegova važnost za javne financije. Osobni i predmetni obuhvat porezne obveze kod oporezivanja dobiti (osoba poreznog obveznika, porezno dobro i porezna osnovica).
2. Porezna stopa kod oporezivanja dobiti. Povlaštenja u sustavu oporezivanja dobiti.
3. Oporezivanje dobiti i problem dvostrukog opterećenja.
4. Metode zakonitog izbjegavanja porezne obveze općenito.
5. Transferne cijene, potkapitaliziranje.
6. Porez na dobit u globalnom okruženju s naglaskom na oporezivanje multinacionalnih korporacija.
7. Istraživanja o važnosti oporezivanja dobiti korporacija kod donošenja financijskih i investicijskih odluka.
8. Usklađenje oporezivanja dobiti u Europskoj uniji - Smjernice EU u području oporezivanja dobiti.
9. Zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica (CCCTB).
10. Aktivnosti Europske unije u dijelu sprečavanja prelijevanja dobiti.
11. Predmeti Europskog suda u dijelu izravnih poreza vezanih uz porez na dobit (neki najvažniji predmeti u povijesti Suda i oni aktualni).
12. Aktivnosti OECD-a u području oporezivanja dobiti i sprečavanja negativnih posljedica dvostrukog oporezivanja i izbjegavanja plaćanja poreza na dobit.
Ispitni rokovi
Obavijesti