OPOREZIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Oporezivanje trgovačkih društava
Oporezivanje trgovačkih društava
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166948
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina - Predavanja
Osnovni podaci
Oporezivanje trgovačkih društava Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166948
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 11.00 - 12.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Predavanja)

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
OBVEZNA: 1. Bogovac, J.,; Oporezivanje multinacionalnih korporacija; Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
OBVEZNA: 2. Land, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C. (Eds.),; Common Consolidated Corporate Tax Base,; Linde Verlag Wien, (2008)
OBVEZNA: 3. Micheau, C; State Aid, Subsidy and Tax Incentives under EU and WTO Law, Kluwer Law and Business,; the Netherlands
OBVEZNA: 4. Brauner, Y., Pistone, P. (Eds.),; BRICS and the Emergence of International Tax Coordination; IBFD, (2015)
OBVEZNA: 5. Bogovac, J.,; Važnost poreznopravnih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka multinacionalnih korporacija - hrvatska i komparativna iskustva; / Četvrti Zagrebačko-skopski kolokvij. Skopje, 2013.;
OBVEZNA: 6. Bogovac, J.,; The paradox of tax incentives in developing countries, System of Financial Law: Sistem of Tax Law: Conference Proceedings / Radvan, Michal (ur.).; Brno: Masaryk University (2015)
PREPORUČENA: 1. Cotrut, M. (ed.),; International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures,; IBFD, Amsterdam (2015)
PREPORUČENA: 2. Lamb, M., Lymer, A., Freedman, J. James, S; Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research; , Oxford University Press (2005)
PREPORUČENA: 3. Panayi, C. H.; ., European Union Corporate Tax Law,; Cambridge University Press, (2013)
PREPORUČENA: 4. Maisto, G. (Ed.),; Taxtation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law; IBFD, (2012)
Opis predmeta
1. Uvod. Pojam trgovačkog društva. Vrste trgovačkih društava. Koncept ograničene odgovornosti. Osnove koncepta oporezivanja trgovačkih društava.
2. Organizacija i sustav upravljanja korporacijama, uloga financijske funkcije i funkcije upravljanja porezima.
3. Specifičnosti oporezivanja trgovačkih društava i multinacionalnih korporacija.
4. Rezidentni i nerezidentni porezni obveznici. Konsolidirana oporeziva dobit i važnost financijskih izvještaja na oporezivanje korporacija.
5. Odgođeni porezi. Zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica u Europskoj uniji.
6. Porez na promet kao element poreznog opterećenja trgovačkih društava.
7. Integracija poreza na dobit i poreza na dohodak i utjecaj na porezno opterećenje trgovačkih društava.
8. Oporezivanje dohotka kao čimbenik poreznog opterećenja trgovačkih društava.
9. Ostali porezni oblici relevantni za oporezivanje trgovačkih društava. Porez po odbitku.
10. Izbjegavanje plaćanja poreza i štetno porezno planiranje. Nadzor ispunjavanja poreznih obveza i međunarodna suradnja u području sprečavanja porezne evazije.
11. Transferne cijene, potkapitalizacija, nadzirana inozemna društva (CFC) i prelijevanje dobiti u kontekstu aktivnosti OECD-a, Europske unije i nacionalnog zakonodavstva.
12. Kodeksi i praksa korporativnog upravljanja. Proboj pravne osobnosti.
13. Zaključno o pravnim i ekonomskim čimbenicima oporezivanja korporacija.
14. Praksa Suda Europske unije u dijelu oporezivanja trgovačkih društava.
15. Istraživanja o važnosti poreznih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka trgovačkih društava i privlačenja inozemnih investicija.
Ispitni rokovi
Obavijesti