OPOREZIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Oporezivanje trgovačkih društava
Oporezivanje trgovačkih društava
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166948
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina - Predavanja
Osnovni podaci
Oporezivanje trgovačkih društava Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166948
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Po dogovoru i online

Prethodnom najavom na službeni e-mail

Ćirilometodska 4, soba Room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Predavanja)

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
OBVEZNA: 1. Bogovac, J.,; Oporezivanje multinacionalnih korporacija; Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
PREPORUČENA: 1. Cotrut, M. (ed.),; International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures,; IBFD, Amsterdam (2015)
PREPORUČENA: 3. Panayi, C. H.; ., European Union Corporate Tax Law,; Cambridge University Press, (2013)
Opis predmeta
1. Uvod. Pojam trgovačkog društva. Vrste trgovačkih društava. Koncept ograničene odgovornosti. Osnove koncepta oporezivanja trgovačkih društava.
2. Organizacija i sustav upravljanja korporacijama, uloga financijske funkcije i funkcije upravljanja porezima.
3. Specifičnosti oporezivanja trgovačkih društava i multinacionalnih korporacija.
4. Rezidentni i nerezidentni porezni obveznici. Konsolidirana oporeziva dobit i važnost financijskih izvještaja na oporezivanje korporacija.
5. Odgođeni porezi. Zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica u Europskoj uniji.
6. Porez na promet kao element poreznog opterećenja trgovačkih društava.
7. Integracija poreza na dobit i poreza na dohodak i utjecaj na porezno opterećenje trgovačkih društava.
8. Oporezivanje dohotka kao čimbenik poreznog opterećenja trgovačkih društava.
9. Ostali porezni oblici relevantni za oporezivanje trgovačkih društava. Porez po odbitku.
10. Izbjegavanje plaćanja poreza i štetno porezno planiranje. Nadzor ispunjavanja poreznih obveza i međunarodna suradnja u području sprečavanja porezne evazije.
11. Transferne cijene, potkapitalizacija, nadzirana inozemna društva (CFC) i prelijevanje dobiti u kontekstu aktivnosti OECD-a, Europske unije i nacionalnog zakonodavstva.
12. Kodeksi i praksa korporativnog upravljanja. Proboj pravne osobnosti.
13. Zaključno o pravnim i ekonomskim čimbenicima oporezivanja korporacija.
14. Praksa Suda Europske unije u dijelu oporezivanja trgovačkih društava.
15. Istraživanja o važnosti poreznih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka trgovačkih društava i privlačenja inozemnih investicija.
Ispitni rokovi
Obavijesti