OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Porez na dohodak
Porez na dohodak
Studij: Porezni - 4. semestar
Šifra: 111453
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Izvođači: prof. dr. sc. Nikola Mijatović - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Porez na dohodak Porezni - 4. semestar
8.0 111453
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Mijatović (Auditorne vježbe)

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
Literatura
Cipek, Ksenija/Mijatović, Nikola; Sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2007)
Mijatović, Nikola; Razmatranje teorijskih pristupa osnovnim institutima uređenja oporezivanja dohotka; Hrvatska pravna revija, 1/2009 (2009)
Zakon o porezu na dohodak;
Pravilnik o porezu na dohodak;
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
Opis predmeta
Teorijsko određenje dohotka i osnovnih instituta poreza na dohodak. Osnovna obilježja poreza na dohodak. Načela oporezivanja dohotka. Porezni obveznik. Porezna osnovica. Predmet oporezivanja. Porezna tarifa (progresivna, proporcionalna). Tehnike ubiranja poreza. Fiskalna uloga poreza na dohodak. Temeljne odredbe Zakona o porezu na dohodak. Porezni obveznik (rezident/nerezident). Izvori dohotka. Porezna osnovica. Porezno razdoblje. Porezne stope. Primitci koji se ne smatraju dohotkom. Primitci na koje se ne plaća porez na dohodak. Osobna oslobođenja. Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada. Oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti. Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava. Oporezivanje dohotka od kapitala. Oporezivanje dohotka od osiguranja. Utvrđivanje i naplata godišnjeg poreza na dohodak.
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.