OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Porez na dobit
Porez na dobit
Studij: Porezni - 4. semestar
Šifra: 111455
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: doc. dr. sc. Jasna Bogovac - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Porez na dobit Porezni - 4. semestar
8.0 111455
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac (Auditorne vježbe)

Utorak 13.00 - 14.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost - poglavlje Porez na dobit; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - poglavlje Porez na dobit; Narodne novine (2010)
Zakon o porezu na dobit, pročišćeni tekst, aktualan s datumom početka kalendarske godine, dostupan na: www.porezna-uprava.hr;
Pravilnik o porezu na dobit, pročišćeni tekst, aktualan s datumom početka kalendarske godine, dostupan na: www.porezna-uprava.hr;
Aktualna Uputa o sastavljanju godišnje prijave poreza na dobit, Središni ured Porezne uprave Ministarstva Financija, dostupna na: www.porezna-uprava.hr;
Članci iz hrvatskih stručnih časopisa koji obrađuju temu poreza na dobit u tuzemnom i međunarodnom kontekstu (Računovodstvo, revizija i financije, Pravo i porezi, Poduzetništvo pravo i porezi, Računovodstvo i financije, Porezni vjesnik);
Opis predmeta
Uvod - pojam, povijesni razvoj, razlozi za oporezivanje dobiti. Porezna osnovica, porezni gubitak. Porezni obveznik. Porezne stope - zakonske, efektivne, marginalne. Smanjenja porezne osnovice. Amortizacija, rezerviranja. Reprezentacija, promidžba, primitci u naravi. Vrijednosna usklađenja, zalihe, inflacija. Raspodijeljena dobit, skrivene isplate dobiti. Izuzimanja i osobne koristi. Potkapitalizacija. Transferne cijene. Tehnike obračuna i uplate, nadzor. Međunarodno oporezivanje porezom na dobit. Usklađenja oporezivanja dobiti i štetna konkurencija u EU.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 1. Objasniti osnovna počela oporezivanja trgovačkih društava;
 2. Opisati temeljne institute iz područja oporezivanja dobiti; kako onih koji se tiču osobnog i predmetnog obuhvata porezne obveze, tako i sustava poticaja i ostalih smanjenja i povećanja porezne osnovice;
 3. Procijeniti i usporediti poslovne transakcije s aspekta ishoda u oporezivanju porezom na dobit, te pronaći optimalna rješenja za poreznog obveznika;
 4. Istražiti, analizirati i usporediti sustave oporezivanja dobiti i njihove instrumente;
 5. Obrazložiti tuzemne i prekogranične transakcije u praktičnim situacijama za svrhe oporezivanja porezom na dobit;
 6. Prepoznati neriješeno pitanje u dijelu poreza na dobit i odrediti njegovo rješenje te način prikazivanja u obrascu poreza na dobit i utjecaj na ukupnu poreznu obvezu poreznog obveznika;
 7. Pronaći i upoznati se s aktualnim izvorima poreznog prava sa ciljem kritičke procjene i rješavanja otvorenog pitanja kod oporezivanja porezom na dobit;
 8. Pretpostaviti i razumjeti potencijalne kratkoročne i dugoročne posljedice poslovnih odluka na konsolidiranu poreznu poziciju poreznog obveznika poreza na dobit;
 9. Argumentirati i raspraviti primjenu poreznih propisa na konkretnu poslovnu transakciju, uključujući i primjenu instrumenata usklađenja oporezivanja dobiti u EU;
 10. Izraditi scenarije različitih postupanja u primjeni zakonskih propisa te definirati porezne rizike kod poreza na dobit.

 

Praktične i generičke vještine:

Sposobnost samostalnog profesionalnog rada;

Sposobnost jasnog i argumentiranog izražavanja i iznošenja zaključaka u usmenom i pismenom obliku;

Sposobnost sudjelovanja u radu tima kao aktivni član te upravljati stručnim projektima iz područja oporezivanja dobiti;

Sposobnost prilagodbe novoj situaciji.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za ishode učenja kojima se stječe znanje, razumijevanje i primjena gradiva predmeta studenti će biti ispitani kolokvijima, zadacima na zaokruživanje.

Za ishode učenja kojima studenti trebaju steći sposobnosti primjene, interpretacije i ilustracije znanja iz predmeta biti će ispitani kolokvijem i to računskim i esejističkim tipom zadataka.

Za ishod učenja kojima se usvajaju sposobnosti kritičkog prosuđivanja temeljenog na znanju i razumijevanju te primjeni znanja, analizi i sintezi unutar područja te na drugim područjima, studenti će biti ispitani usmeno.