OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Porez na dobit
Porez na dobit
Studij: Porezni - 4. semestar
Šifra: 111455
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: mr. sc. Hrvoje Škrtić - Predavanja

doc. dr. sc. Jasna Bogovac - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Porez na dobit Porezni - 4. semestar
8.0 111455
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Utorak 11.00 - 12.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
mr. sc. Hrvoje Škrtić (Predavanja)
doc. dr. sc. Jasna Bogovac (Auditorne vježbe)

Utorak 11.00 - 12.00

Prethodnom najavom na službeni e-mail mogućnost dolaska u drugom terminu

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost - poglavlje Porez na dobit; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - poglavlje Porez na dobit; Narodne novine (2010)
Zakon o porezu na dobit, pročišćeni tekst, aktualan s datumom početka kalendarske godine, dostupan na: www.porezna-uprava.hr;
Pravilnik o porezu na dobit, pročišćeni tekst, aktualan s datumom početka kalendarske godine, dostupan na: www.porezna-uprava.hr;
Aktualna Uputa o sastavljanju godišnje prijave poreza na dobit, Središni ured Porezne uprave Ministarstva Financija, dostupna na: www.porezna-uprava.hr;
Članci iz hrvatskih stručnih časopisa koji obrađuju temu poreza na dobit u tuzemnom i međunarodnom kontekstu (Računovodstvo, revizija i financije, Pravo i porezi, Poduzetništvo pravo i porezi, Računovodstvo i financije, Porezni vjesnik);
Opis predmeta
Uvod - pojam, povijesni razvoj, razlozi za oporezivanje dobiti. Porezna osnovica, porezni gubitak. Porezni obveznik. Porezne stope - zakonske, efektivne, marginalne. Smanjenja porezne osnovice. Amortizacija, rezerviranja. Reprezentacija, promidžba, primitci u naravi. Vrijednosna usklađenja, zalihe, inflacija. Raspodijeljena dobit, skrivene isplate dobiti. Izuzimanja i osobne koristi. Potkapitalizacija. Transferne cijene. Tehnike obračuna i uplate, nadzor. Međunarodno oporezivanje porezom na dobit. Usklađenja oporezivanja dobiti i štetna konkurencija u EU.
Ispitni rokovi
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.