OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Porez na dobit
Porez na dobit
Studij: Porezni - 4. semestar
Šifra: 111455
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: doc. dr. sc. Jasna Bogovac - Auditorne vježbe
mr. sc. Hrvoje Škrtić - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 13. 06. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Porez na dobit Porezni - 4. semestar
8.0 111455
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Ponedjeljkom od 15.30  i po dogovoru (soba 9, ĆM ili online).

Prethodna najava na jbogovac@pravo.hr

Ćirilometodska 4, soba Room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasna Bogovac (Auditorne vježbe)

Ponedjeljkom od 15.30  i po dogovoru (soba 9, ĆM ili online).

Prethodna najava na jbogovac@pravo.hr

Ćirilometodska 4, soba Room 9
mr. sc. Hrvoje Škrtić (Auditorne vježbe)
Literatura
OBVEZNA: Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost - poglavlje Porez na dobit; Narodne novine (2008)
OBVEZNA: Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - poglavlje Porez na dobit; Narodne novine (2010)
OBVEZNA: Zakon o porezu na dobit, pročišćeni tekst, aktualan s datumom početka kalendarske godine, dostupan na: www.porezna-uprava.hr;
OBVEZNA: Pravilnik o porezu na dobit, pročišćeni tekst, aktualan s datumom početka kalendarske godine, dostupan na: www.porezna-uprava.hr;
OBVEZNA: Aktualna Uputa o sastavljanju godišnje prijave poreza na dobit, Središni ured Porezne uprave Ministarstva Financija, dostupna na: www.porezna-uprava.hr;
PREPORUČENA: Članci iz hrvatskih stručnih časopisa koji obrađuju temu poreza na dobit u tuzemnom i međunarodnom kontekstu (Računovodstvo, revizija i financije, Pravo i porezi, Poduzetništvo pravo i porezi, Računovodstvo i financije, Porezni vjesnik);
Opis predmeta
Uvod - pojam, povijesni razvoj, razlozi za oporezivanje dobiti. Porezna osnovica, porezni gubitak. Porezni obveznik. Porezne stope - zakonske, efektivne, marginalne. Smanjenja porezne osnovice. Amortizacija, rezerviranja. Reprezentacija, promidžba, primitci u naravi. Vrijednosna usklađenja, zalihe, inflacija. Raspodijeljena dobit, skrivene isplate dobiti. Izuzimanja i osobne koristi. Potkapitalizacija. Transferne cijene. Tehnike obračuna i uplate, nadzor. Međunarodno oporezivanje porezom na dobit. Usklađenja oporezivanja dobiti i štetna konkurencija u EU.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
13. 06. 2022.
27. 06. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.