ZAKONITO IZBJEGAVANJE OBVEZE POREZA NA DOBIT:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Anketa
Glasovanje je završilo!
Obavijesti
Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 146362
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 146362
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Srijedom od 11 do 12,30

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
Opći porezni zakon
Zakon o porezu na dobit
OECD Model konvencije o sprečavanju dvostrukog oporezivanja
OECD Action plan
Smjernice OECD-a za određivanje transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave
Direktiva Vijeća 2003/123/EZ od 22. prosinca 2003. kojom se mijenja Direktivu
90/435/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja što ga se primjenjuje na matična
društva i povezana društva iz različitih država članica (SL L 007, 13. siječnja
2004)
Direktiva Vijeća 2009/133/EZ od 19. listopada 2009. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenos imovine i zamjene dionica društva iz različitih država članica te na prijenos sjedišta SE ili SCE iz jedne države članice u drugu
Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003. o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica
Direktiva Vijeća 2014/48/EU od 24. ožujka 2014. o izmjeni Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju
Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja
Direktiva Vijeća 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama i drugim mjerama
Opis predmeta
Uvodno predavanje (predmet proučavanja kolegija, povijesni razvoj financijske znanosti, pojam, predmet i razvoj poreznog planiranja te borbe protiv porezne evazije u slučaju poreza na dobit) I
Uvodno predavanje (predmet proučavanja kolegija, povijesni razvoj financijske znanosti, pojam, predmet i razvoj poreznog planiranja te borbe protiv porezne evazije u slučaju poreza na dobit) II
Uzroci nastanka porezne evazije u slučaju poreza na dobit (liberalizacija tokova kapitala, osnivanje poreznih rajeva, štetna porezna konkurencija)
Međunarodno dvostruko oporezivanje
OECD i rad na izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Zlouporaba ugovora o dvostrukom oporezivanju
Mjere za sprečavanje zlouporabe poreznih rajeva
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - transferne cijene I
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - transferne cijene II
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - Potkapitalizacija
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - Hibridni instrumenti
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - CFC pravila
Objedinjavanje upoznatih načina porezne evazije te njihovo prikazivanje na praktičnim primjerima iz prakse proučavanje slučajeva I - Amazon, Starbucks
Objedinjavanje upoznatih načina porezne evazije te njihovo prikazivanje na praktičnim primjerima iz prakse proučavanje slučajeva II - Google, UBS
Europsko porezno pravo - pojam, izvori, temeljne slobode i njihov značaj za izravne poreze, odredbe UFEU o državnim potporama
Zlouporaba prava u poreznom pravu - kontinentalni i anglosaksonski koncept
Europsko porezno pravo - Direktiva o matičnim i zavisnim društvima, Direktiva o spajanjima, Direktiva o kamatama i autorskim naknadama, Direktiva o štednji, Direktiva o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU I
Europsko porezno pravo - Direktiva o matičnim i zavisnim društvima, Direktiva o spajanjima, Direktiva o kamatama i autorskim naknadama, Direktiva o štednji, Direktiva o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU II
Sudska praksa vezana uz Direktivu o matičnim i zavisnim društvima, Direktivu o spajanjima, Direktivu o kamatama i autorskim naknadama, Direktivu o štednji, Direktivu o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU I
Sudska praksa vezana uz Direktivu o matičnim i zavisnim društvima, Direktivu o spajanjima, Direktivu o kamatama i autorskim naknadama, Direktivu o štednji, Direktivu o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU II
Sudska praksa Europskog suda vezana za transferne cijene, CFC pravila, potkapitalizacija, porez na prenošenje sjedišta izvan država, zlouporabu poreznih rajeva I
Sudska praksa Europskog suda vezana za transferne cijene, CFC pravila, potkapitalizacija, porez na prenošenje sjedišta izvan država, zlouporabu poreznih rajeva II
Projekt zajedničke konsolidirane porezne osnovice poreza na dobit (CCCTB) I
Projekt zajedničke konsolidirane porezne osnovice poreza na dobit (CCCTB) II
OECD-ov projekt - Base erosion and profit shifting
Rad Europske komisije o načinu borbe protiv zakonitog izbjegavanja porezne obveze
Porezno planiranje i zakonito izbjegavanje poreza na dobit u Republici Hrvatskoj I - transferne cijene,
Porezno planiranje i zakonito izbjegavanje poreza na dobit u Republici Hrvatskoj II - potkapitalizacija
Porezno planiranje i zakonito izbjegavanje poreza na dobit u Republici Hrvatskoj III - ostali oblici (porez po odbitku, zlouporaba prava
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti