ZAKONITO IZBJEGAVANJE OBVEZE POREZA NA DOBIT:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Anketa
Glasovanje je završilo!
Obavijesti
Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 146362
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 01. 02. 2021.
  • 15. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 146362
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Srijedom od 11 do 12,30

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
Opći porezni zakon
Zakon o porezu na dobit
OECD Model konvencije o sprečavanju dvostrukog oporezivanja
OECD Action plan
Smjernice OECD-a za određivanje transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave
Direktiva Vijeća 2003/123/EZ od 22. prosinca 2003. kojom se mijenja Direktivu
90/435/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja što ga se primjenjuje na matična
društva i povezana društva iz različitih država članica (SL L 007, 13. siječnja
2004)
Direktiva Vijeća 2009/133/EZ od 19. listopada 2009. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenos imovine i zamjene dionica društva iz različitih država članica te na prijenos sjedišta SE ili SCE iz jedne države članice u drugu
Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003. o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica
Direktiva Vijeća 2014/48/EU od 24. ožujka 2014. o izmjeni Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju
Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja
Direktiva Vijeća 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama i drugim mjerama
Opis predmeta
Uvodno predavanje (predmet proučavanja kolegija, povijesni razvoj financijske znanosti, pojam, predmet i razvoj poreznog planiranja te borbe protiv porezne evazije u slučaju poreza na dobit) I
Uvodno predavanje (predmet proučavanja kolegija, povijesni razvoj financijske znanosti, pojam, predmet i razvoj poreznog planiranja te borbe protiv porezne evazije u slučaju poreza na dobit) II
Uzroci nastanka porezne evazije u slučaju poreza na dobit (liberalizacija tokova kapitala, osnivanje poreznih rajeva, štetna porezna konkurencija)
Međunarodno dvostruko oporezivanje
OECD i rad na izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Zlouporaba ugovora o dvostrukom oporezivanju
Mjere za sprečavanje zlouporabe poreznih rajeva
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - transferne cijene I
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - transferne cijene II
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - Potkapitalizacija
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - Hibridni instrumenti
Mjere za sprečavanje zlouporabe prava - CFC pravila
Objedinjavanje upoznatih načina porezne evazije te njihovo prikazivanje na praktičnim primjerima iz prakse proučavanje slučajeva I - Amazon, Starbucks
Objedinjavanje upoznatih načina porezne evazije te njihovo prikazivanje na praktičnim primjerima iz prakse proučavanje slučajeva II - Google, UBS
Europsko porezno pravo - pojam, izvori, temeljne slobode i njihov značaj za izravne poreze, odredbe UFEU o državnim potporama
Zlouporaba prava u poreznom pravu - kontinentalni i anglosaksonski koncept
Europsko porezno pravo - Direktiva o matičnim i zavisnim društvima, Direktiva o spajanjima, Direktiva o kamatama i autorskim naknadama, Direktiva o štednji, Direktiva o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU I
Europsko porezno pravo - Direktiva o matičnim i zavisnim društvima, Direktiva o spajanjima, Direktiva o kamatama i autorskim naknadama, Direktiva o štednji, Direktiva o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU II
Sudska praksa vezana uz Direktivu o matičnim i zavisnim društvima, Direktivu o spajanjima, Direktivu o kamatama i autorskim naknadama, Direktivu o štednji, Direktivu o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU I
Sudska praksa vezana uz Direktivu o matičnim i zavisnim društvima, Direktivu o spajanjima, Direktivu o kamatama i autorskim naknadama, Direktivu o štednji, Direktivu o uzajamnoj suradnji poreznih uprava država članica EU II
Sudska praksa Europskog suda vezana za transferne cijene, CFC pravila, potkapitalizacija, porez na prenošenje sjedišta izvan država, zlouporabu poreznih rajeva I
Sudska praksa Europskog suda vezana za transferne cijene, CFC pravila, potkapitalizacija, porez na prenošenje sjedišta izvan država, zlouporabu poreznih rajeva II
Projekt zajedničke konsolidirane porezne osnovice poreza na dobit (CCCTB) I
Projekt zajedničke konsolidirane porezne osnovice poreza na dobit (CCCTB) II
OECD-ov projekt - Base erosion and profit shifting
Rad Europske komisije o načinu borbe protiv zakonitog izbjegavanja porezne obveze
Porezno planiranje i zakonito izbjegavanje poreza na dobit u Republici Hrvatskoj I - transferne cijene,
Porezno planiranje i zakonito izbjegavanje poreza na dobit u Republici Hrvatskoj II - potkapitalizacija
Porezno planiranje i zakonito izbjegavanje poreza na dobit u Republici Hrvatskoj III - ostali oblici (porez po odbitku, zlouporaba prava
Ispitni rokovi
01. 02. 2021.
15. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti