Obavijesti
U utorak 25.2.2020. izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković neće održati konzultacije.
Uvidi u ispite izvršavaju se elektroničkim putem. Studenti se moraju ulogirati na web stranice fakulteta AAI identitetom. Nakon odabira predmeta potrebno je kliknuti na izbornik "Uvidi u ispite".