INDUSTRIAL PROPERTY LAW:
Katedra za građansko pravo English
Industrial Property Law
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Industrial Property Law
Study: Company Law and Commercial Law - 3. semester
Code: 166833
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Siniša Petrović
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Basic data
Industrial Property Law Company Law and Commercial Law - 3. semester
5.0 166833
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Tuesday 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, room 68
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Tuesday, 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 32/II
Literature
Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); Zagreb (1978)
Matanovac, R., Rački Marinković, A.; Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Hrvatsko registarsko pravo; Zagreb (2006)
Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; Zagreb (2006), str. 3-88; 119-217
Zakon o patentu (pročišćeni tekst);
Zakon o žigu (pročišćeni tekst);
Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst);
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (pročišćeni tekst);
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (pročišćeni tekst);
Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99;
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva;
Ugovor o suradnji na području patenata - PCT, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98, 4/02;
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99;
Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979. (NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03);
Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04);
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007;
Verona, A.; Licencni ugovori; Zagreb (1981)
Cornish, W.R.; Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights, 3rd ed.; London (1996)
Adamović J.; Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu; Zagreb (2007), str. 21-86; 149-265
Parać, Z.; Ciljevi patentne zaštite, Privredno - pravna praksa, 2/1989; (1989)
Parać, Z.; Opseg patentne zaštite, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/1987; (1987)
Parać, Z.; Patentirani izumi i know-how kao predmeti ugovora o licenci, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/1986.; (1986)
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03;
Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04;
Ugovor o suradnji na području patenata, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98 i 4/02;
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply