ISPIT:
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (predmet)
Ispit

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.