RASPORED PREDAVANJA:
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (predmet)
Raspored predavanja

Raspored – modularna nastava (zimski semestar 2022/2023) Modul 2 – Turnus A

Sat = 45min; blok sat = 1h 30min

1. sat počinje u 8:00 – nastava traje do 12:00

Ponedjeljak (7.11.)

Utorak (8.11.)

Srijeda (9.11.)

Četvrtak (10.11.)

Petak (11.11.)

1. sat

Uvod. Pojam građanskog prava. Načela građanskog prava. Odnos građanskog prava prema drugim granama prava.

Subjekti građanskog prava. Građansko pravo u  subjektivnom smislu.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj). Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

Ništetnost (1).

Pobojnost. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Konvalidacija i konverzija.

Pauza

2. sat

Izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos (pravne činjenice).

Objekti građanskog prava (stvar, činidba, imovina, osobna neimovinska dobra).

Pretpostavke valjanosti pravnih poslova.

Ništetnost (2).

Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (14.11.)

Utorak (15.11.)

Srijeda (16.11.)

Četvrtak (17.11.)

Petak (18.11.)

1. sat

Uvod u obvezno pravo, pojam i vrste obveza.

Predugovor. Vrste i tipovi ugovora.

Pojačanje obveznopravnog odnosa – odgovornost za materijalne nedostatke, garancija.

Prekomjerno oštećenje. Pojačanje obveznopravnog odnosa – kapara.

NERADNI DAN – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Pauza

2. sat

Pojam i sklapanje ugovora. Opći uvjeti ugovora.

Djelovanje ugovora. Tumačenje ugovora.

Pojačanje obveznopravnog odnosa – odgovornost za pravne nedostatke.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - pravo zadržanja, jamstvo,  penal.

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (21.11.)

Utorak (22.11.)

Srijeda (23.11.)

Četvrtak (24.11.)

Petak (25.11.)

1. sat

Promjene obveznopravnog odnosa – promjena subjekata.

Prestanak obveznopravnog odnosa (ispunjenje, zakašnjenje)

Prestanak obveznopravnog odnosa (nemogućnost ispunjenja, prijeboj i ostali načini).

Odgovornost za štetu – pretpostavke (2)

Vrste odgovornosti za štetu (2)

Pauza

2. sat

Promjene obveznopravnog odnosa - promjena sadržaja.

Prestanak obveznopravnog odnosa (raskid)

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke (1)

Vrste odgovornosti za štetu (1)

Vrste odgovornosti za štetu (3)

Pauza

Podnevni termin

1. Kolokvij 16:00-16:20

(gradivo do materijalnih nedostataka)

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (28.11.)

Utorak (29.11.)

Srijeda (30.11.)

Četvrtak (1.12.)

Petak (2.12.)

1. sat

Popravljanje štete (1)

Stjecanje bez osnove. Poslovodstvo bez naloga. Javno obećanje nagrade. Vrijednosni papiri.

Ugovori (darovanje, ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)

Ugovori (zajam, posudba, ugovor o djelu)

Repetitorij za kolokvij 8:30 – 10:00

(online)

Pauza

2. sat

Popravljanje štete (2) Uklanjanje opasnosti od štete.

Ugovori (kupoprodaja, zamjena)

Ugovori (najam i zakup)

Ugovori (ugovor o građenju, ugovor o nalogu)

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (5.12.)

Utorak (6.12.)

Srijeda (7.12.)

Četvrtak (8.12.)

Petak (9.12.)

1. sat

Pisani ispit

Pauza

2. sat

Pauza

Podnevni termin

2. Kolokvij 16:00 – 16:20

Repetitorij za ispit 15:00 – 16:30

(online)

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (12.12.)

Utorak (13.12.)

Srijeda (14.12.)

Četvrtak (15.12.)

Petak (16.12.)

1. sat

Kraj 2. modula

Početak 3. modula

Pauza

2. sat

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Srijeda 14.12. – Kraj modula

Predavanja će biti održana prema rasporedu (u terminu od 8:00 – 12:00) u dvorani 3, Trg Republike Hrvatske 3.

Repetitoriji za kolokvije i ispit održavaju se online.

Ispit će biti održan 9. prosinca 2022.