OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 36595
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Saša Nikšić
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Pravo - 5. semestar
4.0 36595
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
Literatura
Petar Klarić, Martin Vedriš; Građansko pravo (osim II. dijela - Stvarno pravo, poglavlja: Mjenica i Ček te IV. dijela - Nasljedno pravo); Narodne novine (2014)
Zakon o obveznim odnosima;
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (čl. 10.a-14.a);
Opis predmeta
Pravni poslovi. Zastara. Sklapanje ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Promjene u obveznopravnom odnosu. Prestanak obveznopravnog odnosa. Odgovornost za štetu. Ugovori.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.