OBAVIJESTI:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo
Obavijesti
S obzirom na to da je stupio na snagu novi Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19 ),  studenti se obavještavaju da na preostalim ispitnim rokovima u ovoj akademskoj  godini (rujan 2019. ) i dalje vrijedi ispitna  literatura koja je propisana za   akademsku godinu 2018/2019 godinu, uključujući i ranije važeći ZZK (čl. 1-95). Na ispitnim rokovima u novoj ak. godini (2019/2020), vrijedit  će literatura propisana za novu  akademsku  godinu, uključujući i novi Zakon o zemljišnim knjigama (čl. 1-96).