RASPORED PREDAVANJA:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo (predmet)
Raspored predavanja (ljetni semestar 2022./2023.) - modul 6, turnus A

 

Nastava u podnevnom terminu održava se od 8:00 do 12:00 u dvorani 3, Trg Republike Hrvatske 3.

Sat = 45min; blok sat = 1h 30min

Ponedjeljak (15.5.)

Utorak (16.5.)

Srijeda (17.5.)

Četvrtak (18.5.)

Petak (19.5.)

1. sat

2. sat

Stvarno pravo. Načela stvarnog prava.

Posjed.

Posjed

Zemljišne knjige

Pauza

3. sat

4. sat

Pravni izvori. Stvarnopravni odnos.

Posjed.

Zemljišne knjige

Zemljišne knjige

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (22.5.)

Utorak (23.5.)

Srijeda (24.5.)

Četvrtak (25.5.)

Petak (26.5.)

1. sat

2. sat

Pravo vlasništva – pojam, ustavno jamstvo vlasništva

Sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva: suvlasništvo  

Sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva: etažno vlasništvo.

Stjecanje vlasništva Zaštita prava vlasništva.

Stjecanje vlasništva.

Pauza

3. sat

4. sat

Ograničenja vlasništva

Susjedski odnosi

Sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva: zajedničko vlasništvo.

Sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva: etažno vlasništvo.

Stjecanje vlasništva

Zaštita vlasništva.

Prestanak vlasništva.

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (29.5.)

Utorak (30.5.)

Srijeda (31.5.)

Četvrtak (1.6.)

Petak (2.6.)

1. sat

DAN DRŽAVNOSTI – FAKULTET NE RADI

1. Kolokvij

            8:00 – 8:40

Založno pravo-općenito.

Založno pravo na nekretninama.

Uvod u nasljedno pravo,

načela, otvaranje nasljedstva (1)

2. sat

Pravo građenja.

Pauza

3. sat

4. sat

Pravo služnosti

Pravo iz stvarnog tereta.

Založno pravo na pokretninama.

Založno pravo na pravu

Uvod u nasljedno pravo,

načela, otvaranje nasljedstva (2)

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (5.6.)

Utorak (6.6.)

Srijeda (7.6.)

Četvrtak (8.6.)

Petak (9.6.)

1. sat

2. sat

Ostavina, nasljednik, nasljedno pravo.

Nasljeđivanje na temelju oporuke.

Nasljeđivanje na temelju zakona.

TIJELOVO – FAKULTET NE RADI

Nasljeđivanje na temelju zakona.

Pauza

3. sat

4. sat

Legat. Ostavina bez nasljednika.

Nasljeđivanje na temelju oporuke.

Nasljeđivanje na temelju zakona.

Nužno nasljeđivanje.

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (12.6.)

Utorak (13.6.)

Srijeda (14.6.)

Četvrtak (15.6.)

Petak (16.6.)

1. sat

2. sat

Nasljednički zahtjev. Paranasljednopravni ugovori.

2. Kolokvij

9:00 – 9:40

Pauza

3. sat

4. sat

Ostavinski postupak.

Repetitorij

14:00 – 15:30

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak (19.6.)

Utorak (20.6.)

Srijeda (21.6.)

Četvrtak (22.6.)

Petak (23.6.)

1. sat

2. sat

SAMOSTALNA PRIPREMA ZA ISPIT

Pauza

3. sat

4. sat

Pauza

Podnevni termin

Pauza

Podnevni termin

Ponedjeljak 26.6. – Kraj modula

Ispit će biti održan 26. lipnja 2023. (Sljedeći rok iz GP2 = 11.7.)

6. blok – 16.5. – 26.6.2023.

Obavijest o mjestu održavanja kolokvija i pisanog ispita studenti će dobiti naknadno. U materiju 1. kolokvija ulazi gradivo do založnog prava (ne uključujući tu cjelinu).