OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove građanskog prava
Osnove građanskog prava
Studij: Porezni - 2. semestar
Šifra: 111423
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Saša Nikšić
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
Izvođači: Marko Stilinović , mag. iur. - Predavanja
Osnovni podaci
Osnove građanskog prava Porezni - 2. semestar
4.0 111423
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
Marko Stilinović , mag. iur. (Predavanja) Trg Republike Hrvatske 3, soba 302, III kat
Literatura
Petar Klarić, Martin Vedriš; GRAĐANSKO PRAVO (Studenti ne trebaju učiti sljedeće naslove: pravna narav pravne osobe, pravo stvarnog tereta, poslovodstvo bez naloga i javno obećanje nagrade, vrijednosni papiri, ostavinski postupak, nasljednička zajednica i njezino razvrgnuće. Studenti trebaju znati samo sljedeće ugovore: ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o najmu, ugovor o zakupu, ugovor o zajmu i ugovor o djelu.); Narodne novine (2014)
Opis predmeta
Pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građanskopravnog odnosa. Pravni poslovi. Stjecanje i gubitak prava. Uvod u stvarno pravo. Posjed. Pravo vlasništva. Služnosti, stvarni tereti, pravo građenja, založno pravo. Zemljišne knjige. Pojam i vrste obveza. Pojam i sklapanje ugovora, vrste i tipovi ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Promjene u obveznopravnom odnosu. Prestanak obveznopravnog odnosa. Odgovornost za štetu. Stjecanje bez osnove. Poslovodstvo bez naloga. Jednostrana izjava volje. Ugovorni odnosi. Nasljedno pravo (pojam, načela nasljednog prava, pretpostavke nasljeđivanja). Zakonsko nasljeđivanje. Oporučno nasljeđivanje. Nužno nasljeđivanje.
Ispitni rokovi