PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:
Pravo industrijskog vlasništva
Pravo industrijskog vlasništva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 180464
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Osnovni podaci
Pravo industrijskog vlasništva Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
6.0 180464
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Literatura
Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); (1978)
Matanovac, R.; Rački Marinković, A; ; Registri prava intelektualnog vlasništva; Hrvatsko registarsko pravo (2006)
Zakon o patentu (pročišćeni tekst);
Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst);
Zakon o poljoprivredi (pročišćeni tekst u pogledu dijelova koji se odnose na zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet);
Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99;
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99;
Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03;
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007;
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti