OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo okoliša
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61292
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Maja Seršić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori - Predavanja
prof. dr. sc. Leo Cvitanović - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Gliha - Predavanja
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo okoliša Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61292
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori (Predavanja)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
prof. dr. sc. Leo Cvitanović (Predavanja)

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Igor Gliha (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Srijedom od 11 do 12,30

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
O. Lončarić-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Josipović, D. Medvedović, J. Omejec, M. Seršić; Pravo okoliša (poglavlje: Kaznenopravni aspekti zaštite okoliša - v. novi Kazneni zakon - kaznena djela protiv okoliša, NN 125/2011, 144/2012); Organizator (2003)
Zakon o zaštiti okoliša;
Zakon o zaštiti prirode;
Zakon o vodama;
Zakon o zaštiti zraka;
Zakon o zaštiti od buke;
Zakon o šumama;
Zakon o održivom gospodarenju otpadom;
Kazneni zakon;
Opis predmeta
Pojam okoliša.
Povjesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite.
Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi ), međunarodni ugovori (multilateralni i bilateralni), pravo Europske unije (odluke, preporuke) i sudska praksa domaćih i međunarodnih sudova.
Temeljna načela unapređenja i zaštite okoliša.
Hrvatska i međunarodna tijela (agencije) i asocijacije nadležana za okoliš (nadležnost, ovlasti).
Pravno uređenje biološke raznolikosti i zaštita prirode, šuma, tla, voda (tekućih i stajačih, nadzemnih i podzemnih, posebno pitke vode), morskog područja i zraka (atmosfere). Pravni problemi gosporaenja otpadom.
Osnovni oblici pravne zaštite okoliša: upravnopravni, građanskopravni i kazenopravni. Porezna politika i porezne mjere u području unapređenja i zaštite okoliša.
Ispitni rokovi