OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo okoliša
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Porezni - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 123682, 123986
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Saša Nikšić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori - Predavanja
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo okoliša Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Porezni - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
5.0 123682, 123986
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori (Predavanja)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Srijedom od 11 do 12,30

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
O. Lončarić-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Josipović, D. Medvedović. J. Omejec, M. Seršić; Pravo okoliša; (2003) (123682)
O. Lončarić-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Josipović, D. Medvedović, J. Omejec, M. Seršić; Pravo okoliša; Organizator (2003) (123986)
Zakon o zaštiti okoliša; (123682, 123986)
Opis predmeta
Pojam okoliša.
Povijesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite.
Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi), međunarodni ugovori (multilateralni i bilateralni), pravo Europske unije i sudska praksa domaćih i međunarodnih sudova.
Temeljna načela unapređenja i zaštite okoliša.
Hrvatska i međunarodna tijela (agencije) i asocijacije nadležne za okoliš (nadležnost, ovlasti).
Pravno uređenje biološke raznolikosti i zaštita prirode, šuma, tla, voda (tekućih i stajaćih, nadzemnih i podzemnih, posebno pitke vode), morskog područja i zraka (atmosfere).
Pravni problemi gospodarenja otpadom.
Osnovni oblici pravne zaštite okoliša.
Upravnopravna zaštita okoliša.
Građanskopravna zaštita okoliša.
Porezna politika i porezne mjere u području unapređenja i zaštite okoliša.
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.