RASPORED PREDAVANJA:
Uvod u građansko pravo
Raspored predavanja

STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE – UVOD U GRAĐANSKO PRAVO – AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

- predavanja se održavaju srijedom od 12:15-14:30.

- predavanja se održavaju uživo u dvorani 4, Gundulićeva 10, prema rasporedu u nastavku:

Datum

Tema predavanja

5.10.2022.

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos, subjektivno građansko pravo. Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina, osobna neimovinska dobra.

12.10.2022.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog. Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

19.10.2022.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost. Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

26.10.2022.

Uvod u stvarno pravo, posjed. Zemljišne knjige.

2.11.2022.

Pravo vlasništva.

9.11.2022.

Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

16.11.2022.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza. Sklapanje ugovora. Predugovor.

23.11.2022.

Izvanredni jesenski ispitni rok - NEMA NASTAVE

30.11.2022.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal.

7.12.2022.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata i sadržaja. Prestanak obveznopravnog odnosa.

14.12.2022.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke, vrste odgovornosti za štetu, popravljanje štete.

21.12.2022.

Ostali izvanugovorni odnosi. Ugovori.

11.1.2023.

Nasljedno pravo (1. dio).

18.1.2023.

Nasljedno pravo (2. dio).

 

- predavanja za izvanredne studente se održavaju petkom od 16:30-19:00

- predavanja se održavaju uživo u dvorani 4, Ćirilometodska 4, prema rasporedu u nastavku:

 

Datum

Tema predavanja

7.10.2022.

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos, subjektivno građansko pravo. Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina, osobna neimovinska dobra.

14.10.2022.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog. Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

21.10.2022.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost. Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

28.10.2022.

Uvod u stvarno pravo, posjed. Zemljišne knjige.

4.11.2022.

Dan Pravnog fakulteta – NEMA NASTAVE

11.11.2022.

Pravo vlasništva. Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

18.11.2022.

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata - NEMA NASTAVE

25.11.2022.

Izvanredni ispitni rok - NEMA NASTAVE

2.12.2022.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza. Sklapanje ugovora. Predugovor.

9.12.2022.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal.

16.12.2022.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata i sadržaja. Prestanak obveznopravnog odnosa.

23.12.2022.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke, vrste odgovornosti za štetu, popravljanje štete.

13.1.2023.

Ostali izvanugovorni odnosi. Ugovori.

20.01.2023.

Nasljedno pravo