RASPORED PREDAVANJA:
Uvod u građansko pravo
Raspored predavanja

STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE – UVOD U GRAĐANSKO PRAVO – AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

- predavanja se održavaju utorkom od 11:40-14:05.

- predavanja se održavaju online putem aplikacije Google Meet. Za svako predavanje bit će objavljen novi link u sustavu Merlin u bloku za aktualni tjedan predavanja.

Datum

Tema predavanja

06.10.2020.

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos, subjektivno građansko pravo. Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina

13.10.2020.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog. Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

20.10.2020.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost. Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

27.10.2020.

Uvod u stvarno pravo, posjed. Zemljišne knjige.

03.11.2020.

Pravo vlasništva.

10.11.2020.

Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

17.11.2020.

Izvanredni ispitni rok - NEMA NASTAVE

24.11.2020.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza. Sklapanje ugovora. Predugovor.

01.12.2020.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke. Kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal.

08.12.2020.

Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata i sadržaja. Prestanak obveznopravnog odnosa.

15.12.2020.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke, vrste odgovornosti za štetu, popravljanje štete.

22.12.2020.

Ostali izvanugovorni odnosi. Ugovori.

12.1.2021.

Nasljedno pravo (1. dio).

19.1.2021.

Nasljedno pravo (2. dio). Potpisi.

 

- predavanja za izvanredne studente se održavaju od 17:00-21:00

 

Datum

Tema predavanja

07.10.2020.

(srijeda)

Opći dio građanskog prava

Uvod u stvarno pravo, posjed i zemljišne knjige

Vlasništvo (pojam, stjecanje, vrste)

08.10.2020.

(četvrtak)

Vlasništvo (vrste, zaštita)

Ograničena stvarna prava

Opći dio obveznog prava

09.10.2020.

(petak)

Ugovori

Izvanugovorni obvezni odnosi

Nasljedno pravo