Predmeti koje izvode članovi katedre za građansko pravo

Predmeti

poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko privatno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 1 6.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva 2 6.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Obvezno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Obvezno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 3 6.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Nasljedno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Obvezno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 3 5.0
0,0,0
INFO
Geodetsko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Građanskopravna zaštita kulturnih dobara 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Medicinsko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Odgovornost za neispravan proizvod - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Posebna stvarnopravna uređenja 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo prostornog planiranja i urbanizma 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo prostornog planiranja i urbanizma 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarno osiguranje tražbina 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarnopravno osiguranje tražbina 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sustavi publiciranja prava na nekretninama 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sustavi publiciranja prava na nekretninama 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ugovori u autorskom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ugovori u autorskom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Autorsko pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Foundations of European Private Law 10 4.0
1,1,1
INFO
Građansko pravo - ugovorne obveze 10 4.0
0,0,0
INFO
Osnove europskog privatnog prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 10 4.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo 5 8.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo 6 8.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Consumer Protection 9 4.0
1,1,1
INFO
Electronic communications regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
Medicinsko odštetno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Osobna prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Reguliranje elektroničkih komunikacija 9 4.0
0,0,0
INFO
Sportsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Stvarnopravno osiguranje tražbina 9 4.0
0,0,0
INFO
Zaštita potrošača 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove građanskog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Uvod u građansko pravo 3 6.5
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 5.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 3.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 6 5.0
0,0,0
INFO