Obavijesti
Studenti zainteresirani za demonstraturu na Katedri za građansko procesno pravo u ak. godini 2019./2020. mogu se prijaviti na e-adresu marko.bratkovic@pravo.hr do 20. rujna 2019 . Prijava treba sadržavati životopis kandidata (koji, među ostalim, mora sadržavati godinu studija i opći uspjeh kandidata na studiju) te motivacijsko pismo u kojem će kandidat naznačiti i u kojim je oblicima nastave koju izvodi Katedra za GPP sudjelovao i s kakvim uspjehom.
Novela Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 70/2019), koja je stupila na snagu 1. rujna 2019., predstavljat će sastavni dio literature od rokova u veljači (akad. god. 2019./2020).