Obavijesti
Rezultati kolokvija objavljeni su u aplikaciji putem kojem su studenti vršili prijavu kolokvija. Studenti s ostvarenih 25 ili više bodova ostvarili su pravo na 3 dodatna boda , dok su studenti s ostvarenih 18 - 24 boda ostvarili pravo na 2 dodatna boda. Pogodnosti se mogu koristiti isključivo na rokovima u veljači i travnju . Studenti su dužni naznačiti na ispitu da su ostvarili pravo na dodatne bodove.
Zbog velikog broja prijavljenih studenata, opći kolokvij iz građanskog procesnog prava održat će se 23. siječnja 2020. u 9 sati u glavnoj zgradi na Trgu Republike Hrvatske 14 u dvjema dvoranama, i to prema sljedećem rasporedu: studenti čija prezimena počinju slovima A - N (dvorana I ) studenti čija prezimena počinju slovima O - Ž (dvorana IV )
Današnje konzultacije koje su se trebale održati od 10.30-12.00 održat će se danas nešto kasnije i to u vremenu od 17.30-19.00. Molim za razumijevanje. Prof. dr. sc. Jasna Garašić.
U nastavku se nalaze podaci o općem kolokviju, uvidu u kolokvije, repetitoriju i podjeli potpisa za predavanja.
Da bi ostvarili pravo na izlazak na opći kolokvij predviđen u siječnju 2020., studenti moraju biti nazočni na 15 termina predavanja.