Obavijesti
Mole seminaristi koji su odabrali praksu kod odvjetnika po izboru voditelja seminara da se jave asistentu Brozoviću radi dodjele mentora. Studenti koji su u obrascu naveli urednu e-mail adresu već su o tome obaviješteni mailom te ih molimo da potvrde primitak e-maila.
Studenti koji nisu prisustvovali prvom sastanku za hospitaciju na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu mogu na prvi sastanak kad predsjednice parničnog odjela (soba 241/2. kat) doći u utorak i srijedu (19. i 20. 11.) u 8:45 radi dodjele mentora. Studenti koji nisu prisustvovali prvom sastanku za hospitaciju na Općinskom radnom sudu u Zagrebu i Trgovačkom sudu u Zagrebu mogu se javiti as. Brozoviću radi informacije o dodijeljenom mentoru.
Hospitacija studenata koji su na 5. godini upisali kolegije Izvanparnično i ovršno pravo te Javnobilježničko pravo na sudovima će započeti u tjednu od 18. studenog 2019., a u odvjetničkim i javnobilježničkim uredima u tjednu od 25. studenog 2019.
Hospitacija seminarista na sudovima započet će u tjednu od 18. studenog 2019., a u odvjetničkim uredima u tjednu od 25. studenog 2019.  
Da bi ostvarili pravo na izlazak na opći kolokvij predviđen u siječnju 2020., studenti moraju biti nazočni na 15 termina predavanja.
Novela Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 70/2019), koja je stupila na snagu 1. rujna 2019., predstavljat će sastavni dio literature od rokova u veljači (akad. god. 2019./2020).