OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građansko procesno pravo - seminar
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44345
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jasnica Garašić
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
doc. dr. sc. Marko Bratković
Izvođači: Juraj Brozović , mag. iur. - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građansko procesno pravo - seminar Pravo - 7. semestar
4.0 44345
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Jasnica Garašić

utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
doc. dr. sc. Marko Bratković

ponedjeljkom u 14 sati

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
Izvođač Konzultacije Lokacija
Juraj Brozović , mag. iur. (Seminar)

ponedjeljkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
Literatura
Siniša Triva, Mihajlo Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2004), str. (object Object)
Zakon o parničnom postupku, "Službeni list", broj 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, "Narodne novine", broj 35/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 - čl. 50. Zakon o arbitraži, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 43/13 - Rješenje USRH i 89/14 - OUSRH);
Opis predmeta
Seminar iz građanskog procesnog prava usmjeren je na podrobniju analizu odabranih instituta hrvatskoga parničnog prava. U okviru seminara studenti seminaristi obvezni su sudjelovati u dvotjednoj praksi na općinskom ili trgovačkom sudu, kod odvjetnika ili javnoga bilježnika na kojoj stječu vještine kritičkoga vrednovanja pojedinih pozitivnopravnih rješenja te prosudbe u kojoj je mjeri sudska praksa dosljedna u primjeni pojedinih zakonskih rješenja. Studenti seminaristi uz nadzor svojih mentora praktičara stječu vještine rješavanja konkretnih pravnih slučajeva odgovarajućom primjenom prava na utvrđeno činjenično stanje te pripremaju nacrte različitih podnesaka (tužbe, pravni lijekovi) i sudskih odluka (presude, rješenja).
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.