Djelatnici na Katedri za kazneno pravo

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Leo Cvitanović 4890 207 Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I

petak, 10:00 sati

prof. dr. sc. Davor Derenčinović 4564 318 Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Ksenija Turković 4895 754
izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača 4564-013 Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat

petkom u 12 sati

izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac 4890-222 Gundulićeva 10, soba 12/I

srijedom u 15,00 sati putem google meet: https://meet.google.com/fur-grve-agt?authuser=0&hl=de

izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana 4564 316 Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II

Srijedom u 15:00 sati

izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić 4895 754 Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54

četvrtkom u 10 sati. Obzirom na izvandredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski 4564317 Gundulićeva 10, soba 12

utorkom u 8 sati putem Google Meet-a (uz prethodnu najavu putem e-maila)

asistent - predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
dr. sc. Reana Bezić 6449 470 Gundulićeva 10, soba 12/I

srijedom u 12,00 sati putem Google meet poveznice:

meet.google.com/vpu-yweg-nkd

Vanjski suradnici

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Velinka Grozdanić
prof. dr. sc. Milovan Kubat
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović
prof. dr. sc. Borislav Petrović
prof. dr. sc. Josip Škavić
izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki
docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Davor Mayer
.

Predstojnik Katedre: Prof.dr.sc. Davor Derenčinović

Sjedište: Trg Republike Hrvatske 14

Tajnica: gđa. Ružica Mihelj,  soba 38, II kat

              telefon: 01/4564 317

              e-mail: ruzica.mihelj@pravo.hr