CRIMINAL LAW - SPECIAL PART:
Criminal Law - Special part
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Criminal Law - Special part
Study: Criminal Law - 2. semester
Code: 166803
ECTS: 7.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Basic data
Criminal Law - Special part Criminal Law - 2. semester
7.0 166803
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Friday, 10:00 am

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Wednesday at 14, Zrinjevac 17

Trg Republike Hrvatske 14, room Zrinjevac 17
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana

Wednesdays at 3:00 p.m.

Trg Republike Hrvatske 14, room soba 37/II
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

Thursday at 10 a.m. Due to extraordinary cirumstances, available online: suncana.roksandic@pravo.hr

Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 54
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

Tuesday at 8h via Google Meet (upon previous notification via e-mail)

Gundulićeva 10, room 12
Literature
REQUIRED: Derenčinović, Cvitanović, Munivrana Vajda, Turković; Posebni dio kaznenog prava; (2013)
REQUIRED: Turković i dr.; Komentar Kaznenog zakona (radna skupina); (2013)
RECOMMENDED: Bačić, Pavlović; Kazneno pravo, posebni dio; (2001)
RECOMMENDED: Bačić, Pavlović; Komentar Kaznenog zakona; (2004)
RECOMMENDED: Derenčinović; 6. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kod kaznenih djela protiv imovine; HLJKPP (1998), str. 197-208
RECOMMENDED: Derenčinović, Davor; Mit(o) korupciji; NOCCI (2001)
RECOMMENDED: Horvatić, Šeparović i suradnici; Kazneno pravo, posebni dio; (1999)
RECOMMENDED: Kurtović, Anita, Garačić, Ana; Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 17 (2010), str. 597-618
RECOMMENDED: Kurtović, Anita; Novosti u kaznenopravnom uređenju čedomorstva, usmrćenja na zahtjev i protupravnog prekida trudnoće; Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse: zbornik radova: II. znanstveni skup: Novalja (2011), str. 51-64
RECOMMENDED: Kurtović, Garačić; 5. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv života i tijela i kaznenih djela protiv slobode i prava građana; HLJKPP (1998)
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Gospodarska kaznena djela; Hrvatska pravna revija (2001)
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Kažnjavanje novinara za krivična djela protiv časti i ugleda; Pravni vjesnik (Osijek) (1992)
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Novo hrvatsko prometno kazneno pravo; HLJKPP (1997)
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Posebni dio kaznenog prava; (2007)
RECOMMENDED: Rittossa, Dalida; Martinović, Igor; Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje - teorijski i praktični problemi; HLJKPP (2014), str. 509-548
RECOMMENDED: Šuperina, Garačić; Učestalost kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa u Republici Hrvatskoj te neka pitanja u svezi s tumačenjem i primjenom kaznenopravnih rješenja iz glave XIV. Kaznenog zakona; HLJKPP (2000)
RECOMMENDED: Zlatarić; Krivični zakonik u praktičnoj primjeni, II. svezak; (1958)
RECOMMENDED: povijesni izvori hrvatskog posebnog kaznenog zakonodavstva od 1787.; strana (preporuča se da se polaznik specijalističkog studija upozna barem s jednim udžbenikom posebnog dijela reprezentativnim za neki nacionalni kaznenopravni sustav, a doktorskog barem s dva takva udžbenika, od kojih se svaki odnosi na jedan sustav): * njemačko govorno područje: Strafrecht besonderer Teil... udžbenik ili komentar po izboru * englesko govorno područje: Criminal Law Specific Crimes... udžbenik ili komentar po izboru * francusko govorno područje: Droit penal special... udžbenik ili komentar po izboru * talijansko govorno područje: Diritto penale - parte speciale... udžbenik ili komentar po izboru * strani kazneni zakonici - posebni dio (po izboru);
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply