JUVENILE CRIMINAL LAW:
Juvenile Criminal Law
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 61275
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Exam dates:
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Exam registration: Studomat
Basic data
Juvenile Criminal Law Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 61275
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Friday, 10:00 am

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Wednesday at 14, Zrinjevac 17

Trg Republike Hrvatske 14, room Zrinjevac 17
Literature
REQUIRED: Carić, Ante Kustura, Ivana; Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i madležnost prema Zakonu o sudovima za mladež; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2009), str. 857-894
REQUIRED: Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15;
REQUIRED: Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje NN 133/12;
REQUIRED: Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2014 i 2015; Državni zavod za statistiku RH
REQUIRED: Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001- 2006; Studije i analize 106; Državni zavod za statistiku RH, 2009
REQUIRED: Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2015.,; Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/)
RECOMMENDED: Mladen Singer; Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži; Nakladni Zavod Globus (1998), str. 254
RECOMMENDED: Franjo Hirjan, Mladen Singer; Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika; Nakladni zavod Globus (2002), str. 351
RECOMMENDED: Franjo Bačić; Kazneno pravo; Informator (1998), str. 526
RECOMMENDED: Željko Horvatić (ur.); Rječnik kaznenog prava; Masmedia (2002), str. 692
RECOMMENDED: Ante Carić; Zakon o sudovima za mladež i odredbe o maloljetnicima u Zakonu o prekršajima; Narodne novine (2004), str. 668
RECOMMENDED: Ante Carić; Kazneni postupak prema maloljetnicima; Pravni fakultet u Splitu (2004), str. 30
Description
Juvenile delinquency in contemporary society. The concept of a juvenile in penal law. Responsibility of a juvenile.
Sanctions for juveniles and criteria for the selection of sanctions. Individual categories of reformatory measures. Sentence of juvenile detention home.
Special features of the penal actions against juveniles. Penal action bodies. Decision based on report. Preparatory procedure. Committee session or evidentiary hearing. The Youth Council decisions. Legal remedies.
Younger persons of age. Penal stipulations. Criminal procedural stipulations.
Criminal offences against minors. Criminal offences against marriage, family and youth. Criminal offences against sexual liberty and sexual morality. Other criminal offences against minors (international prostitution, human trade and slavery, infanticide and so on).
Exam dates
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.